Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En kris som väst själv skapat

Av Neil Clark | The Australian, 24 december 2007

Neil Clark, som medverkar regelbundet i The Spectator och The Guardian i Storbritannien, undervisar i internationella relationer vid Oxford Tutorial College.

Mäktiga västliga länder hotar Serbien. Serbien, med stöd av Ryssland, avvisar deras ultimatum. Krig utbryter. Det var scenariet sommaren 1914, då världen störtade in i kriget som skulle göra slut på alla krig. Nära ett århundrade senare är situationen skrämmande likartad. 

Trots västliga hot om att de måste acceptera Kosovos oberoende, står Belgrad fast. Serbiska väpnade styrkor står i beredskap för att återta provinsen med våld om det blir nödvändigt. Ryssland har lovat Serbien sitt stöd.
    Om följden blir krig, kommer Serbien utan tvekan att beskyllas av västliga regeringar för att inte ha gjort som man skulle. Men det vore ett orättvist omdöme.
    Den nuvarande krisen i Kosovo har orsakats inte så mycket av serbisk omedgörlighet, utan av västs politik att intervenera i suveräna staters interna angelägenheter, vilken under det gångna decenniet har orsakat kaos inte bara på Balkan, utan världen över.
    För tio år sedan var Kosovo relativt fredligt. Albanska krav på oberoende från Belgrad kanaliserades genom Ibrahim Rugovas fredliga parti Demokratiska Förbundet, medan de små grupper av albanska paramilitärer som förekom var isolerade och hade litet stöd från allmänheten.
    Enligt en rapport av informationsbyrån Jane’s 1996, tar Kosovos Befrielsearmé (UÇK), den mest extrema av albanska paramilitära grupper, inte hänsyn till sina offers politiska eller ekonomiska betydelse, och de tycks heller inte alls förmå skada sin fiende.
    De har inte kommit i närheten av att förändra regionens militära balans. Så sent som i november 1997 kunde UÇK, officiellt klassad av USA som en terroristorganisation, enligt uppskattning räkna med insatser från bara 200 man.
    Sedan, i en omläggning av politiken vars verkningar vi bevittnar idag, började väst blanda sig i i stor skala. USA, Tyskland och Storbritannien såg i växande utsträckning UÇK som en ombudsstyrka som kunde hjälpa dem att uppnå sitt mål att destabilisera och så småningom avsätta från makten Slobodan Milosevics regim, som inte visade någon lust att ansluta sig till euro-atlantiska strukturer.
    Under det följande året genomgick UÇK en drastisk omstrukturering. Gruppen togs bort från USA:s utrikesdepartements lista över terroristorganisationer och blev, liksom mujahedin i Afghanistan ett årtionde eller så tidigare, fullfjädrade frihetskämpar.
    Storskaligt bistånd gavs till UÇK av västliga säkerhetsstyrkor. Storbritannien organiserade hemliga träningsläger i norra Albanien. Den tyska säkerhetstjänsten tillhandahöll uniformer, vapen och instruktörer.
    Sunday Times i Storbritannien publicerade en rapport som uppgav att amerikanska underrättelseagenter medgav att de hjälpte till att träna UÇK före Natos bombning av Jugoslavien. Samtidigt fick Rugovas Demokratiska Förbundet, som stödde förhandlingar med Belgrad, kalla handen.
    Då UÇK:s våldskampanj, riktad inte bara mot jugoslaviska statstjänstemän, serbiska civila och albanska samarbetsmän som inte stödde deras extremistiska dagordning, ledde till militärt svar från Belgrad, var britterna och amerikanerna beredda att utfärda sina ultimatum.
    Under de 79 dagar av Natobombning som följde gav väst löften om oberoende till UÇK, som åtta år senare kommer tillbaka och spökar för dem.
    Att erkänna ett oberoende Kosovo kommer att stöta ut Serbien ur den västliga sfären samtidigt som det skapar en påtaglig möjlighet till krig. Och det kommer att skapa ett prejudikat: om rätten till självbestämmande för kosovoalbanerna erkänns, hur blir det då med rätten till självbestämmande för serberna i Bosnien, som vill ansluta sig till Serbien?
    Att göra en U-sväng och försöka få oberoendet uppskjutet medför en risk för våld från Kosovos albanska majoritet. Det är en allsmäktig röra, men en som väst själv skapat.
    Om de inte hade intervenerat i Jugoslaviens interna angelägenheter för tio år sedan, är det troligt att en fredlig kompromisslösning på Kosovoproblemet så småningom skulle ha uppnåtts mellan regeringen i Belgrad och Demokratiska Förbundet. Rugovas mål var oberoende för Kosovo från Serbien, men bara med alla parters samtycke.
    Det som är säkert är att utan västs beskydd skulle UÇK aldrig ha växt till den kraft det så småningom blev.
    Genom att matcha den mest hårdnackade kraften i Kosovo hjälpte väst inte bara till att driva fram krig, utan gjorde frågan om Kosovo mycket svårare att lösa.
    Det är ironiskt att de som stödjer liberal intervention fortfarande ser västs agerande i Kosovo som en stor framgång. Det var vid höjdpunkten av Natos bombkampanj mot Jugoslavien 1999 som den dåvarande brittiske premiärministern Tony Blair höll sitt berömda tal i Chicago i vilket han presenterade sin doktrin om världssamfundet.
    Blair argumenterade att principen om icke-inblandning i suveräna staters angelägenheter – som länge ansetts som en viktig princip för internationell ordning – borde revideras. ”Jag säger er: fall aldrig igen för doktrinen om isolationism”, vädjade Blair.
    Men när vi nu överblickar det globala sönderfallet från ett decennium av västlig inblandning, från Balkan till Afghanistan och Irak, är det märkligt att isolationism och iakttagande av principen om ickeinblandning i suveräna staters angelägenheter åter tycks så tilltalande?

Artikeln i original »

Översättning: Christer Lundgr enPublicerad på www.fib.se 2008-01-07

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se