Utskriven 2021-12-02 11:38:26

LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO

Lantmännen inom LRF-koncernen hävdar helt ovetenskapligt att genmanipulerad växtförädling inte är något annat än traditionell växtförädling. Detta är inte sant. GMO innebär att man går över artbarriärerna och blandar gener som aldrig skulle kunna korsas på naturlig väg.
    Flera forskare som inte uppdragsforskar för de multinationella GMO-företagen pekar i dag på sambandet mellan att många produkter innehåller genmanipulerade växter och att allt fler blir allergiska mot livsmedel med t ex sojainblandning.
    Allergirisken är så stor att Naturvårdsverket i sitt yttrande över Lantmännens dotterbolag Plant Science AB ansökan om att få odla genmanipulerad raps varnar för allergi redan vid hantering av GM-grödor i samband med sådd, skörd och förvaríng.
    Så till den hittills ihjältigna risken för antibiotikaresistens. Medan sjukvården brottas med svåra, närmast olösta problem med en ständigt ökande resistens mot antibiotika använder Plant Science AB en antibiotikagen i sina försöksodlingar med GM-raps som nu kommer ut i naturen och i näringskedjan. Och därmed i djur och människor.
    Försöken motiveras med att man ska öka oljehalten i rapsen. Det låter vällovligt men den obetydligt ökade oljehalten är försumbar med tanke på de oöverskådliga hälsoriskerna med ökad allergi, antibiotikaresistens och de stora insatsmedel som krävs för att få fram denna GM-gröda.
    "NptII" heter den promotor eller markörgen som finns i GM-rapsen. I mer än 10 år har oberoende forskare varnat för denna antibiotikagen men genom beslut i EU kan den fortfarande användas av oseriösa företag.
    Svenska Lantmännens dotterbolag PSS (Plant Science AB) som står för försöken i samarbete med BASF, ett av världen största gift- och kemiföretag, struntar i att den farliga antibiotikagenen ger immunitet mot två antibiotika, Neomycin och Kanamycin. Det är mycket allvarligt då Kanamycin lär vara det enda som biter på multiresistent tuberkulos som nu börjar förekomma också i Sverige.
    Även om den aktuella GM-rapsen ska användas till att framställa olja så kommer den att sprida sig till oförstörd raps som sedan pressas till matolja. Den farliga anitbiotikaresistensen sprider sig också via rapsens vilda släktingar.
    LRF-koncernens GM-raps kommer att bli lika misslyckad och skandaliserad som Monsantos genmanipulerade majs som gav allvarliga njur- och leverskador på de försöksråttor som matats med genmajsen som innehåller ett insektsgift som ska döda insekter som angriper majsen. Den är så effektiv att den även dödar nyttiga insekter som nyckelpigor, humlor och bin. Majsen misstänks ligga bakom massdöd bland bin i USA:s främsta jordbruksdistrikt.
    Monsantos GM-majs och LRF-koncernens GM-raps innebär i praktiken att vi får i oss rester både av insektsgift och antibiotika via tallriken. Det är hög tid att LRF-koncernen, som talar om hög matkvalité, tar sitt ansvar och upphör med den snuskiga GMO-hanteringen som ger hälsovådliga livsmedel.

Rune Lanestrand
Redaktör för Småbrukaren

GMO = Genmanipoulerade organismer
GM = GenmanipuleradPublicerad på www.fib.se 2007-04-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.