Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Med motståndet, för en rättvis fred i Mellanöstern
Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007

Palestina, Irak, Libanon, Afghanistan; Stöd motståndet! Besegra USA-imperialismen, dess allierade i Europa och dess marionetter i Mellanöstern!

En historisk strid pågår Mellanöstern. Dess resultat kommer att bestämma framtiden för regionen och i slutänden också för mänskligheten i sin helhet.
    Den imperialistiska offensiven – som leds av USA, stödjs av de andra imperialistiska banditerna och får hjälp av deras lokala hejdukar – började mot Afghanistan och kulminerade i invasionen av Irak. Dess syfte är långt större än att säkra västvärldens traditionella överhöghet.
    Imperialismen, som har återupptäckt sin inneboende kolonialistiska aptit, strävar efter att utöva sin makt direkt och obestritt. Inom denna ram finns inget utrymme för varesig regeringar eller folk som vägrar att underkasta sig den amerikanska imperialismens despoti.
    Imperialismen, som har försvarat sin aggressioner genom att påstå sig
bekämpa "terrorismen" och "exportera demokrati", har satt sin chauvinistiska "kamp mellan civilisationerna" i rörelse för ett nytt korståg mot islam. Men det som de kallar "terrorism" är alla folkliga befrielserörelser, och deras "demokrati" är en kuliss för de diktaturer som de försörjer i sådana arabiska länder som är dem underdåniga.
    Angriparna höll fast vid illusionen att de hade vunnit genom att besegra de mot dem fientliga regeringarna i Afghanistan och Irak. Men tvärtom har de uppmuntrat ett ståndaktigt väpnat motstånd som har fått allt starkare stöd och inte bara har tillfogat dem svidande
nederlag men också kullkastat alla deras geostrategiska planer.
    Det irakiska motståndet har, genom att lita till egna krafter, spelat en avgörande roll, trots det så kallade internationella samfundets fientlighet. Det har inte bara lagt grunden till sin kommande nationella frigörelse, utan också utgjort ett avgörande stöd till alla andra motståndsrörelser bland förtryckta folk världen över.
    Därför fördömer vi de officiella försöken att isolera det irakiska folkets motstånd. Vi uppmanar alla att kringgå dessa försök och att erkänna det irakiska motståndet som den enda legitima representanten för Iraks folk!
    Det är oacceptabelt att Iran, som står under hot om krig från USA, stödjer Malikis marionettregim i Bagdad, som tillsammans med USA:s ockupanter fortsätter att massakrera det irakiska folkets motståndskämpar.
    Det irakiska motståndets stridsrop har givit ytterligare stöd till det heroiska palestinska folket, som efter årtionden av oupphörlig folkresning till och med har intensifierat sin kamp genom att driva sionisterna ut ur Gaza och rösta fram de krafter som inte svek den historiska målsättningen att befria hela Palestina.
    Den sionistiska staten, imperialismens vakthund, angrep och invaderade ännu en gång Libanon i strid med folkrätten. Den hoppades kunna förändra styrkeförhållandena till sin fördel. Istället led den ett förödande nederlag. Det nationella libanesiska motståndet, med Hezballah som sin spjutspets, vann faktiskt en seger som var av historisk och strategisk betydelse och allvarligt skadade "det nya Mellanöstern", som USA och sionismen hade dragit upp planerna för.
    Vi fördömer alla internationella försök att, som en tjänst åt Israel, avväpna motståndet i Libanon och vi fördömer USA:s och Franrikes försök att förhindra en lösning på Libanons inre problem genom att stödja en författningsstridig regering som inte representerar folket.
    USA:s regim, som fortfarande är förblindad av sina övermodiga imperialistiska anspråk, svarade genom att trappa upp sin krigshets.
    Medan NATO har startat en folkmordisk offensiv mot de befriade områdena i Afghanistan, har USA i Irak utökat ockupationstrupperna i förhoppningen att därigenom kunna stoppa motståndets frammarsch, som
hotar marionettregimen, och har även fortsatt att använda sig av kollaboratörsmiliser för att underblåsa inbördeskriget mellan olika delar av landets befolkning.
    Till Libanon har USA och sionisterna, under beskydd av det ökända FN, fått Frankrike, Italien och Tyskland att sända trupper, som de nu hoppas kunna även där göra delaktiga i sina ständiga planer på att utplåna det nationella motståndet och ställa Libanon under sitt förmyndarskap.
    Så länge USA och dess allierade inte drar tillbaka sina trupper från Mellanöstern och inte stänger sina baser, och så länge de stödjer den sionistiska entiteten, kan det inte bli fred i regionen. Inget folk kan ge sina förtryckare fred. En rättvis fred är bara möjlig om befrielserörelserna segrar. För att segra behöver motståndsrörelserna konkret stöd från alla antiimperialistiska och demokratiska krafter i världen, men först av allt behöver de enas, samarbeta och fatta varandras händer i kampen. Deras fiende är en och den samma, liksom deras mål.
    Alla försök till splittring kommer att avvisas oavsett från vem de kan komma. Vi kommer att arbeta hårt för att vinna antikrigsrörelsen, den antikapitalistiska rörelsen och arbetarrörelsen för masskampen mot imperialismen och den sionistiska ockupationen och för att leda dem till ett antiimperialistiskt ställningstagande med fullt stöd för motståndet.
    Vi eftersträvar att följa den väg som motståndet i Palestina, Afghanistan, Irak och Libanon har banat genom att ge vårt konkreta stöd till dessa rörelser och deras sammanhållning. Denna sammanhållning kommer – genom att bygga ett nätverk av antiimperialistiska krafter som agerar samfällt – att steg för steg föverkliga den möjlighet som förhoppningarna hos stora delar av de förtryckta folken och hos motståndsrörelserna i Syd och Nord, i Öst och Väst, förkroppsligar: en gemensam internationell antiimperialistisk allians.

  • Ner med ockuaptionen – ut med alla utländska trupper!
  • Krossa sionismen – för Palestinas fullständiga befrielse!
  • Stoppa USA-imperialismens permanenta och föregripande krig – nej till krigshoten mot Iran och Syrien!
  • Europa måste sluta stödja USA:s aggressioner!
  • Nej till sanktioner mot de som vägrar underordna sig västvärldens diktat!
  • Med motståndet, för en internationell antiimperialistisk front!

Utfärdat av presidiet för Chianciano-konferensen

(Översättning från engelska: Anders Püschel)Publicerad på www.fib.se 2007-03-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se