Utskriven 2021-11-27 05:46:31

Söndertrasade, skrynkliga och gulnade tidningar gör ingen glad.

För att inte tala om hur trist det är när det nummer man letar efter saknas. Passa därför på att beställa FiB/K årgång 2008 inbunden i prydligt klotband.

Sätt in 660 kr på FiB/K:s postgiro 70 45 88-3 så skickar vi boken.Publicerad på www.fib.se 2009-03-30

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.