Utskriven 2021-12-02 10:06:39

G U S T A F S S O N S A L F A B E T

Felanmälan Freddan! 

Fränder; fridens.

Fader Fredrik förefaller föralldel fridsam. Fortsätter försiktigtvis förskingra folkhemmets förtröstan. Förskräckligt, förstås. Fast förutspått. Fantasilösa fabeldjur föredrar förvisso försåtlighet.

Fosterjord. Fostervatten. Fjällhöga fosternord. Förvittrar förhoppningarna för föryngring, förnyelse, för-röd-else?

Förskräcker folkrörelserna fascister? Framifrån finner fanjunkaren fänriken frånstötande. Fasansfull förtryckarpotential finns fanimej fortfarande. Fanidej, fanialla, faktiskt? fasan förrinner företeende
flau.

Fabrikens förvaltare fnissar fyrfaldigt, för fabrikörns framlidna fru fyller faktiskt femtio. Flaggviftning frambeställs, fyrtornen fernissas, fasaderna fejas, fångarna friges, fonden förgylls. Folkpartisten Filling friviftar fabriksfolket föregivande faderulla-
fest. Fluidum får förgifta församlingen. Fast festens faktum förevigas fotografiskt: Folkförförarens framställningskonst falskt fabulerande - fotot föreställer fryntlig förövare fraternisera frampå full fru Fortuna! Fy!

Fallissemangen florerar, förintar familjens förhoppningar. Fordringsägarna flockas fort, framhävande finansiella forsens framfusighet. Fotfolket förlorar fotfästet. Friställd frustrerad far fjättrar favoritson framför fönstersmyg, flabbar fascinerad. Förvriden fostran! Fula föreställningar frodas fåfängegänges.

Feg flamländsk flegmatiker fjärmar fläsket flyende, flätorna flyger. Flerspråkiga flanörer flankerar filosofisk firmamentfluktare från Flandern. Fåniga féer förbrukar forskningsanslag febrilt, fastslår förtrollningens förgörelsepotential. Föreslår framförallt förtrollning fridstörare före fem fm.

Förstoppning förutsätter fekalier - fikon förefaller frigöra fastsittande fördömelse. (Förlåt. Förlåten fråndrogs förhastat.)

Fotnot: Fortkomst fortgår framdeles.

Håkan Gustafsson »

A B C D EPublicerad på www.fib.se 2007-09-02

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.