Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Ett förslag till grundlag för Afghanistan som anknyter både till islam, FN-stadgan och deklarationen om de mänskliga rättigheterna ska diskuteras i Kabul nästa vecka. Trots en del svaga punkter innehåller förslaget ganska realistiska lösningar, skriver Jan Hjärpe
Sydsvenska Dagbladet den 5 december 2003.

Ett förslag till konstitution för Afghanistan har lagts fram, och det är meningen att det ska diskuteras och - kanske - antas vid en loya jirga (stort rådslag) nu i december.

Förslaget är en mycket intressant läsning. De som tänkt ut det är medvetna om Afghanistans enorma problem och har försökt att finna något så när realistiska lösningar. Om de är tillräckligt realistiska återstår att se.

Afghanistan är etniskt, språkligt och tribalt splittrat, i decennier sönderslitet av krig och banditism. Förslaget utgår - vilket är realistiskt - från att det enda som kan sägas vara något slags gemensam identitet är att folk (i någon mening) är muslimer. Att koppla samman konstitutionen med islam är nog också en förutsättning för att få med de grupper som sympatiserat med taliban, eller som har ett islamistiskt program, i en process som kan ena landet.

Samtidigt vill konstitutionen uttrycka sin anslutning till FN-stadgan, internationella konventioner, och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. En händelse som ser ut som en tanke: denna loya jirga ska sammanträda just den 10 december, alltså FN-deklarationens dag. Här finns nu ambitionen att bygga upp genuint demokratiska institutioner, och att främja den stora drömmen: en välfärdsstat, där medborgarskapet har konkret värde. En artikel (36) nämner att staten ska tillsätta en oberoende kommission för att vaka över mänskliga rättigheter.
Den första artikeln slår fast att Afghanistan ska vara en 'islamisk republik', men det framgår av förslagets 12 kapitel och 160 artiklar att det inte är fråga om någon talibandefinition av vad som ska menas med islamisk stat. Presidenten liksom vicepresidenten måste vara muslim, och i realiteten ministrarna också, liksom ledamöterna i högsta domstolen. Det framgår av den ed som de har att avlägga enligt förslaget. Man ska svära att lyda och upprätthålla 'islams principer', men man svär samtidigt att följa landets konstitution med dess anslutning till FN-stadgan. Och det är det folkvalda parlamentet som stiftar lagarna.

Man noterar att institutionerna är skilda åt, staten utser inte religiösa auktoriteter eller institutioner, och religiösa institutioner och ledare har inte makt över staten. Detta skiljer förslaget från till exempel Irans konstitution. I artikel 17 talas det om att staten ska 'organisera och förbättra villkoren för moskéer, madrasas, och religiösa centra'. Vad jag förstår betyder detta att staten ska utöva en viss kontroll över de religiösa institutionerna.

Anknytningen till islam som nationell markör är mest på det symboliska planet (vilket är nog så viktigt): statsvapnets och flaggans utseende, valet av tideräkning (hijra-solår), formuleringen av ederna för de högsta funktionärerna, fredagen som helgdag, liksom regeln att inget partiprogram får gå emot 'islams principer'. Däremot preciseras inte vilka dessa är, eller vilken instans som avgör den saken. Indirekt ser man att det är parlamentets sak, i sin egenskap av den lagstiftande makten, med ett visst inflytande från högsta domstolens sida.

Som väntat förutsätts en viss juridisk särstatus beroende på religiös hemvist. För (de mycket få) icke-muslimerna ska respektive religions familjerätt tillämpas, för shiiter likaså, men inom statens ram av lagstiftning.

Vilken rätt ska gälla? Problematiken återspeglas i den artikel som talar om högsta domstolens sammansättning: nio ledamöter, utsedda av presidenten, godkända av folkförsamlingen. De ska ha 'högre utbildning i juridik eller[!] i islamisk jurisprudens'. Avgörande blir nog här vilken shariatolkning som i realiteten kommer att dominera.
Åtskilliga av artiklarna ter sig som konkreta kommentarer till allt elände som de gångna decennierna inneburit. Här talas om att staten ska främja jordbruket. Det heter att arkeologiska föremål är statens egendom och ska skyddas av staten - en kommentar till talibanregimens sprängning av buddhastatyerna i Bamiyan och förstörelsen i arkeologiska museet. Språkfrågan försöker man lösa genom att ge alla språken (sju stycken) garanterade rättigheter i utbildning, medier och rättssystem, samtidigt som pashtu och dari får status som statens officiella språk. Nationalsången ska vara på pashtu.
Likheten inför lagen betonas; medborgarstaten förutsätter individuella rättigheter i stället för grupprättigheter. Förbudet mot tortyr, mot straff som strider mot mänsklig värdighet, har sin udd riktad mot talibans tillämpning av de traditionella prygel- och steningsstraffen.

Och det är verkligen på förekommen anledning som det heter att inget politiskt parti får ha 'militära eller paramilitära mål eller strukturer'. Detta lär bli svårt att genomföra, med tanke på hur verkligheten ser ut.
Artikel 21 är nog särskilt viktig: Varje afghan är skyldig att betala skatt - till regeringen (inte till krigsherrarna!), och enbart på grund av lag (artikel 42).

Att ge utbildning för kvinnor nämns särskilt som en uppgift som staten är skyldig att fullfölja. Och genom kvotering ska man se till att det finns kvinnlig representation i parlamentet. Parlamentet ska ha två kamrar, en direktvald folkförsamling, och en 'första kammare', indirekt vald, det vill säga med representanter från provinsråd och distriktsråd, och med en tredjedel ledamöter utsedda av presidenten bland experter av olika slag. Hälften av den tredjedelen ska vara kvinnor.

Presidenten väljs i direkta val.
Kanske är det en svaghet i förslaget att presidentens makt blir så stor. Han är inte bara statschef, utan också regeringschef. Det lär bli mycket svårt att i det splittrade Afghanistan få fram en president som verkligen skulle erkännas av alla olika grupperingar.

Kanske hade det varit bättre att föreslå en delning av makten i en statschef och en premiärminister.
Kanske rentav en konstitutionell monarki skulle ha större chans att accepteras. Nu ger en artikel (156) ex-kung Mohammed Zahir Shah en viss särställning, och titeln 'nationens fader'. Men en opolitisk statschef, obunden av grupplojaliteter (eller misstankar om grupplojaliteter) och med symboliska funktioner, tillsammans med en premiärminister med de flesta av de befogenheter som nu ges presidenten i förslaget, skulle kanske ha en större chans att fungera.

Sydsvenska Dagbladet den 5 december 2003

Jan Hjärpe är professor i islamologi


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se