Utskriven 2021-12-02 11:43:36

Allvarliga rubningar?

Christer Enander skriver att han inte kan sluta tänka på ett program som sändes på nyårsafton. Orsaken till detta är att de medverkande i programmet, med Enanders ord ”värdesatte … själva möjligheten att få synas … högre än att få fira Nyår med sina nära och kära”. Mot bakgrund av det är de medverkande enligt Enander ”människor som lider av en störning, en allvarlig rubbning i sin självbild”.
    De verkar vara väldigt märkliga människor helt klart, helt kallsinniga och i avsaknad av empati. Om man nu skall bedöma människor och inte åsikter. Att se förbi människan, och att bemöta åsikten, oavsett yttre attribut kan dock ibland vara en utmaning. Särskilt i fall som detta, där människorna i fråga verkar så flagrant känslolösa, blir det ju förstås svårt.
    Min nyfikenhet inför hur människor tenderar att fläka ut sig i media, och deras bevekelsegrunder, leder mig till ett besök på TV-kanalens hemsida. Jag finner inget program på nyårsafton som motsvarar Enanders beskrivning, däremot finns ett på kvällen den 30/12 benämnt ”Veckans debatt”. Min upprördhet mildras något, även om jag kan tycka att de medverkande borde hjälpa till något hemmavid dagen före nyårsafton. Jag kikar sedan vidare och konstaterar att programmet spelades in omkring den tionde december.
    Vad är detta nu då? Jag har ju svalt Enanders anklagelser, är jag verkligen så mediekritisk som jag vill påskina?
    Mitt tvivel får mig avslutningsvis att kasta ett öga på Enanders påstående ”mycket få människor kan se den(kanalen) i sina teveapparater”. Jag går in på kanalens hemsida och konstaterar att kanalen når ca 1.500.000 hushåll, motsvarande omkring 4.000.000 individer.
    ”människor som lider av en störning” skriver Enander. Ja, det är obehagligt med sådana. Nästan lika obehagligt som illa underbyggda domar över andra människor.

Magnus Bredelius
Klöverön

Enander svarar ...

När jag tittade på det berörda programmet på nätet stod det uttryckligen i presentationen att Axess firar Nyårsafton. Uppgifterna om sändningstid och inspelningstid har lagts ut senare. Jag beklagar dock misstaget. Hur Axess friserar sina siffror är kanske intressant i sig.
    De officiella uppgifterna är dock entydiga. Axess kan i dagens läge ses av 0,2 % av befolkningen. Varken mer eller mindre. Likväl är huvudfrågan en annan. Vad gör medievärlden med sina invånare? Hur är påverkas dessa soffsittares och proffstyckares världsbild när det viktigaste i deras liv tycks vara att bli sedda? Är de trovärdiga? Vem litar på vad de säger?

Crister EnanderPublicerad på www.fib.se 2008-01-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.