Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Under det senaste året har tillväxtfrågorna fått ökad uppmärksamhet i samhällsdebatten. Det välkomnar vi som arbetar för en hög tillväxt i Sverige. Socialdemokratin har alltid vetat att en växande ekonomi är det enda sättet att uppfylla våra höga ambitioner om välfärd och rättvisa för alla.
Tillväxtdebatten präglas tyvärr alltför ofta av grova förenklingar. Tillväxt är inte resultatet av några enkla åtgärder, utan handlar om hur bra vi sammanlagt klarar av en lång rad områden.

Sverige har de två senaste mandatperioderna haft en mycket god ekonomisk utveckling. Vi har vuxit mer än både EU- och OECD-genomsnittet.

Även under den tuffa internationella konjunkturen har vi klarat oss betydligt bättre än många jämförbara länder. Tunga internationella mätningar placerar också Sveriges näringsklimat och framtida tillväxtutsikter i absolut världstopp.

För att vi ska kunna ta tillvara våra goda förutsättningar och få en ännu bättre utveckling krävs att vi inte slår oss till ro.

Vi statsråd i näringsdepartementet vill med den här artikeln lyfta fram viktiga satsningar som vi arbetar med och som vi menar gemensamt bidrar till ett starkare Sverige.

En nyårshälsning med siktet inställt på tillväxt.

• Företagandet ska stärkas. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, får i uppdrag att föreslå ett nytt åtgärdsprogram för att stärka entreprenörskapet i Sverige.
Senast den första september ska Nutek redovisa hur regioner och staten kan bygga vidare och utveckla insatserna för att fler ska vilja starta och driva företag. Nutek har också fått i uppdrag att se över hur det ska bli lättare att genomföra generationsskiften i företagen.
Dessutom ges Almi och Nutek i uppdrag att se över hur det ska kunna bli ännu enklare att starta företag och att anställa den första personen.

• Kampen mot ohälsan står högt på dagordningen.
Vi vill öka motivationen hos arbetsgivare att förebygga ohälsa och att återföra anställda som drabbats av sjukdom till arbete. Därför kommer vi att införa ett nytt system för medfinansiering vid sjukpenning, regeländringar för en hållbar sjukförsäkring och ett förbättrat arbetsmiljöarbete.

• Sveriges väg- och järnvägsnät ska rustas och byggas ut.
I januari fattar regeringen beslut om hur 364 miljarder kronor ska fördelas på svensk infrastruktur under de kommande tolv åren.

Mycket går till att rusta vägnätet i skogslänen, förbättra kommunikationerna mellan våra tre största städer och binda samman orter som det i dag är svårt att dagpendla mellan.

Spårkapaciteten i Stockholm och Malmö förbättras, till gagn för såväl lokal som nationell tågtrafik. En samlad trafiksatsning i Västra Götaland genomförs så att trafiksituationen kan förbättras och olycksrisken minskas.

• Vi intensifierar satsningarna för att stödja de svenska företagens export på nya marknader.
Ett Östersjöcentrum etableras för att öka handeln med de nya medlemsländerna samt Ryssland och Baltikum. Ett centrum för miljöteknikexport och miljödriven näringslivsutveckling inrättas och vi satsar mer på exportsäljarutbildning.

• Arbetet med att skapa ett nytt, hållbart energisystem går under våren in i ett intensivt skede.
Förhandlingarna om kärnkraftsavvecklingen kommer troligen att avgöras. Systemet för handel med utsläppsrätter tar konkret form. Men även satsningar på ny energiteknik och effektivare energianvändning kommer att presenteras.
Ambitionen är att skapa en förtroendeingivande och långsiktig energipolitik.

• IT-samhällets tillväxtmöjligheter ska tas tillvara.
Under 2004 kommer utbyggnaden av 3G-näten och det nationella bredbandsnätet att gå in i en slutfas.

• Vi måste möta nya utmaningar på arbetsmarknaden.
Därför ökas nu arbetsmarknadsåtgärderna med 15 000 platser. Samtidigt fortsätter AMS sitt arbete med att matcha arbetskraft mot lediga arbeten. Särskilt riktas fokus mot bland annat invandrare och ungdomar.


• Skogssektorn är en av våra största exportsektorer.
Men Sverige måste bli bättre på att förädla sin träråvara. I januari kommer därför den av regeringen tillsatta träförhandlaren att rapportera om sitt arbete med att ta fram en nationell strategi för ökat träanvändande.

• Vid halvårsskiftet 2004 kommer en stor satsning på riskkapitalområdet att sjösättas.
250 miljoner kronor kan då årligen satsas på att utveckla idéer och innovationer till nya företag och produkter som ger jobb och tillväxt.

• Sveriges ställning som turistland ska stärkas.
Under 2004 görs en översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning i syfte att förbättra den svenska marknadsföringen gentemot utländska besökare.

• Vi kommer under våren att presentera en strategi för att förstärka det svenska innovationsklimatet.
Det gäller att stärka våra svenska profilområden, få ut mesta möjliga av satsningar på forskning och utveckling och att intensifiera samarbetet mellan universitet, högskolor och företag.

• Fler och fler anställs i dag med otrygga anställningsformer.
Det håller tillbaka människors möjligheter att t ex låna pengar och att satsa på sitt boende och sin familj.
Det måste gå att kombinera familjeliv och arbete, annars kommer arbetskraftsutbudet att drabbas.
Detta är avgörande faktorer för den långsiktiga tillväxten.

Vi vill begränsa visstidsanställningarna och stimulera en övergång till anställning tills vidare. Vi kommer också under våren att presentera ett förslag om att förbättra anställningsskyddet för föräldralediga.
Om Sverige ska vara framgångsrikt framöver måste vi se till att hela befolkningen i hela landet kan bidra till tillväxten.

Det är viktigare än någonsin att vårt utbildningsväsende och våra trygghetssystem ger människor både möjligheter och vilja att pröva nytt. För oss på näringsdepartementet innebär det att vi måste inrikta politiken på att ta tillvara all den kraft och kompetens som finns i hela Sverige.

Ökad dynamik och förmåga till förnyelse i en föränderlig värld kräver trygga människor som vågar satsa.

Hans Karlsson
Ulrica Messing
Leif Pagrotsky


statsråd i näringsdepartementet

Arikeln publicerades på SvD Brännpunkt den 4 januari.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se