Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Speciesism och kvasivetenskap

"As long as there are slaughterhouses, there will be battlefields."
- Leo Tolstoj (1828-1910)

"Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet."
- Albert Einstein (1879-1955)

Det finns vetenskap och så finns det kvasivetenskap. Frank Nilsson tycks nöja sig med det senare. Att hänvisa till att någonting skulle vara rätt och riktigt bara för att vi historiskt sett har ansett det, tillhör den senare kategorin och är enfaldigt. Människan är tvärtemot vad Nilsson påstår inget rovdjur (karnivor). Hon är som jag tidigare påpekat allätare, så kallad omnivor. Eftersom han inte låter sig övertygas av en "naiv" och "militant vegan" som jag, som lever i "villfarelse", så kanske han kan låta sig övertygas av sina vänner jägarna (nöjespredatorerna). Följande passage är hämtad från www.jagartorget.com

"Människan tillhör däggdjursordningen primater som är allätare. Med det menas att man äter föda ur både växt- och djurriket. Andra primater som schimpanser och gorillor äter nästan uteslutande vegetabilisk föda men det händer att schimpanser äter kött.
Anledningen till att människan började äta kött var att det blev ont om mat för våra förfäder. De använde då sin intelligens och skapade verktyg för att kunna döda djur som blev till mat. Man gjorde inte som rovdjuren, åt köttet rått, utan man kokade eller stekte köttet för att göra det mer mört och lättsmält.
    Kött är ingen lämplig föda för samtliga människor i dagens samhälle. Kött innehåller kolesterol och mättat fett, vilket vi bör äta mindre av. Det innehåller också onödigt mycket protein och energi. För högt energi- och proteinintag leder till fetma, kalkförluster i skelettet och benskörhet. Alltså är för mycket kött ingen lämplig föda för de som har ett stillasittande arbete och förbränner lite energi.
    Det som människan mår allra bäst av är, enligt undersökningar, en blandad kost av vegetabilisk och animalisk föda. Man kan alltså inte säga att människan är varken rovdjur eller växtätare utan helt enkelt allätare."

Människan levde från början av frukt, bär och rötter men började jaga då hon vandrade uppåt mot de tjocka isarna och fick svårt att få tag i föda. Hon prövade i sin hunger även på kannibalismen. Det var innan hon visste hur hon själv skulle kunna odla sin mat. Nu har människans hjärna utvecklats (på gott och ont) och hon är inte kvar på det primitiva påkstadiet, utan kan i högre grad göra mer eller mindre medvetna val. Hon kan välja om hon vill äta kött eller låta bli. I dag lever hon ett mycket stillasittande liv och har långt ifrån behov av allt det fett och alla proteiner som Frank Nilsson gladeligen propagerar för att hon ska stoppa i sig. Att hon skulle bli frisk av kött och fett, att det rent av skulle bota folksjukdomar, finns mig veterligen inte belagt någonstans. Vad forskare däremot är ganska eniga om är att 80 % av den vuxna mänskligheten är laktosintoleranta, det vill säga saknar förmåg att bryta ner den ickemänskliga mjölken. Ändå lapar vuxna män och kvinnor i sig kons mjölk som vore de kalvar.
    Frank Nilsson företräder Stenålderskosten, en diet mycket snarlik Atkinsdieten som visat sig vara direkt hälsovådlig och leda till en allt för tidig död. Men Nilsson har inte haft hyggligheten att spela med öppna kort varken för mig eller läsarna. Som av en händelse har han glömt att tala om att han har ekonomiska intressen av att kränga på folk sina uppfattningar och att han ser detta tillfälle att publicera sig som gratis reklamplats för sitt företag. De haranger han kommer med här kan även läsas på hans egen hemsida (som jag inte ämnar göra reklam för) där han också går i polemik med belagd läkarvetenskap. Han hävdar att eftersom människan så länge levde som jägare så är det den kost hon är mest anpassad till, men glömmer att nämna att människan vid den tiden hade en medellivslängd på cirka 30-35 år. Fast det är klart, när man är ute efter att pumpa folk på pengar får man väl vara lite selektiv med sanningen... Men vem är då Frank Nilsson? En lekman som spelar hasard med folks hälsa? Är han läkare eller dietist, eller ingetdera? Sådana frågor får vi inte veta svaret på på hemsidan.
    Oavsett hur saker och ting förhöll sig förr i tiden så skulle jag vilja röra mig bort ett tag från perspektiven på hälsa och ekologiskt hållbar föda för en befolkning på 7 miljarder. Det finns förutom vetenskap även någonting som kallas för empati och etik.
    Eftersom Frank Nilsson inte med ett ord har nämnt de biljontals varelser som får sätta livet till utan att bli tillfrågade om de kan tänka sig att avsluta sina liv med knäckta ben, förnedrade och misshandlade, och en bultpistol i pannan, så känner jag mig nödgad att även ta upp deras perspektiv. Jag företräder nämligen inte den starkes rätt (inte ens Darwin gjorde det utan drog lärdom att sin vetenskap och blev slutligen vegetarian), föraktar inte svaghet och vägrar inte förstå att även andra varelser än människan kan kommunicera och känna smärta. Frank Nilsson, jag vill upplysa dig om att djur är - hör och häpna - levande varelser. Med blod i ådrorna precis som människan, med ett hjärta, ett par ögon, lungor, nervsystem och hud. Och även om människan i sin mänskliga värld kan sägas ha rättigheter, så kan hon sägas ha skyldigheter också.
    Jag vet inte om du är djupt kristen Frank Nilsson. Men förmodligen. Och i så fall förstår jag din antropocentrism lite bättre. För människan är väl skapad till guds avbild, framförallt mannen, eller hur? Att hävda att människan a priori skulle ha rättigheter (men inte de ickemänskliga djuren), är ungefär lika begåvat som att hävda att den vite mannen har rättigheter att behandla svarta och kvinnor hur han vill för att han är "vit", eller "man". Att komma dragande med att människan har rättigheter för att hon är "intelligent" är att ge sig ut på mycket farligt vatten. Vad gör vi då med alla spädbarn, senildementa och förståndshandikappade? Har de inga rättigheter? Det du, Frank Nilsson, och naturligtvis många med dig, majoriteten faktiskt, gör sig skyldiga till dagligen kallas för speciesism, ett artförtryck helt enkelt. Ett oreflekterat profiterande på andra varelsers bekostnad.
    Min förhoppning är att människans moraliska förmåga även den ska utvecklas i proportion till hennes intelligens. Människan behöver i dag kött lika lite som hon behöver våldtäkter, mord och slavar. Många är de som genom historien redan förstått det, lämnat grottstadiet och den empatiska nanismen och gått över till en vegetarisk eller helt vegansk kost, till exempel (utan inbördes ordning) Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Bob Dylan, Mahatma Gandhi, Pythagoras, Carl von Linné, George Bernard Shaw, Leo Tolstoj, Isaac Newton, Vincent van Gogh, Isadora Duncan, Thomas Edison, Bob Marley, Albert Schweitzer, Isaac Bashevis Singer, Mary Wollstonecraft Shelly, Henry David Thoreau, Voltaire, H G Wells och som jag tidigare nämnt, Charles Darwin. Det är ju inte precis ett sällskap som verkar ha haft vitamin B12-brist...
    I övrigt vill jag tipsa Frank Nilsson om att när han ändå är på biblioteket och reviderar sin kvasivetenskapliga syn, baserad på lösryckta citat ur kvällspressen och lika oetisk som densamma (källkritik är en dygd, Nilsson!), att även låna med sig nobelpristagaren J M Coetzees (även han vegetarian) "Djurens liv", Bashevis Singers "Enemies, A Love Story" och Magnus Lintons "Veganerna - en bok om dem som stör" (eftersom det verkar råda stor förvirring hos honom om vad en vegan egentligen är). Kanske, kanske vidgar det dina perspektiv, Frank. Kanske kommer du i kontakt med något inuti dig själv, något helt annat än din ryggradsmänniska och proteinsvällande hjärna. 

Cecilia Irefalk
Frilansjournalist, sitter i FiBs redaktionskommitté.
Tillika stolt och frisk vegetarian sedan 20 år tillbaka. Numer vegan.

Frank Nilsson skriver vidare om Människans naturliga föda »

Till hela matdebatten »Publicerad på www.fib.se 2007-04-07

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se