Utskriven 2021-12-02 11:28:10

Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!

Engelska flottan?Den 10 maj kommer 43 NATO-skepp med totalt ca 7.000 sjömän att ankra upp i Göta älvs mynning. De stannar till den 13 maj i Göteborg. Om fartygen för kärnvapen har man ingen aning. Men eftersom det blir brittiska och inte amerikanska hangarfartyg, så skall det problemet vara ur världen tror man på ansvarigt håll. Det lär alltså vara mest brittiska fartyg. Engelska flottan kommer att siktas vid Vinga, O boy! Det gäller att skapa rätt associationer. 
   
Men de kommer för övningen Noble Mariner med NATO Response Force (NRF). Man ska öva "att kunna vara först på plats" för ett NATO-anfall för att bekämpa "terrorism".  
    I SvD kunde vi redan den 11 mars 2007 läsa att svensk trupp kan ingå i Natos snabbinsatsstyrka redan från nästa år. Försvarsminister Mikael Odenberg (m) såg fördelar med ett svenskt deltagande. Det gäller både svenskt stridsflyg som krigsfartyg för Natos snabbinsatsstyrka. Det fanns med i försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen i år. Han ser inte ett svenskt deltagande i snabbinsatsstyrkan som en särskilt dramatisk fråga. I TV-aktuellt sa han: 
 - Det viktiga för oss är ju att vi själva fattar besluten om var och när och hur vi deltar. Men jag utesluter inte att det finns lärdomar för svenska förband att göra inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka.
    Natos nya snabbinsatsstyrka NDF är en toppmodern enhet på 25.000 man som snabbt ska kunna sändas till alla slags militära insatser i hela världen. Det var i september 2002 som USA:s dåvarande försvarsminister Rumsfeld tog initiativ till att skapa denna snabbinsatsstyrka NRF. Formellt beslut om saken fattades vid NATOs toppmöte i Prag i december 2002. NRF förklarades klar för "action" vid NATOs toppmöte i Riga, november 2006. 
    NRF är alltså en multinationell flexibel snabbinsatsstyrka som står under hög beredskap (5-30 dagar). NRF är sammansatt av instasgrupper som roterar mellan alliansens medlemmar. Grupperna benämns "styrkebidrag" och anmäls till en "styrkekatalog" vid "styrkegenereringskonferenser". De olika "styrkerotationerna" genomgår en gemensam sex månaders tränings och en "certifieringsprocess". De har därefter minst sex månaders insatsberedskap, beroende av förbandstyp. Sådan "certifiering" pågår av delar av de svenska registerförbanden (d v s de internationella insatsförbanden). Det betyder att svenska soldater håller på att "godkännas i enlighet med ‘Natos Operational Capabilities’ standard".
    Den svenska marinen kommer att delta i övningen Noble Mariner med två korvetter, två minröjningsfartyg, en ubåt, två stödfartyg, amfibieförband, logistikenhet och sjöövervakningsfunktion. 
    Övningen 10-13 maj är en så kallad "Presail conference" som inleder den stora övningen Noble Mariner. I polska Gdynia ligger samtidigt ett fyrtiotal fartyg ur SITFOR (den andra sidan i övningen - B:styrkan). Amfibieförband från Sverige och Finland (ca 500 personer) har sin utgångspunkt i Karlskronaområdet inför den stora övningen i södra Östersjön. 

Knut Lindelöf

Det blir demonstration mot NATO-besöket den 12 maj kl 13.00. Avmarsch kl 12.00 från Gustav Adolfs torg.Publicerad på www.fib.se 2007-05-02

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.