Utskriven 2021-11-27 05:51:24

Blair har närmare till Gud än till Marx

Här en reflex på Olle Svenning i
Aftonbladet 2007-05-13

Montage K LindelöfDet verkar som om Olle Svennig har sett huvudet på spiken och försöker slå, men det är ändå inte som att han träffar...
    "det nya Jerusalem" uppträdde uttalat ofta som politiskt och ekonomiskt projekt i det brittiska imperiets historia... både hemma och i kolonierna. Det är fråga om ett 'Utopia' där det "nya förbundet med Gud" manifesteras av att bokstavligen kristna (även de då och då judiska affärsmännen) företagare och finansmän leder ogudaktiga arbetare och/eller hedniska infödingar in i den ordnade produktionen av mervärde... välvilligt handledda men aldrig fördömda av kyrkans och statens män enligt evangeliet som det framfördes i 'bergspredikan'.
    Denna ideologi växte fram ur brittiska kronans misslyckande med det renodlat gammeltestamentliga koloniseringsprojektet i nuvarande Förenta Staterna före "amerikanska revolutionen" 1775-83. Det projekt som lärde ut att hedningar och deras avföda var bättre döda än levande... ity att det projektet i första hand riktade in sig på att "erövra" land till en ekonomi grundad på jordbruk. I den brittiska 1800-talsimperialismen med dess råvarujakt för industrin dröjde det gamla testamentets folkmordstanke naturligtvis kvar i militärt och ideologiskt avseende i de fall då "hedningar" och "okristna"... ibland t.o.m. papistiska som på Irland... arbetare inte ville anpassa sig till "det nya Jerusalem".
    Det finns ett ofta förbisett faktum när vi här i Sverige diskuterar det vi kallar USA-imperialismen. Vi betonar motsättningen mellan Storbritannien och Förenta Staterna därför att vi förutsätter att från 1770-tal och till 1917... kanske ända till 1941... så var de tu allt som oftast i luven på varandra. Det finns en annan sida också som måste betonas därför att så många betonar de "judiska pengarna" i Förenta Staterna. Det är att en stor del av mervärdet och andra vinster från det brittiska imperiet investerades i Förenta Staternas industri, jordbruk och handel under 1800-talet... och ända fram till 1920-tal när penningströmmen vände åt andra hållet. Det var Förenta Staternas isolationism som var den historiska parentesen och i storfinansens öron en vulgarisering av Monroedoktrinen. Syftet med verksamheten som storfinansen uppfattade det... med några få undantag som t.ex. irländaren Joseph Kennedy... i ideologiskt avseende var att ta över det ansvar... 'den vite mannens börda'... som uppenbart var allt för betungande för administrationerna i London.
    Men där finns också en för normalmänniskan (ickeimperialisten) nästan obegriplig anknytning till den vise kung Salomo och hur han hade ordnat samhällsorganisationen bland israeliterna med en centralmakt i bokstavlig bemärkelse med utgångspunkt från sitt tempel i "det gamla Jerusalem". Denna anknytning förstärktes genom publicerandet av bästsäljande litterära texter om korstågen, Robin Hood och den som "platonisk" bög redan då kände Richard Lejonhjärta.
    På den tiden... 1800-talet... var det förvisso inte imperiet Rom utan fortfarande judarna som hade mördat Jesus ettusenåttahundra år tidigare. Men ändå... att "det gamla Jerusalem" var i händerna på muslimer... i "Storturkens" händer... var ett verkligt ideologiskt problem... i synnerhet som stormakten Turkiet under andra halvan av 1800-talet och fram till det första världskriget valde att se sina intressen som gemensamma med Tysklands... ett okristet svek av den som fick brittisk hjälp under Krimkriget.
    På den tiden var oljepolitiken knappt märkbar men Suezkanalens ekonomiska betydelse för det brittiska imperiet var enorm. Vem som hade makten i "det gamla Jerusalem" på den östra flanken var lika väsentligt för kontrollen av kanalen som vem som hade makten i Kairo på den västra flanken. När allt kom omkring... det var ideologiskt och politiskt och ekonomiskt självklart att avtalet som Sykes och Picot slöt med sharif Husein av Mecka bara var till för att i ett trängt läge i världskriget mobilisera araberna till motstånd mot Turkiet. Att detta avtal skulle brytas var en självklarhet så snart som man bl. a. med hjälp av 'Lawrence av Arabien' hade identifierat de panarabiska drömmarna om en förenad nationalstat.
    Det är värt att komma ihåg att det var Churchill ... imperiets främste försvarare ("most gallant knight") sen Wellingtons dagar... som styrde och ställde i koloniala frågor. Balfourdeklarationen var utsagd med samma avsikt som ovan men under de fyrtio år som gick från 1916 till 1956 så hade kanalen blivit en bagatell jämfört med oljan. Och via kriget 1956... mot Nassers panarabiska drömmar... när Eisenhoweradministrationen hade upptäckt att Förenta Staterna var beroende av oljeimport... så tog Vita Huset över tanken på både "det nya" och "det gamla Jerusalem".
    Sionismen var från början en splitterbomb att släppa i panarabismen... ibland som 1956 en farlig blindgångare... men oftast det perfekta spelkortet mot de reaktionäraste regimerna i "arabländerna". Ja det var t.o.m. ideologiskt gångbart hos "hemmaopinionen" oavsett om man var jude, grek eller romare. Särskilt efter att Israel hade visat 1967 att det inte bara var "synd om judarna".
    Ja, det var lite om "det nya Jerusalem"; begreppet som enligt min mening är den ideologiska kärnan i både den brittiska imperialismen och Förenta Staternas imperialism och som i många avseenden förklarar sambandet med sionismen. Begreppet ligger också till grund för att jag hellre kallar USA-imperialismen för $-imperialism och ser den som en självklar fortsättning på £-imperialismen. På något sätt är det som att tanken på guld... bokstavligen på guld... har skapat relationen mellan de två valutorna likaväl som alla dessa ideologiska "gator av guld i det nya Jerusalem".

Hans B Johansson  Publicerad på www.fib.se 2007-05-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.