Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Skriftställning (FiB/K 1-04)
Jan Myrdal

Lördagen den 1 november talade jag i Fabiansalen, ABF i Stockholm på den konferens - Världen efter Irak: USA-dominans och krigspolitik - som ordnats av Nätverket mot krig (i vilken FiB/k ingick), Sveriges Fredsråd och ABF-Stockholm. Titeln på mitt anförande var: Bortom illusionerna. (Texten återgavs förkortad i Flamman och finns i sin helhet här på web.fib.se/högerspalten startsidan.) Under diskussionen framträdde medlemmar av Iraks kommunistiska parti och företrädde partiets samarbetspolitik och deltagande i det av Förenta staterna tillsatta styrande rådet. De var upprörda över att jag betecknade dem som ockupationsvänster. Men det var inget skällsord. Det var en korrekt term för ett bestämt politiskt fenomen.

Mest typisk i sin argumentation - nästan exakt förebådande den nu från Iraks kommunistiska parti - var under Andra världskriget den ockupationsvänster vilken i Europa under en tid fick inflytande och utgjorde en verklig fara. (Situationen i Asien - och i Sydamerika - var delvis annorlunda och är värd en särskild text.) Dansk socialdemokrati i regeringsmedverkan under ockupationen liksom de olika franska grupperna - Marcel Gittons Parti ouvrier et paysan française inte minst - och sådana socialistiska personligheter som Henri de Man i Belgien och andra ger goda exempel på hur man argumenterade för att övertyga sig och andra. Jag tar nu först några citat från Norge och sedan från Flyg i Sverige:

Tre dagar efter det att Tyskland ockuperat Oslo, den 12 april år 1940, samlades företrädare för den norska LO i Norsk Komuneforbunds lokaler för att diskutera hur arbetarrörelsen skulle ställa sig till kriget och ockupationen. Drivande i debatten var den ledande vänstersocialisten Håkon Meyer. I det upprop som formulerades - och samma kväll antogs av LO:s sekretariat - heter det bl.a.

Om ockupationsvänster
- Den norske fagorganisasjonen har alltid drevet sin virksamhet innenfor rammen av gjeldende lover. Vi må også gjöre dette i det videre organisasjonsarbeid som må tillpasses de nye forhholdene på en slik måte at arbeidet vårt kan fortsette.

Den 14 april rekonstruerades Oslo Arbeiderparti. Håkon Meyer kom med i styrelsen och valdes också till styrelsen i Arbeiderbladet.

I början av maj sökte han driva igenom ett uttalande från Oslo Arbeiderparti i vilket det bl.a. hette:

- Det er Oslo Arbeiderpartis oppfatning at öyeblikket er kommet da alle ansvarige krefter i vårt land må medvirke til å skape fred mellom våre konstitusjonelle statsmakter og de okkupasjonsmyndigheter som har haertatt landet og har den faktiske makt. Det er ikke i det arbeidende folks intresse at nye felttog finner sted i vårt land. Folket skal leve videre under de vilkår den tyske okkupasdjonen gjör mulige i krigstid.

Han hade starkt, men icke tillräckligt, stöd från mötet . Uttalandet bordlades.

Meyers politiska handlingslinje under ockupationen var därefter tydlig: Det var nödvändigt att skydda arbetarklassens intresse. Bourgeoisien utnyttjade situationen efter 9 april till att i juni genomdriva en lönenedsättning. Regeringen Nygaardsvold hade flytt. Dess uppmaning till motstånd mot ockupanterna var oansvarigt. 1943 skrev han:

- Vi vet jo at ockupationsmakten har tatt dette landet for å anvende det som en festning, og innenfor denne festningen må alle underordne seg den interesse som den kjempende okkupasjonsmagt representerer.

1946 dömdes Meyer till tio års straffarbete

(För att förstå hans betydelse inom norsk arbetarrörelse på trettiotalet kan man slå upp Meyer, Håkon Ludvig i Arbeidernes Leksikon från 1935. Den som vill läsa mer om Meyers politiska utveckling kan göra det i Öystein Sörensen. Fra Marx til Quisling. Fem socialisters vei til NS. Aventura Forlag, Oslo 1983.)

Det vore helt fel att avfärda Meyer med att säga att han var en köpt quisling. Lika oklokt som att avfärda Nils Flyg med att han var en psykologisk gåta, eller blott en person betald av Tyskland. För att förstå sådana som de nuvarande representanterna för Iraks kommunistiska parti är det viktigt att läsa materialet från Socialistiska Partiets kongress 15 - 16 november 1941. Se: Nils Flyg: Vad vill Socialistiska Partiet. Appell till Sveriges folk! Folkets förlag Stockholm 1941. Argumenten var som Håkon Meyers (som ju var i Stockholm och träffade Flyg 1942) men därtill kom Europatanken. Arbetarklassens intresse låg i ett Förenat Europa:

- Första bokstaven i socialismens elementära alfabete är: samverkan mellan länder och folk, behärskade enligt vår mening av arbetarrörelsens krafter /.../ Det som nu sker är ett steg på vägen i rätt riktning /.../ som syftar till att om möjligt skapa ett samverkande Europa. /.../ Även om det samverkande Europa - och här vill jag tala rent ut, kamrater - som i morgon skapas skulle präglas av nazismen /.../ så kan vår ställning till hela processen icke vara beroende av detta sakförhållande. Vår inställning till processen måste vara beroende av vårt realpolitiska bedömande /.../ Det gäller att få detta nya Europa att fungera, det gäller att få produktionsapparaten i gång i största möjliga utsträckning och i mest effektiva tempo. Detsamma gäller distributionsapparaten. Man måste komma fram till en förnuftig organisering av hushållningen från nationalhushållning av mindre måttstock till världshushållning. Det gäller att bemästra produktionen så att varje stort och litet land får möjlighet att hävda sig i denna enhet. /.../ Vill man lösa denna uppgift måste man räkna med anslutning från de stora folkskikten, från massorna, och vill man räkna med en sådan anslutning från arbetare, från fattiga bönder, har man att gå dem till mötes framförallt i fråga om självstyrelse, självförvaltning såsom betingelser för frivillig positiv insats i det gemensamma verket. (s. 17 - 18 a.a.)

Efter segern över Tredje riket i Europa kunde vissa av ockupationsvänsterns företrädare (som dansk regeringssocialdemokrati och en 1940 - 1941 rätt betydelsefull falang svenska socialdemokrater) lägga locket på och så slinka undan såväl ansvar som diskussion. Andra som Henri de Man flydde till exilen eller sköts redan under kriget som Gitton eller dömdes till strafdfarbete efter Tredje rikets nederlag som Meyer. Men som med Nils Flyg har vi oftast nöjt oss med att skälla dem som förrädare och quislingar och inte sett närmare på deras argument. Men först om vi verkligen läser dem framträder den verkliga faran med deras - och därmed även sådan nutida ockupationsvänsters som partiledningen i Iraks kommunistiska parti - politik. Ockupationsvänstern måste tas på allvar!
_____________________________________________
Läs Åke Kilanders recension (FiB/K 2-2000) av Håkan Blomqvists bok 'Gåtan Nils Flyg och nazismen'Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se