Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Det är bra att regeringen funderar på att förstärka de fredsbevarande styrkorna i Afghanistan. Men sätt inte svensk personal under amerikansk ledning. Det äventyrar både deras egen och övriga hjälparbetares säkerhet, skriver Bengt Kristiansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén.

Regeringen överväger just nu att utöka de fredsbevarande insatserna i Afghanistan.

Det finns olika alternativ för hur detta ska ske. Ett är att sätta styrkorna under FN:s ledning, ett annat att underställa dem militär amerikansk ledning. Vi i Svenska Afghanistankommittén är mycket engagerade i frågan och välkomnar viljan att öka den fredsbevarande insatsen. Den behövs i Afghanistan nu, mer än någonsin. Men att sätta den under amerikansk ledning vore katastrof. Det skulle äventyra inte bara styrkornas trovärdighet utan även säkerheten för Svenska Afghanistankommitténs arbete i landet.

I dagarna ska landets framtida konstitution fastställas. Om detta lyckas kommer nästa steg att vara allmänna val sommaren 2004. I det rådande klimatet i Afghanistan kan medborgarna inte förväntas gå till ”fria och rättvisa val” - krigsherrarna kommer att tvinga sin befolkning att rösta fram dem till viktiga platser i den centrala maktapparaten. Valen kommer att ske under hot och utpressning.

För att skapa bättre säkerhet behövs insatser på många fronter. Polis, rättsväsen och en nationell armé behöver byggas upp. Den påbörjade avväpningen måste intensifieras. För att övervaka och främja den politiska processen och återuppbyggnaden behövs fredsbevarande styrkor.

Koalitionsstyrkorna – de USA-ledda krigförande trupperna i Afghanistan – har lanserat en modell, Provincial Reconstruction Team, med uppgift att ägna sig åt både säkerhet och biståndsinsatser, hittills med klent resultat i bådadera.

I Kabul finns även säkerhets- och fredsbevarande trupper (ISAF) som arbetar under FN:s mandat.

Svenska Afghanistankommittén bedriver sedan 20 år stor verksamhet i 21 av Afghanistans 32 provinser. Vi har 9 000 lokalanställda, engagerade främst inom utbildning, sjuk- och hälsovård och insatser för människor med handikapp.
Under nytalibanernas attacker på biståndsarbetare det senaste året har vi sett många exempel på lokalsamhällenas vilja och förmåga att skydda kommitténs anställda, som tecken på förtroende och uppskattning.


Läget i Afghanistan är kritiskt. Ett viktigt bidrag till den kritiska situationen är USA:s och dess allierades roll. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 gick USA-ledda styrkor tillsammans med Norra alliansen till attack mot talibanerna. De flesta afghaner var nöjda med att se talibanerna gå. Många afghaner hoppades också att Afghanistan äntligen skulle få fred och hjälp med att återuppbygga landet.

Men USA:s globala krig mot terror har inte bara misslyckats med att skapa fred utan också med att minska terrorn. USA-koalitionens framfart har lett till ofantliga övergrepp. Det direkta kriget har skördat många civila offer, nu senast 15 döda barn och ett antal vuxna.

I byarna har soldaterna genomfört husundersökningar och kroppsvisiteringar under förhållanden som upprört befolkningen, lett till rättsövergrepp och godtyckliga fängslanden.

I jakten på terroristerna samarbetar USA med krigsherrar, män som med vapenmakt tagit kontroll över befolkningen och tvingar folket att leva i fruktan. Det är vanligt med tvångsinskrivning till militärtjänst, förbud för flickor och kvinnor att lämna sina hem etc. Krigsherrarna har ofta stora inkomster från illegal beskattning och narkotikahandel.

USA:s allians med krigsherrarna har underminerat den av president Karzai ledda övergångsregeringens möjligheter att stärka kontrollen utanför Kabul. Därutöver har denna regering försummat att säkra en rimlig maktbalans mellan olika etniska grupper. Maktutövningen har alltför mycket grundats på tadzjikisk dominans. Härigenom har förtroendet för USA ytterligare eroderat.

Mot denna komplexa bakgrund är det av vikt att arbeta för att ett svenskt deltagande i fredsbevarande syfte får optimala förutsättningar. Det vore förkastligt om svensk trupp i Afghanistan skulle ledas av en krigförande part vars insatser med rätta ifrågasätts av befolkningen.

Den nytalibanska rörelsen har utsett biståndsarbetare till skottavlor för dödliga attacker. Under de senaste åtta månaderna har tolv biståndsarbetare dödats och 39 skadats. Nytalibanernas logik är just kopplingen mellan främmande militär trupp och biståndsarbetares möjliga medverkan i underrättelseverksamhet. Kopplingen mellan ett svenskt PRT under USA:s ledning och svenskt bistånd skulle i nytalibanernas ögon rättfärdiga fortsatta attacker på biståndsarbetare, inte minst sådana som förknippas med Svenska Afghanistankommittén.


Det vore inte bra för Sverige och inte för det svenska biståndet i Afghanistan. Och svensk alliansfrihet och neutralitet skulle med rätta kunna ifrågasättas. Däremot kan svensk medverkan under FN-mandat bli en tillgång. FN åtnjuter, en del attacker till trots, ett helt annat förtroende i breda befolkningsgrupper än de amerikanska trupperna. Därför är det viktigt att den svenska insatsen görs under FN:s mandat. Då finns det chans att insatsen får avsedd verkan: utveckling mot stabilitet, säkerhet och fred.

Bengt Kristiansson
generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 27 december 2003.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se