Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

På senare tid har insikten ökat bland judiska intellektuella om den expansionistiska drift som är grunden för den nuvarande israeliska politiken. Insikten har också ökat om de på sikt katastrofala konsekvenser som den kan ge upphov till - för landet men även för judarna utanför Israel. Ett element i denna har varit den oavbrutna ökningen av israeliska bosättare på de ockuperade territorierna. Trots Osloprocessen och trots skiften vid regeringsmakten har bosättningarna fortskridit i en märkligt jämn och hög takt och trots att de enligt Romkonventionen utgör ett krigsbrott.

Bland dem som är särskilt medvetna om konsekvenserna av denna ohejdade expansionistiska drift finns historikerna. En klarsynt sådan är Tony Judt, historieprofessor vid New York University. I en artikel nyligen i New York Review of Books menar han att sionismen har applicerat på nutiden ett nationalromantiskt, separatistiskt projekt, av samma typ som florerade i Östeuropa och på Balkan under sent 1800-tal. Men dagens värld är en värld som förändrats, det är en värld av individuella rättigheter, öppna gränser och internationell lag. Själva idén om en 'judisk stat' - en stat där judarna och den judiska religionen har exklusiva privilegier från vilka ickejudiska medborgare är uteslutna - har, menar Tony Judt, sina rötter i en annan tid och en annan plats. Israel är enligt honom helt enkelt en anakronism.

Israel konfronteras nu med tre för de flesta israeler lika oattraktiva alternativ, menar han. Antingen kan man upplösa bosättningarna, återvända till 1967 års gränser och i och med detta förbli en demokrati. Men detta är enligt Judt redan för sent. Det finns för många bosättningar, för många bosättare och för många palestinier, de bor alla tillsammans, men skilda åt genom taggtrådsstängsel och passlagar.

Alternativt kan Israel annektera de ockuperade territorierna och bli av med majoriteten av den arabiska befolkningen genom att utvisa dem eller tvinga dem i exil. Den som tror att den sortens storskalig etnisk rensning är otänkbar har inte lyssnat till generaler och politiker på den politiska högerkanten i Israel, menar Judt.

Vad 'Vägkartan' (Road Map) än säger så är det verkligheten på marken som gäller. Ingen tror att bosättarna kommer att flytta frivilligt. Tiden är därför mogen att börja tänka det otänkbara, menar han. De verkliga alternativen i dag står mellan ett etniskt rent Stor-Israel och en enad, integrerad, binationell stat bestående av både judar och araber.

Även om det vore möjligt är det inte önskvärt att Israel förblir en judisk stat vid sidan av en palestinsk stat, hävdar han. Israel är unikt bland demokratiska stater i det att man använder etnisk- religiösa kriterier både för att medge medborgarskap och för att rangordna sina medborgare. En stat där en grupp placeras över alla andra hör inte till dagens värld. I en värld där nationer och folk blandas och kulturella hinder luckras upp, där fler och fler av oss upplever mångfaldiga identiteter, i en sådan värld är Israel en anakronism, menar Judt.
I dag känner sig judar utanför Israel åter utsatta för kritik för saker de inte gjort, skriver han. Judar i diasporan identifieras outtalat med Israels politik. Men den här gången är det inte en kristen, utan en judisk stat som håller dem som gisslan.

I en viktig artikel i den judiska tidskriften Tikkun (juli-augusti -02) utgår en annan historiker, Yakob Rabkin, professor vid universitetet i Montreal, också från ett gisslanargument. Rabkin ser en tendens hos israeliska politiker att åberopa det gemensamma öde som judar i Israel och i diasporan sägs dela, för att antyda att de som inte stöder Israels politik är sitt folks förrädare. Denna koppling mellan Israel och diasporan visar också på det tragiska faktum att Israel genom sin expansionistiska politik är på väg att bli den största faran för hela det judiska folket.

Rabkin menar att det oavbrutna våldet har förlamat vår medkänsla, den som - tillsammans med skyggheten och benägenheten att göra gott - är ett av de tre kännetecken som enligt Talmud (BT Yevamot, 79a) definierar judendomen. Judarna i diasporan måste komma till insikt om att Israels nuvarande militans, hänsynslöshet och 'chutzpah' är avskyvärda och oförenliga med judendomens värderingar. Vi håller helt enkelt på att förlora vår själ.

Israels militära operationer, speciellt de som riktar sig mot civila mål, har enligt Rabkin länge komprometterat också judarna i diasporan. Eftersom Israel presenterar sig som judarnas företrädare, och de flesta judiska ledare ivrigt stöder detta anspråk, blir judarna utanför Israel tvungna att försvara det som inte går att moraliskt försvara. Kravet på ovillkorligt stöd för Israel misskrediterar nu allvarligt judendomen. Det värdemässiga avståndet mellan Israel och den judiska diasporan skärps ännu mera av det faktum att alla de länder där judarna utgör en stor befolkningsgrupp har anammat rättsstatens medborgerliga fri- och rättigheter. I dessa länder är det otänkbart att öppet på religiösa eller etniska grunder diskriminera människor på det sätt som görs i Israel i dag. Landets diskriminering av araberna står i konflikt med de värderingar som är själva grunden för den stabilitet och välfärd som råder i judiska församlingar runt om i världen. Det är bara en fråga om tid innan judiska ledare i diasporan kommer att bli tvungna att stå till svars för denna dubbelhet, menar han.

De nationalistiska ansträngningarna från båda sidor att bilda etniskt rena stater leder enligt Yakob Rabkin ingenstans. Han menar i stället att det vore grymt, omänskligt och sannolikt omöjligt att nedmontera bosättningar och tvångsförflytta stora befolkningsgrupper, liksom alla andra åtgärder som hör till upprättandet av en etniskt ren statsbildning. Det som behövs, snarare än en ny nationalstat, är en lösning för hela området, från Jordanfloden till havet, baserad på förnuft och på människors lika rätt.

En konfederation av självständigt styrda områden eller kantoner skulle kunna vara en sådan, hävdar Rabkin. Abrahamia (eller Ibrahimia) skulle kunna vara ett bra namn för den nya staten, eftersom den associerar till en anfader erkänd av både muslimer, kristna och judar. Schweiz eller Kanada skulle kunna stå som modell för en sådan federativ stat. Abrahamia skulle bestå av kantoner, suveräna när det gäller frågor om kultur, utbildning, religion och intern lag och ordning. En sådan ordning skulle också underlätta livet för de ickereligiösa medborgare vars liv i dag regleras av åtskilliga rent religiösa lagar.

'Lagen om återkomsten', som ger varje jude i världen rätten att invandra och bli israelisk medborgare, skulle utvidgas till att innefatta palestinier, som skulle få rätten att kräva tillbaka sina hem eller bli kompenserade för förlorad egendom.

På samma sätt som de etniska klyftorna måste minska måste också de ekonomiska göra det om en federal stat ska lyckas. Rabkin medger att detaljerna i en sådan federation kan ta tid att arbeta fram och ännu längre tid att implementera. Det är emellertid oundvikligt om Israel ska kunna frigöra sig från det nuvarande blodiga etniska nollsummespelet och i stället omorientera det politiska tänkandet, från nationalstatens idé mot en mera federativ världssyn. En sådan var populär i båda lägren före 1948 och är det fortfarande bland många palestinier. Diasporans judar i EU, Ryssland och USA borde därför försöka påverka sina regeringar att sätta tryck på Israel, så att den sköra nationalstaten och de territorier den ockuperar kan utvecklas till en hållbar federation. De borde också göra klart för palestinierna att en sådan konfederation ligger mer i deras långsiktiga intresse än ett lapptäcke till nationalstat, genomkorsad av israeliska motorvägar. Kanske skulle man då kunna komma ifrån nationalismens mordiska strupgrepp.

Med djup insikt betonar Rabkin att känslan att vara omringad och ställd mot väggen föder desperation och hänsynslöshet. För att mentalt kunna börja avväpna måste judarna i Israel känna att de också kan välja att bo i länder där det redan finns en stor diaspora.

Att ge upp de nationalistiska maktillusionerna borde göra det möjligt för judarna att fokusera på ett annat återvändande: återvändandet till Tora och dess hopp för hela mänskligheten. Det skulle, om vi tror på den judiska traditionen, också vara det bästa sättet att säkra den judiska närvaron i Israels land.

Den federala/binationella tanken har på senare tid fått ytterligare två viktiga anhängare i Meron Benvenisti och Haim Hanegbi. Benvenisti har varit israelisk vice borgmästare i Jerusalem och Hanegbi har varit aktivist inom vänstern (Matzpen) och den israeliska fredsrörelsen (Gush Shalom).

Benvenisti menar att ockupationen blivit oåterkallelig och har lett till ett tillstånd av politisk dårskap. Hanegbi menar att dårskapen är följden av att leva i moralisk kluvenhet. En etniskt och religiöst definierad, inhägnad stat går emot samtidens värderingar och leder ingenstans. Israel kan inte överleva som en kolonialistisk stat. Den binationella principen däremot är den etnisk-religiösa statens motsats. Därför måste, menar de, ett nytt Israel skapas - på samma sätt som skett i Sydafrika. Genom att acceptera sig själva som en minoritet, kan judarna bidra till en demokratisering av både Israel-Palestina och hela Mellanöstern.

Jorge Buzaglo

Artikeln publicerades i Dagens Nyheter den 14 december 2003.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se