Utskriven 2019-05-20 19:28:10

En stoppad utställning
Två bakgrundstexter

Den 12 november 2005 kom riksbibliotekarie Gunnar Sahlin hit till Östra Björkviken för att gå igenom den stora samling flygblad från nio månader i Paris 1870 -1871 som Gun Kessle och jag skulle skänka Kungliga Biblioteket. Men inte helt utan vederlag; vi ville göra en utställning med katalog. Vi hade också en titel: När gatan tog mediemakten.
    Han var förtjust inte bara allmänt utan just för upplägget. Det var inte var konstigt han hade ju läst och intresserat sig för Robert Darnton och synen på ”den underjordiska texten” när han forskade. Det Gun och jag föreslog var en direkt fortsättning på denna Robert Darntons diskussion om texter inför 1789/1793. Vi drack champagne och skålade för den kommande utställningen.
    Men riksbibliotekarien blev överkörd när han kom tillbaka till Kungliga Biblioteket. Det var ju samråd numera! Den samlingen skulle Kungliga Biblioteket sannerligen inte ta mot; den utställningen skulle inte få komma till stånd.
    Om detta finns en hel del jag kan skriva. Men det väntar jag med. Nu lägger jag ut detta material ty jag hoppas att någon som läser detta har sådana kontakter att jag får möjlighet att donera samlingen, arbeta med utställningen och en katalog.
    Om detta inte lyckas inom rimlig tid - Gun Kessle är redan död och jag kan ju inte leva i evighet - då tror jag det bästa är att ta denna vår samling till Paris och låta den gå på auktion.
    Men helst vill jag ju att den kommer till användning här och nu i Sverige och att jag får möjlighet visa hur gatan den gången tog mediemakt!
    Den som kan hjälpa till med detta är mer än välkommen. Alltid kan hon/han få någon dubblett som tack!

Jan Myrdal

1) Några anteckningar (051105) efter samtalet med Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin lördagen den 12 november 

2) Brev (060106) till Gunnar Sahlin (KB) och Pelle Axelson (Leopard)Publicerad på www.fib.se 2010-05-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.