Utskriven 2021-12-02 11:39:28

www.stopthewall.org, 10 januari 2008

Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter

Mellan 15 och 25 människor har gripits och många fler skadats efter att den palestinska myndighetens polis angrep en demonstration mot USA:s president George Bush i Ramallah med batonger och pepparsprej.

En sittdemonstration hos Ortodoxa klubben i Ramallah tog snabbt en ny vändning när de protesterande försökte marschera till al-Manara-torget.

Arrangörerna - Nationella och islamiska krafterna, Palestinska gräsrotskampanjen mot apartheidmuren, Fångarnas förening, Nationalkommittén för åminnelsen av an-Nakba - hade utlyst protesten för att fördöma Bushs besök, trots repressionen mot demonstrationer på Västbanken.

Vid middagstid idag hade ungefär 1.000 demonstranter samlats i centrala Ramallah i närheten av Ortodoxa klubben, och började röra sig mot Klocktorget i närheten av al-Manara. Polisen försökte omedelbart skingra demonstrationen genom att slå deltagarna och spruta pepparsprej på dem medan amerikanska helikoptrar cirklade ovanför.

Dagens händelser är en del av den pågående repressionen mot folkliga meningsyttringar på Västbanken. Den 18 november undertrycktes en massdemonstration till försvar för palestiniernas nationella rättigheter medan den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas var i Annapolis.

--------
Uttalande av Palestinska gräsrotskampanjen mot apartheidmuren

Vi hade utlyst vår demonstration idag för att tala om för George Bush att han inte är välkommen. Han är en krigsförbrytare som har blod från alla folk i regionen på sina händer.

Detta var inte bara en demonstration mot Bush. Vi samlades idag för att höja våra röster mot allt det som han och USA:s regering står för:
att föra krig och ockupera, att förhindra att palestiniernas
rättigheter förverkligas, att förtrampa folkrätten, att stödja den rasistiska sionismen och den etniska rensningen.

Allt detta hör samman med den process som diskuterades vid konferensen i Annapolis i november. Annapolis-projektet, som sker under Bushs beskydd, syftar till att dra upp riktlinjerna för en framtid där det palestinska folket har en Bantustan-regering som administreras och kontrolleras av en palestinsk myndighet som styr gettona med ockupantens tillåtelse. Detta kommer aldrig det palestinska folket att acceptera.

Vi ser redan vad som krävs för att förverkliga denna vision i strid med det palestinska folkets vilja. Det kräver att myndigheten blir en diktatur som står beredd att kväsa folkets röst med våld.

Vi såg detta i november när vi demonstrerade mot Annapolis. Att det samma uppprepas här idag bekräftar vad vi redan visste. Repressionen var inte en isolerad händelse till följd av en specifik politisk situation, utan är nu den palestinska myndighetens linje. Förvandlingen från folklig befrielserörelse till förtryckare i maskopi med kolonialmakterna är nu nästan fullbordad.

Samtidigt som Abbas träffade och diskuterade med vår förtryckares närmaste allierade skickades hans män ut på gatorna för att slå och tårgasa var och en som protesterade.

Det är nu tydligt att Abbas inte längre står tillsammans med sitt eget folk, Palestinas folk, som han antas företräda. Han står tillsammans med Bush och dennes vision om ett pacificerat och inburat palestinskt folk. I de offentliga uttalanden som Abbas och hans regering har gjort idag beskriver de ockupationen som ett "hinder för freden": de vägrar att tala om dess verkliga natur, att den är ett brott mot mänskligheten, att den är olaglig, att muren är ett redskap för ockupationen och hör till den vision som stakats ut för det palestinska folket.

Abbas nämnde över huvud taget varken rätten till återvändande, FN:s resolutioner eller folkrätten. Det verkar som hans största problem inte är ockupationen utan det palestinska folkets fortsatta motstånd.


Kontakt: Palestinska gräsrotskampanjen mot apartheidmuren, kontor - 02 2971505 Jamal Juma, kampanjens samordnare - 0522 550212Publicerad på www.fib.se 2008-01-11

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.