Utskriven 2019-05-20 18:23:09
Försvara Peter Englunds rätt att dela ut Pol Potpriset


Lasse Diding med resterna efter demonstrationen utanför Hotell Gästis

Fördöm Forum för levande historias angrepp mot Svenska Akademien och dess ständige sekreterares, Peter Englunds rättighet att dela ut det osmakliga Pol Potpriset!

Försvara yttrande- och tryckfriheten! Inget snille, ingen smak!

Undertecknad initiativtagare till Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, hotellägare Lasse Diding, har i samband med årets Bokmässa i Göteborg, tagit initiativ till en namninsamling och protest mot angreppen på Svenska Akademiens nytillträdde ständige sekreterare Peter Englund och försöken att förmena honom rätten att dela ut det kontroversiella och i mångas ögon osmakliga Pol Pot-priset, som instiftades av honom tidigare i år. I samband med att Jan Myrdals stora pris - Leninpriset i våras utdelades vid en ceremoni på Hotell Gästis, genomfördes en demonstration riktad mot Peter Englunds och Svenska Akademiens rätt att instifta detta Pol Pot-pris. Under parollen ”Kastrera Peter Englund och hans två katter med en slö skridsko!” demonstrerade två personer, varav den ene presenterade sig som Eskil Franck, utanför hotellet. Eftersom även Jan Myrdals stora pris - Leninpriset angripits från flera håll anser jag som initiativtagare det vara min alldeles särskilda skyldighet och plikt att i yttrandefrihetens namn till det allra yttersta försvara Peter Englunds och Svenska Akademiens rätt att dela ut även ett i mina ögon mycket destruktivt, osmakligt och misslyckat sk Pol Pot-pris. Under Bokmässan då jag ändå är närvarande för att marknadsföra Hotell Gästis, tänker jag därför samtidigt genomföra en namninsamling till stöd för Svenska Akademien och Peter Englunds rätt att dela ut priset. Genom flygblad och förtryckta solidaritetsvykort, avsedda att skickas till Svenska Akademien som stöd, kommer jag att uppmana till bredast möjliga uppslutning till stöd för yttrande- och tryckfriheten i denna angelägna fråga.

Att försvara även en politisk motståndares rätt att framföra sina opinionsyttringar är i dessa tider av tilltagande politiskt våld extra viktigt om man vill kämpa för en demokratisk framtid. Detta måste således även gälla Peter Englund och Svenska Akademien hur mycket avsky man än kan känna för denne försvarare av USA:s folkrättsstridiga och blodiga ockupation av Irak, där han i debatten( Se Dagens Nyheter 9 oktober och 6 november 2005), med fingrarna drypande av barnablod, valt att hävda att någon bombning från luften mot oskyldiga och försvarslösa människor aldrig har ägt rum. Till detta liksom till inrättandet av det osmakliga Pol Pot-priset har han demokratisk rätt oavsett hur svårt det kan vara att förstå honom eller Svenska Akademiens val av detta kolonialismens och USA-imperialismens handgångna verktyg till ständig sekreterare och ansikte mot världen när Nobelpriset i litteratur senare i höst skall delas ut. Vi måste dock försvara Peter Englunds rätt att dela ut såväl Nobelpriset som Pol Potpriset!

Låt oss tillsammans göra detta till en mäktig manifestation för yttrande- och tryckfriheten!

Stöd namninsamlingen på årets Bokmässa!

Lasse Diding, hotellägare, leninist och demokrat

För mer information, ring Lasse Diding, Hotell Gästis i Varberg 0730-798050.


Pol Pot och Peter EnglundPublicerad på www.fib.se 2009-09-24

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.