Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Vad kan vi lära av Virginia Tech?

Kollag K Lindelöf

16 april 2007 sköt studenten Cho Seung-Hui ihjäl 32 personer på en högskola i Virginia, USA. Sven Å Christianson , professor i psykologi som i DN intervjuats om händelsen tolkar gärningsmannens uppträdande som klara tecken på vanföreställningar. Dagstidningar som The Times och The Chicago Tribune framför att Cho med stor sannolikhet stått på en psykoaktiv medicinering - en medicinering som man tidigare kunnat visa är kopplad till psykotisk förvirring, våldsamma och brottsliga handlingar.

Beakta följande:

  • 1998 mördade Kip Kinkel, sina föräldrar och fortsatte sedan till skolan där han öppnade eld mot studenter i en cafeteria, dödade 2 och skadade 22 Kinkel hade stått både på Ritalina and Prozac (den vanligaste antidepressiva medicineringen – ett s.k. SSRI preparat).
  • 1999 sköt och skadade T.J. Solomon sex av sina skolkamrater. Han behandlades med Ritalina.
  • 1999 sköt Eric Harris 12 studenter och en lärare på Columbine High School. Han stod på Luvox (ett SSRI preparat).
  • 2005 dödade Jeff Weise sju elever. Han stod på Prozac.
  • Under perioden 1995- 2005 inträffade i USA 277 skolskjutningar, vilka resulterat i dödsfall eller skador. De 20 senaste åren finns dokumenterat över 1500 fall av våldsamma eller kriminella handlingar (skottskador/mord) med koppling till psykiatriska preparat.

    Varför har skolskjutningar blivit allt vanligare? Beror det på tillgången på vapen? Dessa har funnits länge medan skolskjutningar är något tämligen nytt. Är de senaste tio årens våldsamma förskrivningsökning av psykoaktiva drogar och kopplingen till det ökande antalet skolskjutningar en ren tillfällighet? Det är känt att psykoaktiv medicinering har biverkningar som mani, emotionell instabilitet, mardrömmar, vanföreställningar, förföljelseidéer, hallucinations, psykotisk förvirring, agitation fientlighet, bisarra beteenden och svåra utsättningsproblem.
    Biverkningar uppträder mer ofta då man startar eller ändrar medicineringen. En för abrupt avlutning av behandlingen kan orsaka allvarliga biverkningar. En nedtrappning med en acceptabel säkerhet kan ta flera månader och måste ske under övervakning av en erfarenhet specialist.
    Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA varnade april 2005 för att antidepressiv medicinering (så kallade SSRI - preparat) inte bör användas till barn och ungdomar med depression. Myndigheten slår fast att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är betydligt vanligare hos barn och unga som tagit SSRI -preparat.
    När det gäller ADHD -preparat (Adderall, Concerta, Strattera, Ritalin, m fl) har ett universitet i staten Oregon utfört en utvärdering av 2287 studier - ”Oregon Drug Effectiveness Review Project” (ODER). - I en 731 sidor lång rapport redovisas att det saknades bevis för att preparaten skulle vara effektiva och säkra. Trots att man gått igenom nästan alla studier på ADHD – preparat som man gjort i västvärlden, konstaterade man att studierna avseende patientsäkerheten var av dålig kvalitet samt att belägg för att såväl långsiktig säkerhet som långsiktig effektivitet saknas. Vidare är man fortfarande okunnig om hur preparaten fungerar. Torgny Peterson - direktör för ”European Cities Against Drugs” (ECAD) – sammanfattar att man i undersökningen ”inte hittade bevis vare sig för säkerheten hos de mediciner som används eller för ADHD - diagnosens legitimitet”.
    Psykiatern Peter Breggin har i boken - Talking Back to Ritalin - sammanställt vetenskaplig dokumentation som berör amfetaminets (dvs. ADHD preparaten Ritalina/Concerta) biverkningar. Breggin kan visa att Ritalin kan orsaka hormonrubbningar, tillväxthämning, minskad hjärntillväxt och även andra bestående hjärnförändringar. Flera barn visar tecken på slöhet med ett ”robotliknande” beteende, depression eller ångest. Breggin har även analyserat ett stort antal våldsfall där han direkt kunnat koppla de våldsamma handlingarna till psykiatriska droger – i synnerhet de senaste antidepressiva preparaten. I en artikel (2007-04-19 www.huffingtonpost.com) skriver Breggin att fallet Cho har många beröringspunkter med massakern på Columbine Highschool (se ovan). Både Cho och Eric Harris hade varit aggressivt förvirrade under en längre tid. Under ett helt år före brottet visade Harris visade tecken på aggressivitet och förvirring. Han behandlades med Luvox – ett antidepressivt preparat som är känt för att kunna orsaka mani (förvirring och förföljelseidéer) hos unga (Se www.breggin.com).
     Från nätet Dr. Ann Blake Tracy , fil doktor i hälsovetenskap författare till boken Prozac, Panacea or Pandora har under tio års tid studerat hur Prozac orsakar raseri och våldsamma handlingar hos personer på ett sätt som aldrig innan de sattas på preparatet. Hon har bl.a. studerat 32 mordfall där kvinnor och deras barn var inblandade. I 24 fall kunde hon visa att kvinnorna tagit Prozac eller något annat antidepressivt (SSRI) - preparat (Se www.drugawareness.org).
    Dr. David Healy , chef för avdelningen för psykologisk medicin vid Universitetet i Wales, har visat att Prozac kan framkalla våldsamt och aggressivt beteende hos friska försökspersoner och menar att preparaten mycket väl kan utlösa svåra kriminella våldshandlingar.
    Amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) har sedan år 2005 varnat för att antidepressiv medicinering kan orsaka ångest, agitation. panikattacker, sömnlöshet, irritabilitet, fientlighet, ilska, impulsivitet akatisi (svår rastlöshet) och mani - en varning som just innebär ökad risk för självmord och våld. Vidare yrkar FDA på en särskild varningstext - Black Box Warning - vid förskrivning av antidepressiva mediciner till barn. Denna varning - som även inkluderar ADHD -preparatet Strattera – är den allvarligaste FDA kan utfärda.
    All behandling med antidepressiva mediciner omfattar en potentiell risk att kunna driva en person till förvirring och våldsamma handlingar. Vi vet fortfarande inte säkert om Cho tagit psykiatriska preparat. Det som gör saken svårbedömd är att en för snabbt avbruten behandling i sig kan utlösa förvirrade våldhandlingar veckor – ja även månader efter utsättandet. Ingen förnekar att antidepressiv medicinering kan rädda liv. Men senaste årtiondets erfarenheter visar på en tydlig koppling mellan psykoaktiv medicinering och bisarrt och dödsbringande beteende. Detta bör mana till försiktighet vid förskrivning av psykotropa preparat till barn och ungdomar.

Leif Elinder
BarnläkarePublicerad på www.fib.se 2007-04-22

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se