Utskriven 2021-10-20 17:28:34

Foto: K Martinsson

Fredsmöte i Göteborg

Mötet med den amerikanska fredsaktivisten Cindy Sheehan samlade nittiotalet fredsvänner lördagen den 10 oktober.
    En premiärvisning av filmen Rethinking Afghanistan (Grundligt om Afghanistan) gjord av dokumentärfilmaren Robert Greenwald, inledde eftermiddagen i Universitetets hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan.
    Det visade sig vara en faktaspäckad film som absolut förtjänar visning inför en större publik. På det moderna sättet varvas ”one-liners” med bakgrund och kortare analyser.
    Filmen uppgav att USA släppt drygt 14 000 ton bomber över det fattiga landet. Först med avsikten att bekämpa Al Quida, och senare med avsikten ”att befria kvinnorna” genom att bomba ”talibaner” sönder och samman. Och numera bombar man för att skapa ”stabilitet”. Rubriken på hela spektaklet går under namnet Humanitär intervention.
    På senare tid har fenomenet med självsprängningar eskalerat. Men noterbart är att detta inleddes först år 2006 med 92 stycken. Och eftersom motståndet hela tiden växt - även i takt med de civila offren ökat - har USA känt sig tvingat att öka på framförallt markstyrkorna. Filmen nämnde siffran 100 000 USA-soldater i Afghanistan.
    Parallellen till president Johnsons eskalering 1965 i Vietnam nämndes i diskussionen.
    Efter filmen fördes en minidebatt mellan två representanter från Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet och publiken. Förklaringen till att det finns två organisationer är ju enklast den att SAK aldrig lyckats formulera kravet USA ut ur Afghanistan, vilket tydligen fortfarande inte är aktuellt. Orsaken till den åsikten är förståss att man inte vill stöta sig med USA. I akt och mening att biståndsarbetet i så fall skulle försvåras.
    Cindy Sheehan, vars son Casey dödades i Irak den 4: e april 2004, blev senare känd över hela världen när hon ordnade en protestcamp strax utanför dåvarande presidenten George W Bushs sommarställe.
    Sonen blev kanske dödad, ironiskt nog, konstaterade hon, med de vapen som USA levererat, när supermakten initierade Iraks krig mot Iran i början av 1980-talet.
Att erhålla en akademisk titel i dagens USA kan kosta 100 000 dollars, sa hon som delförklaring till varför äldste sonen tog värvning. Han saknade pengar till studier och tog värvning, med löfte om att inte skickas utomlands… Idag ligger arbetslösheten i USA på en bit över 20 %, vilket bärgar för att äventyrslystna - företrädesvis män - fortfarande blir värvade, trots att antalet dödade nu ligger över 4000 USA-soldater. En irakier i publiken uppskattade antalet döda irakier till den ofattbara summan av 2,5 miljoner.
    Två bokbord mötte mötesdeltagarna vid entrén, där Ulf Karlström och Staffan Lundberg fattat posto. En eloge också till Åsa Hjalmers från Studenter mot krig, som höll ihop mötet på ett mycket bra sätt. 
    Mer information om fredsrörelsen i USA finns på cindysheehanssoapbox.com

Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2009-10-11

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.