Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Katastrofen i Irak blir mer uppenbar för varje dag. Tony Blair framstår som allt mer fjärran från verkligheten; hans senaste bisarra uttalande om 'upptäckten' av 'ett enormt system av hemliga vapenlaboratorier', vilket till och med den amerikanske vicekonungen i Bagdad gjorde sig lustig över, skulle ha varit förvånande om det inte hade utgjort blott ännu ett av hans smaklösa försök att rättfärdiga sitt brott mot mänskligheten.

Detta är inte vad trons väktare i Amerika och Storbritannien vill att du ska veta. Slakten i Irak, undergrävandet av demokratiska rättigheter och medborgerliga friheter i västvärlden och förberedelserna för nästa invasion 'normaliseras'.

I The Banality of Evil skrev Edward S Herman: 'För att fruktansvärda saker ska kunna göras på ett organiserat och systematiskt sätt krävs 'normalisering' ' Det är experternas, och de tongivande mediernas, uppgift att normalisera det otänkbara i allmänhetens ögon.'
  Den nu pågående 'normaliseringen' utförs av dem som framställer det oprovocerade angreppet på Irak som en 'felbedömning' som snart kommer att rättas till genom att demokrati införs. Vad normaliserarna framför allt inte vill att du ska känna till är karaktären och omfattningen av 'koalitionens' brott i Irak och den verkliga källan till det nuvarande världsomfattande hotet.

Med undantag för det arbete som görs av ett fåtal enastående journalister som är beredda att gå utanför de officiella inhägnaderna är omfattningen av människo-slakten och den materiella förödelsen i Irak knappast erkänd. Till exempel förtigs effekterna av de uranhaltiga vapen som används av amerikanska och brittiska styrkor. Irakiska och utländska läkare rapporterar att strålningssjukdomar är vanligt förekommande i hela Irak, och soldater har varnats för att närma sig kontaminerade platser. De strålningsvärden som uppmätts på förstörda irakiska stridsvagnar i brittiskkontrollerade Basra är så höga att ett undersökningsteam från brittiska armén bar vita heltäckande strålskyddsdräkter, ansiktsmasker och handskar.

Eftersom inga varningsskyltar finns uppsatta leker irakiska barn på och omkring stridsvagnarna. Av de 10 000 amerikaner som evakuerats från Irak på grund av sjukdom lider många av 'mystiska sjukdomar' som liknar dem som drabbade veteraner från det första Gulfkriget.

Enligt frivilligorganisationen Medact dog mellan 21 700 och 55 000 irakier mellan 20 mars och 20 oktober förra året. Detta inkluderar upp till 9 600 civila. Antalet barn som dödas eller skadas av outlösta multipelbomber uppskattas till 1 000 i månaden. Det rör sig här om försiktiga beräkningar; krigets traumatiserande effekter på hela samhället är omöjliga att föreställa sig.

Normaliserarna är angelägna om att denna terror inte ska uppmärksammas (BBC använder orden 'terrorism' och 'illdåd' uteslutande om den irakiska motståndsrörelsen) och att den fara den representerar runtom i världen ska överskuggas av hotet från al-Qaida. William Schulz, amerikanska Amnesty Internationals generalsekreterare, har angripit antikrigsrörelsen för att den inte ansluter sig till Bushs 'krig mot terrorismen'. Han säger att 'vänstern' måste ansluta sig till Bushs kampanj, till och med hans 'förebyggande krig', annars riskerar den att bli 'irrelevant'.

Schulz kritik bortser från sanningen i Amnestys egna rapporter. Amnesty USA rapporterar att Bushadministrationen ger tusentals utländska torterare en fristad, inklusive flera massmördare. Vid en enkel matematisk jämförelse mellan USA:s och al-Qaidas terror framstår den senare som en dödlig loppa. Under de senaste 50 åren har USA stött och utbildat statsterrorister i Latinamerika, Afrika och Asien. Antalet offer för deras terror uppgår till miljoner.

Återigen finns dokumentationen i Amnestys studier. Diktatorn Suhartos makt-övertagande i Indonesien ledde till 'ett av de största massmorden under 1900-talet', enligt CIA. USA levererade vapen, logistiskt stöd, underrättelseinformation och dödslistor. Forskare uppskattar nu att Suhartos offer 1965-66 uppgick till nästan en miljon; i Östtimor var han ansvarig för att en tredjedel av befolkningen dog: 200 000 män, kvinnor och barn. I dag lever massmördaren i luxuös avskildhet i Jakarta, med sina miljarder i säkert förvar hos utländska banker. Till skillnad från Saddam Hussein, som framstår som en amatör i jämförelse, kommer det inte att bli någon skådeprocess mot Suharto, som lydigt höll sig inom ramarna för USA:s terrornätverk. (En av Suhartos mest öppenhjärtiga beskyddare och apologeter i USA:s utrikesdepartement under 1980-talet var Paul Wolfowitz, 'hjärnan' bakom Bushs angreppskrig.)

På den storslagna tiden före 11 september 2001, när de mäktiga rutinmässigt attackerade och terroriserade de svaga och när de som dog var svarta eller mörkhyade icke-människor som levde på fjärran platser som Zaire och Guatemala, fanns inte någon terrorism. När de svaga attackerade de mäktiga, som mest spektakulärt den 11 september, då fanns det terrorism.

Detta betyder inte att det inte skulle finnas något verkligt hot från al-Qaida och andra fanatiska grupper; men vad normaliserarna inte vill att du ska veta är att det är 'våra' regeringar som utgör den största faran. Deras underlydande i massmedierna och den akademiska världen framställer alltid dessa regeringar som välvilliga: de kan göra sig skyldiga till felbedömningar och misstag, men aldrig till brott. Bushs anhang, vars drivkraft är religiös fanatism, korrupt amerikanism och grasserande företagsgirighet, följer nu vad militärhistorikern Anatol Lieven kallar 'den klassiska moderna strategin för en hotad högeroligarki, som går ut på att kanalisera massivt missnöje i nationalism', en nationalism som underblåses av rädsla för dödliga hot. Bushs Amerika, varnar han, 'har blivit ett hot mot sig självt och mot mänskligheten'.
Bush, Blair och normaliserarna talar nu, nästan med förtjusning, om att öppna massgravar i Irak. Vad de inte vill att du ska veta är att de största massgravarna är ett resultat av det folkliga uppror som följde på Gulfkriget 1991, som en direkt reaktion på George Bush den äldres uppmaning till befolkningen att 'ta saken i era egna händer och tvinga Saddam från makten'. Så framgångsrika var rebellerna inledningsvis att inom några dagar hade Saddams välde kollapsat i hela södra delen av landet. En ny start för Iraks folk tycktes vara nära förestående.

Då bestämde sig Washington, tyrannens gamla käresta som hade försett denne med konventionella, kemiska och biologiska vapen samt industriell teknologi till ett värde av fem miljarder dollar, för att ingripa i precis rätt ögonblick. Rebellerna konfronterades plötsligt av ett USA som hjälpte Saddam att bekämpa dem. USA-styrkor hindrade dem från att nå fram till irakiska vapendepåer. De förvägrade dem skydd och gav Saddams republikanska garde fri passage genom amerikanska linjer för att attackera rebellerna. Amerikanska helikopt-rar cirkulerade ovanför och observerade och fotograferade medan Saddams styrkor krossade upproret.

I norr hände samma sak med det kurdiska upproret. 'Amerikanerna gjorde allt för Saddam', sade Mellanösternexperten Saïd Aburish, 'utom att delta i striderna på hans sida.' Bush den äldre ville inte ha ett delat Irak, och förvisso inte ett demokratiskt Irak.

New York Times-kolumnisten Thomas Friedman, en av den amerikanska utrikespolitikens vakthundar, uttryckte sig mer rakt på sak. Vad Washington ville ha var en framgångsrik statskupp genomförd av en 'hänsynslös junta': Saddam utan Saddam. Ingenting har föränd-rats. Som Milan Rai visar i sin nya bok Regime Unchanged är de högst uppsatta och mest skoningslösa elementen inom Saddams säkerhetstjänst Mukhabarat nu i USA:s och Storbritanniens sold och hjälper till att bekämpa motståndsrörelsen och rekrytera dem som ska styra en marionettregim bakom en anständig fasad. En gestapo med 10 000 anställda som styrs och finansieras av CIA kommer att operera ungefär som den gjorde under Saddam. 'Vad som sker i Irak', skriver Rai, 'är re-nazifiering ' precis som i Tyskland efter kriget.'

Bush och Blair har jublat över Libyens kapitulation när det gäller massförstörelsevapen som landet med största sannolikhet inte hade. Detta är, som Scott Ritter har skrivit, ett resultat av 'framtvingade eftergifter som görs mer som ett sätt att köpa tid än på grund av någon verklig samarbetsanda' - eftersom Bush och Blair har underminerat just den internationella rättsordning på vilken verklig nedrustning baseras. Den 8 december röstade FN:s generalförsamling om en rad nedrustningsresolutioner. Förenta staterna motsatte sig alla de viktigaste resolutionerna, inklusive dem som rör kärnvapen.

Bushadministrationen har beredskapsplaner för användning av kärnvapen mot Nordkorea, Syrien, Iran och Kina, vilket Pentagon redogör för i sin Nuclear Posture Review från 2002. Den brittiske försvarsministern Geoffrey Hoon följde exemplet och tillkännagav att Storbritannien skulle angripa icke-nukleära stater med kärnvapen 'om det blir nödvändigt'. Detta liknar den situation som rådde för 50 år sedan då den brittiska regeringen, enligt dokument som nu gjorts tillgängliga för allmänheten, samarbetade med amerikanska planer på att föra ett 'preventivt' atomvapenkrig mot Sovjetunionen. Ingen offentlig diskussion tilläts; det otänkbara normaliserades. Historien varnar oss i dag för att det verkliga hotet, än en gång, finns i vår direkta närhet.

John Pilger

Översättning: Tor Wennerberg

Artikeln ublicerades i Aftonbladet den 14 januari 2004.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se