Utskriven 2021-11-27 05:47:17

Folket Bild/ Kulturfront Stockholmsavdelningen

Styrelsens Verksamhetsberättelse år 2007

Verksamhetsåret inleddes med ordinarie årsmöte den 21 februari.

Styrelse m.m.
Enligt årsmötets beslut har avdelningens styrelse därefter bestått av följande personer:

Ordförande: Hashim AL-Malki
Kassör: Stig Djerf
Ledamot: Dan Kotka
Ledamot: Jan-Erik Romson
Ledamot: Claes Engelbrand
Ledamot Snorre Lindquist
Som revisorer valde årsmötet
Olof Rydström och Iftikhar Alhussaini
Och som valberedning utsågs
Eva Myrdal och Pie Blume

Antalet medlemmar
Den 31 december 2007 var antal medlemmar i avdelningen 154 st.

Verksamhet under år 2007
a. Offentliga möten
Avdelningen har arrangerat offentliga möten, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organisationer under verksamhetsåret 2007. FiB/K Stockholmsavdelningen arrangerade/deltog i följande aktiviteter:
20/1 Manifestation för Palestina på Medborgarplatsen. Arr: ISM ( International solidarity Movment), Palestinagruppen/Stockholm och FiB/K sthlmavdelningen.
28/2 Demonstration inför Iraks ambassad mot dödsdomen mot irakiska kvinnor . Arr: IrakSolidaritet, Amnesty International, Nätverket mot krig och FiB/K sthlmavdelning.
17/3 Demonstrationen " 4:e årsdagen av irakkriget" med Nätverket mot krig och andra organisationer. Vi sålde tidningen och märken.
18/3 Seminariet " Irak, Palestina och Afghanistan, samma ockupation?". Arr: FiB/K sthlm, ABF och Kristna socialdemokrater (Broderskapsrörelsen). Inbjudna talare: Shejk Jawad AL-Khalisi( ordfö för Iraqi National Foundation Congress), Muhammad Bashar AL-Faidi( talesman för de muslimska lärdas förbund), Ramzy Baroud( redaktör för Palestine Chronicle), Gilad Atzmon(musiker och skribent), Jan Myrdal, Stefan Lindgren och Ulf Carmesund( Broderskapesrörelsens internationella sekreterare) som seminariets moderator.
21/4 Avdelningen hade bokbord på FiBs årsstämma.
28/4 Namnisamling för uppropet " Ta hem soldaterna från Afghanistan" på Drottninggatan. Arr: Afghanistansolidaritet, Nätverket mot krig och FiB/K sthlmavdelning.
1/5 Första maj tågen. Vi sålde tidningen, märken och samlade in namn till Afghanistansuppropet.
5/5 Namninsamling till förmån för Afghanistanuppropet " Ta hem soldaterna från Afghanistan" på drottninggatan.
7/5 Avdelningen arrangerade seminariet" Yttrandefrihet och övervakning" i samarbete med ABF. Inbjudna talare: Pär Trehörning(Journalistförbundets ombudsman för öppenhetsfrågor), Alice Åström(V-riksdagsledamot för intigritetsskyddskommittén, Rickard Falkvinge(grundare av Piratpartiet) och Olof Rydström.
15/5 Vi hade tidningsförsäljning i samband med föredraget " De nya kolonialkrigen" som hölls av författaren Mikael Nyberg och som ordnades av föreningen IrakSolidaritet.
4/7 Avdelningen var samarrangör till årliga manifestationen " Alla folks lika rätt" på Stortorget i Gamla stan; vi sålde tidningen och märken.
12/8 Avdelningen deltog med bokbord och tidningsförsäljning i Gnesta Folkets parks evenemang i Vackerby hage. Evenemanget arrangeras varje år av V-partiet som bjuder in föreningar och organisationer vilka deltar oberoende av partiet.
2/9 Avdelningen deltog på manifestationen " Stoppa högern" på Vita bergen.
8-20/9 Avdelningen arrangerade med föreningen Afghanistansolidaritet, Nätverket mot krig och Vänsterpartiet- Hammarby-Skarpnäck konstutställningen " Vet hut Bush !" på Skarpnäcks folkets hus. Medverkande konstnärer var: Mawadda AL-Allaq, Qais AL-Sindi, Shaatha AL-Rawi, Jan Frykholm, Gun Kessle, Barbro Skoog-Stenström, Christer Themptander, Bo Rehnberg, Ulla Wennberg, Robert Nyberg, Pia Jämtvall, Lehån och Henrik Bromander. Utställningen invigdes av Sköld Peter Matthis och Ida Gabrielsson. Stefan Lndgren(författare och ordförande för föreningen Afghanistansolidaritet) debatterade med Ola Mattson(Svenska fred).
11/9 Tidningsförsäljning på manifestationen " För mänsklighetens försvar, mot USAs krigspolitik" på Sergels torg.
22/9 Bokbord och tidningsförsäljning på mötet" Jan Myrdal 80 år"som arrangerades av Leopard förlag och ABF på ABF-huset, där sålde vi för 4000:-kronor.
6/10 Avdelningen arrangerade med Afghanistansolidaritet, Nätverket mot krig och Kvinnor för fred manifestationen " Ta hem soldaterna från Afghanistan" i Slussen. Vi hade bokbord och tidningsförsäljning. Thage G Peterson och Gösta Hultén höll tal.
13/10 Fortsättning på manifestationen " Ta hem soldaterna från Afghanistan" i Slussen, vi hade bokbord och tidningsförsäljning. Eva Myrdal, Maj Britt Theorin (s) och Ali Esbati höll tal
20/10 Tidningsförsäljning i Farsta.
27/10 Fortsättning på manifestationen " Ta hem soldaterna från Afghanistan"i Slussen där höll Jan Myrdal, Gösta Hultén, Stefan Lindgren , Mehmet Kaplan; riksdagsledamot (mp) och Gunnar Andrén; riksdagsledamot (fp).
24/10 Arrangerade vi med ABF, Leopard förlag, IrakSolidaritet, Afghanistansolidaritet och Farsta bibliotek på Farsta bibliotek seminariet " Det allvarliga med USA:s så kallade krig mot terrorism", där höll professor emeritus Jan Hjärpe föredrag som följdes av diskussion.
17/11 Tidningsförsäljning i Farsta.
17-18/11 Vi hade bokbord och tidningsförsäljning vid Street Ord & Text på Hornstull.
24/11 Avdelningen var bland föreningar och organisationer som arrangerade " Socialistisk forum". Under forumet ordnade vi två möten:
- " EU freds-eller krigsprojekt?" i samarbete med Folkrörelsen Nej till EU. På mötet medverkade bl a Ingela Mårtensson, Max Andersson (mp), Martin Schibbye(redaktör för FiBs), Ola Matsson (Svenska freds), Pål Jonsson (m) och Birgitta Dahl fd talman som moderator. Eva Myrdal inledde.
- " Visstidsanställning och managment-by-stress, välkommen till det nya arbetslivet", där höll Mikael Nyberg och Frances Tuuloskorpi föredrag. Mötet arrangerade vi i samarbete med Clarté och Socialdemokratiska studentförbundet.
1/12 Seminariet på Farsta bibliotek :" Vietnam var nära" Åke Kilander presenterade sin nyutkommna bok.
FNL rörelsen gjorde solidaritet med Vietnam till angelägenhet för svenska folket. Hur gick det till? Vad kan vi lära?. Seminariet arrangerades av avdelningen, Farsta bibliotek, ABF, IrakSolidaritet, Afghganistansolidaritet och Leopard förlag.
15/12 Tidnigsförsäljning och fortsättning på namninsamling till afghanistansuppropet i farsta centrum.
2008-01-19 Tidningsförsäljning och fortsättning på namninsamling till afghanistansuppropet på Farsta torg.
2008-01-23 " Försvara civilbefolkningen i Gaza" en manifestation på Mynttorget som arrangerades av ISM, Palestinska föreningen i Stockholm, Palestinagruppen i Stockholm och Islamiska förbundet. Medlemmen Lasse Antonsson sålde tidningen.
2008-01-26 " Möt tecknaren Robert Nyberg" arrangerade avdelningen på Farsta bibliotek i samarbete ABF och Farsta bibliotek.
2008-02-02 Seminariet " Terroristjakt på svenska". Till seminariet kom drygt 150 personer. Arrangörer var vår avdelning, IrakSolidaritet, ABF, Afghanistansolidaritet och FiB-juristerna. På seminariet medverkade Jan Guillou(författare), Gösta Hultén(författare), Thomas Hammarberg(Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter), Anna Wigenmark(Svenska Helsingforskommittén), Ingemar Folke( FiB-juristerna) och Lise Bergh(Generalsekreterareför Svenska Amnesty International). Vi hade bokbord och tidningsförsäljning. Carl Tham var seminariets moderator.
2008-02-23 Appelltal, namninsamling till afghanistansuppropet och tidningsförsäljning på Farsta torg.

b. Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten

Kontakt med medlemmar, prenumeranter m fl.
Varje medlem och prenumerant med känd e-post-adress, dessutom ett antal "vänner", har fått inbjudan till olika aktiviteter.

Styrelsens kommentarer till verksamheten under året
Föreningen har år 2007 gjort ett effektivt arbete med opinionsbildande, offentliga möten inom aktuella områden.
Effektiva styrelsemöten och realistiska planeringar.

Föreningsarbetet genomfördes ofta kollektivt.
Det har ofta funnits ideer, förslag och initiativ till verksamhet. 

En fungerande uppdragsfördelning.
Vi har haft ett gott samarbete med andra föreningar.
Det är viktigt att i framtiden få fler av avdelningens medlemmar att delta i föreningsarbete.
Vår kontakt med och information till avdelningens medlemmar om avdelningens aktiviteter sköttes av Henrik Linde via E-mail.

Mycket av föreningens arbete gjordes av styrelseledamöterna, dock deltog några av avdelningens medlemmar på en del aktiviteter så som bokbord , tidningsförsäljning, torgmöten och onsdagsjouren här bör nämnas :Lasse Antonsson, Jörgen Larsson, Jan Frykholm, Hans Söderling Olof Rydström, Eva Myrdal, Pie Blume, Lars-Ivar juntti, Eva Dahlman, Eva Wernlid, Solveig Giambanco, Tom Carlson, m fl.

Avdelningen har fått förankring på förorten Farsta. Tidningen har blivit synlig tack vare tidningsförsäljningen, offentliga möten och apellmöten som medlemmarna Lasse Antonsson och Jörgen Larsson tog initiativet till.

Stockholm den 25 februari 2008

Hashim AL-Malki (Ordförande)
Stig Djerf (Kassör)
Dan Kotka (Ledamot)
Jan-Erik Romson (Ledamot)
Claes Engelbrand (Ledamot)
Snorre Lindquist (Ledamot)Publicerad på www.fib.se 2008-03-04

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.