Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Blekingeprotest mot NATO-övning i Sverige

Av HANS-OLOF ÖBERG

Lördag 3/6 genomförde Blekingenätverket för fred och alliansfrihet två manifestationer i Karlskrona mot den NATO-ledda övningen Baltops 2006 Protestmötena hade föregåtts av två veckors intensiva förberedelser med bland annat lokala radio- och TV-framträdanden och artiklar i lokal- och rikspress.
    Affischer, flygblad och banderoller hade framställts och bara i Karlskrona delades 1.500 flygblad ut, som protesterade mot Sveriges deltagande i NATO-övningen.
    FiB:s Blekingeavdelning var initiativtagare till bildandet av nätverket och ansvarade för mötesaffisch, flygblad och banderoll. Mötet i Karlskrona inleddes med musik av sånggruppen Non Serviam, varefter Ulf Bjerén höll ett appelltal. Han sa bland annat:

”Jag vill hävda att den nya säkerhetspolitiken är en överhetens äventyrspolitik. Mot bakgrund av de motsättningar, vars frön redan gror och som kommer att växa i framtiden, är ett fasthållande av alliansfriheten av största betydelse för vår framtid.
    Den nya äventyrliga linjen att överge försvaret av Sverige och delta i kränkningar av andra länders suveränitet har sin motsvarighet i historien i en tid innan det demokratiska genombrottet. Då förde den svenska överheten ut oss i krigsäventyr men kunde inte försvara vårt land.
    Det folkliga inflytandet över utrikespolitiken måste stärkas och det kräver folkligt engagemang och organisation” 

Huvudtalare på mötet var Ingela Mårtensson, f.d. ordförande i Nej till EU och f.d. riksdagsledamot för folkpartiet. Hon hävdade bland annat att:

”Regeringen mörkar sitt agerande i de här frågorna för att man vet att det finns ett mycket brett folkligt motstånd mot en svensk Natoanslutning. Bakom kulisserna går dock den svenska anpassningen till Nato i en rasande takt”

Hon citerade Hans-Christian Hagman, kansliråd på försvarsdepartementet, som har lämnat följande tänkvärda besked:

”Sverige är redan så djupt inne i NATO att ingen skulle lägga märke till om vi blev formella medlemmar” och ”Den europeiska försvarsintegrationen sker så snabbt. Snart har vi inte bara gemensamma insatsstyrkor utan också gemensam försvarsindustri, gemensam forskning och gemensamma mobiliseringsförråd”

Mårtensson citerade vidare en ”strateg” från försvarsdepartementet som på ett seminarium i Göteborg, oktober 05 yttrade:

”Vi behöver inte gå med i NATO. Vi är redan så involverade i NATO. Det är en politisk fråga”

Mårtensson kommenterade FiB-avdelningens initiativ i en artikel i Sydöstran med följande ord:

”Jag tycker det är bra att det lokala nätverk som bildats i Blekinge tagit initiativ till protestmöten. Det är viktigt att den sanna bilden av vad som händer kommer ut”.

Och jo, hon köpte ett exemplar av Folket i Bild nr 5 innan hon begav sig till Göteborgståget.
    Sammantaget var kampanjen mot Nato-övningen något av en succé. Blekingenätverket för fred och alliansfrihet lyckades sätta Nato-övningen i blixtbelysning till förtret för de krafter inom statsledningen som hade planerat att låta den försiggå i lönndom. Bara nätverkets flygblad delades ut till inte mindre än 2% av Blekinges befolkning och det massmediala intresse som nätverket skapade kan inte överskattas.
    Mötet avslutades med att följande resolution antogs:

Nato är en angreppspakt som leds av den aggressiva supermakten USA. Nato angrep 1999 Jugoslavien i strid med folkrätten och FN-stadgan. Natos ledande makter USA och Storbritannien angrep 2001 resp. 2003 Afghanistan och Irak och håller dessa länder ockuperade i strid med internationell rätt.
    USA har nyligen hotat Iran med kärnvapenanfall och bedriver, enligt Seymour Hersh i New Yorker 8 april, krigsförberedande operationer på iranskt territorium.
Upprepade opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet svenskar säger nej till Nato och att det finns stort stöd hos den allmänna opinionen för den traditionella svenska linjen av fred, neutralitet och alliansfrihet.
    I strid med folkviljan har dock Sverige knutits allt närmare Nato, bland annat genom medlemskapet i det så kallade Partnerskap för fred. Det svenska territorialförsvaret håller på att omvandlas till ett krigsmakt som ska göra "insatser" i samverkan med västliga stormakter inom EU och Nato.
    Det finns skäl att befara att dessa "insatser" kommer att ske varhelst den nuvarande orättvisa ekonomiska världsordningen hotas. Och då självklart, såsom vid alla krig, till ackompanjemang av tal om fred och humanitet.
Sverige deltar således redan med trupp under Natobefäl som syftar till att befästa den olagliga ockupationen av Afghanistan.
    Blekingenätverket för fred och alliansfrihet kräver:
Ta hem den svenska Natotruppen från Afghanistan!
Inget svenskt stöd till krig och ockupation!
Avbryt samarbetet med Nato!
Nato – ut ur Sverige!Publicerad på www.fib.se 2006-06-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se