Utskriven 2019-05-20 18:23:35

Prisad men inte visad

Under tre års tid har den palestinska filmaren Maryse Gargour letat fram information ur israeliska arkiv. Hennes arbete har resulterat i dokumentärfilmen Marken talar arabiska (La terre parle arabe) som blev färdig år 2007. En timmeslång skildring av Palestinas historia före år 1948.
    Filmen har vunnit flera priser vid internationella festivaler men inte visats av något europeiskt eller nordamerikanskt TV-bolag. Den har köpts in av den statliga franska TV-kanalen ”France 5” men de har sedan valt att inte visa den. Vid ”Festival International de Programmes Audiovisuel” i Biarritz i januari 2009 sågs den av inköpare vid SVT som rekommenderade den för inköp. Men projektledaren på SVT dokumentärredaktion, Otto Fagerstedt tackade nej. Sveriges Radios program Publicerat tog upp frågan lördagen den 16 januari. Här kan du lyssna på de argument Otto Fagerstedt ger för att inte sända filmen i SVT.
    Maryse Gargour har använt samma arbetsmetod som Ilan Pappe när denne skaffade fram fakta att presentera i boken Den etniska rensningen av Palestina (Karneval förlag 2007). Sökt i israeliska arkiv och gjort informationen allmänt tillgänglig. Medan Pappe koncentrerade sig på händelserna kring år 1948 har Gargour valt att behandla tiden före 1948. Den långa förhistorien till utropandet av staten Israel.
    Mycket av denna förhistoria är känd sedan tidigare. Vilket inte är samma sak som att säga att den är allmänt bekant. Som till exempel hur djupt rotat hela projektet med att skapa ett judiskt nationalhem i Palestina är i artonhundratalets nationalistiska och rasteoretiska strömningar. Och hur klart, efteråt nästan helgonförklarade ledare som David Ben-Gurion och Chaim Weizmann , deklarerade sina avsikter att avlägsna de bebyggare som stod i vägen för deras utopiska projekt.
    Det finns fortfarande överlevare även från fördrivningen år 1948. Maryse Gargour ger några av dem möjlighet att berätta för oss om livet i det som en gång var Palestina. En liten skärva av den mångsekellånga traditionen av bebyggelse och liv i detta område. Med sin film flyttar hon oss tillbaka i tiden och levandegör en viktig del av historien.
    Det finns mycket goda skäl att visa denna film för en bred allmänhet. Innan så sker rekommenderar jag en läsning av min genomgång av Palestinas historia före 1948 som under rubriken Våld får aldrig löna sig - eller … finns på FiBs hemsida.
    En enda visning av filmen Marken talar arabiska är hittills planerad i Sverige. Lördagen den 20 februari klockan 15.30 visas den på Biografteatern Rio, Hornstulls strand 3, Stockholm, i närvaro av filmskaparen Maryse Gargour och historikern Sandrine Mansour-Merien som deltar i en debatt efter filmvisningen.

Henrik Linde



Publicerad på www.fib.se 2010-01-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.