Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Fel om muslimer och judar
Av Jurek Hirschberg
Frilansskribent

”I dagens Europa, och i Sverige, har muslimerna tagit den plats judarna hade på 30-talet” – hävdar prof. Masoud Kamali. Detta är en talande metafor för en grupps utsatthet. Utöver vår kunskap om judarnas svåra belägenhet under 30-talet vet vi ju dessutom vad som skulle följa: världshistoriens värsta hekatomb på ett enskilt folk. Förintelsen bildar en resonansbotten som ger vår föreställning om de blivande offrens utsatthet en unik och tragisk dimension. Det är uppenbart att denna föreställning inte bör missbrukas och devalveras. Hur stämmer den med svenska muslimers situation idag?

Det finns inga systematiska regeringsinspirerade program för att trakassera muslimer, hindra dem från studier och arbete, ta undan ekonomiska förutsättningar för ett anständigt liv. Det finns inga folkfördrivningar. Det finns inga pogromer. Det finns inga böcker i omlopp där en europeisk statschef utlovar att utrota varenda muslim. Skulle ett otänkbart hot ändå uppenbara sig, kan muslimer finna viss trygghet i tanken på att det finns ett fyrtiotal muslimska stater – någon judisk stat fanns som bekant inte på 30-talet.

Dagens svenska muslimer må vara utsatta på många sätt men denna utsatthet har gudskelov få beröringspunkter med mina föräldrars realiteter i 30-talets Europa. Vidgar man perspektivet till andra aspekter än utsatthet så brister metaforen fullständigt. Det fanns på 30-talet inga strömningar inom judendomen som gick stick i stäv mot västerlandets demokratiska ideal (vilken jag inte ser anledning att ifrågasätta oavsett etnisk, religiös eller geografisk bakgrund). Det fanns inga judiskinspirerade centra som pumpade ut hatbudskap och civilisationsfientliga idéer. Det hölls inga hatpredikningar i synagogor. Det fanns inga våldsmönster mot de judar som avviker från en norm. Det fanns inget judiskt hat eller våld mot andra minoriteter. Det fanns ingen judiskinspirerad terrorism.

Jag menar inte att motsvarande företeelser bland svenska muslimer är förhärskande även om en del av dem är allt annat än marginella. Jag är övertygad om att den stora majoriteten av svenska och europeiska muslimer är laglydiga medborgare som inget vill hellre än att leva i fred med sina grannar. Jag tror att många av dem är utsatta socialt, kulturellt, ekonomiskt och på andra sätt. Jag reagerar starkt på alla försök till generaliseringar och förenklingar som syftar till att se Muslimen som samhällets fiende. Men jag menar samtidigt att Masoud Kamali saknar grund för sin tes och exploaterar historiska referenser som inte bör missbrukas. Det gör han dessutom med katastrofalt dålig timing.

Mikael Tossavainens nyss publicerade rapport belyser den förfärande omfattningen av antisemitismen bland svenska araber och muslimer. Denna rapport borde vara årets stora diskussionsämne bland svenska muslimer, muslimska ledare, islamologer, sociologer, kriminologer, lärare, politiker. Hittills har jag uppmärksammat två reaktioner från muslimska ledare - en ytterst hedervärd och en vacklande. En islamologs reaktion på DN:s debattsida vill jag helst glömma.

Jag menar alltså att någon motsvarande rapport om judisk hets mot en minoritet inte har publicerats i något europeiskt land varken på 30-talet eller vid någon annan tidpunkt. Det må vara en mänsklig reaktion att jag idag har svårt att tänka på svenska muslimer som vår tids judar samtidigt som jag fortfarande väntar på någon reaktion från landets 350 000 muslimer på en rapport som beskriver vilket förhållande många bland dem har till just judar.

_______________________________
Masoud Kamali
Professor på institutionen Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet

I dagens Europa, och i Sverige, har muslimerna tagit den plats judarna hade på 30-talet. Från EU:s expert och grundlagsskrivarnas ordförande, Giscard d’Estaing, som ser Turkiets medlemskap i EU som en omöjlighet eftersom Turkiet är ett islamiskt land, till dem som vill skriva in kristendomen i EU:s konstitution, till inhemska anti-religiösa självutnämnda experter och debattörer, har man bildat en ohelig allians. Dessa kan förstärka diskrimineringen och utanförskapet och i värsta fall leda till ännu ett folkmord. De ropar dagligen efter olika former av förbud, till exempel: ”Förbjud slöjan”, ”Förbjud islamiska skolor”, ”Förbjud moskéer”. Den alliansen framställer sig som ett humant alternativ som enar självutnämnda ”invandrarexperter” med inhemska ”vita feministiska fundamentalister” för att frigöra ”förtryckta invandrarkvinnor”.

Vad skiljer dessa grupper från de nynazister som häromdagen demonstrerade mot moskébygget i Växjö? I själva verket delar de många åsikter och metoder som har sin grund i själva moderniseringsidealen, nämligen att vi, med politiska medel, kan skapa ”nya, fria och rationella individer”. Många, från Hitler och Mussolini och Stalin, till Khomeini och Bush, har försökt och försöker att förverkliga detta grundideal och har misslyckats.
Experter med invandrarbakgrund, som oftast har invandrarkommunistisk bakgrund av Pol Pot-sorten, framträder i medier och ropar efter inskränkningar i religionsfriheten, åtminstone för muslimer. Dessa experter har en ideologisk, modern mission att förverkliga, nämligen att skapa ett samhälle där bara deras likasinnade får leva. Dessa grupper som har misslyckats i sina gamla hemländer med att skapa utopiska samhällen försöker påverka det svenska samhället. De vill sänka ribban för toleransen mot olikheter.

Massmedia använder sig av dessa självutnämnda invandrarexperter för att föra ut majoritetssamhällets assimilationistiska budskap, nämligen ”Vill du bli integrerad, måste du först bli som vi”. Alltså den förtryckande och diskriminerande attityd som genomsyrar moderniseringens nationalistiska historia.

Dessa individer får, inte oväntat, gehör av myndigheter och statsråd i sina ofta diskriminerande attityder. Myndigheterna vinner poäng genom att dölja den misslyckade integrationen, ökade segregationen och den systematiska diskrimineringen mot invandrargrupperna bakom sina goda och demokratiska intentioner för att ”skydda invandrarkvinnorna”. Feminismen används som en täckmantel för att begränsa invandrarnas, inklusive kvinnornas, rätt att, som Charles Tylor säger, förverkliga sig själva både som individer och som medborgare. Efter 11 september 2001 hör inskränkningar av många gruppers individuella och demokratiska fri- och rättigheter snarare till regel än undantag. Den främsta måltavlan för dessa inskränkningar är personer med ursprung från Mellanöstern, i synnerhet muslimer. Detta är dock inte någonting nytt. Demokratin har alltid haft en tendens att exkludera ”de andra” från demokratiska och mänskliga sammanhangen.

Detta går tillbaka till tiden när den moderna demokratins grundstenar formades. John Locke, av många betraktad som demokratins fader, och hans teorier är talande. Medan Locke levde i England förespråkade han politisk jämlikhet mellan alla engelsmän och ansåg i sin bok ”First treatise on government” slaveriet vara ”oengelskt”. När han flyttade till USA och ingick i södra Kaliforniens koloniala administration legitimerade han slaveriet i sin andra bok ”Second Treatise”. Han var en av nyckelpersonerna bakom den amerikanska kolonins fundamentala konstitution 1669 som utgjorde grunden för legalisering av slaveriet.

Den selektiva demokratin kom att uteslutande användas för ”oss”, ”resten” var exkluderade. Den amerikanska, engelska och franska inblandningen i Mellanösterns moderna historia tillhandahåller talande exempel på dessa länders anti-demokratiska och rasistiska politik. Man har systematiskt förstört alla försök till demokratisering i dessa länder eftersom demokratin stred mot de stora makternas särintressen i området. Locke och andra västerländska demokrater och samhällsvetare har bistått kolonialmakterna med teorier som rättfärdigat kolonialismen, slaveriet, krig och folkmord och framställt kolonialisterna som moderna profeter med mission att förändra världen. Den franska arméns mord på tiotusentals krigsfångar i Egypten och de brittiska folkmorden på folk i kolonier och protektorat märktes inte alls av humanisterna och massmedia i Europa. Logiken bakom allt detta har varit ett vi och dom-tänkande som bevarar maktstrukturer och gynnar makthavare och majoritetsbefolkningen. Detta går hand i hand med en narcissistisk föreställning om ”oss” och demonisering av ”de andra”.

Demoniseringen av muslimer sker i dag framför våra ögon och eftersom den inte drabbar ”oss” så nonchalerar vi det. Detta är ett fatalt misstag som kommer att drabba många, inklusive modernismens hängivna väktare, den fria pressen och dagens makthavare. Högerextremismens framfart och maktövertagande i Italien och andra europeiska länder borde vara en varningsklocka.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se