Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Israels ockupation måste få ett slut. Bosättningspolitiken och byggandet av säkerhetsstängslet på ockuperad mark utgör uppenbara brott mot folkrätten. Det militärt starka Israel har ett speciellt ansvar och bör upphöra med den förödmjukande behandlingen av palestinierna, skriver utrikesminister Laila Freivalds, som inom kort möter Jordaniens utrikesminister med målet att få igång förhandlingar.

I Mellanöstern skördas dagligen nya offer – ofta barn och ungdomar - i den allt intensivare konflikten. En till synes oändlig våldsspiral snurrar allt snabbare – med självmordsattacker, vedergällningsaktioner, utomrättsliga avrättningar och husdemoleringar. Extremisterna verkar ha fått överhanden.
Sedan jag blev utrikesminister för några veckor sedan är det en fråga som särskilt upptagit mina tankar och mitt arbete: Vad mera kan vi göra, enskilt och tillsammans, som svenskar och som medlemmar i det internationella samfundet, för att hjälpa israeler och palestinier att nå den fredliga lösning som är både nödvändig och möjlig?

Vad slutmålet måste vara tror jag de allra flesta är överens om: två demokratiska stater – en israelisk och en palestinsk – som lever i fred sida vid sida, på grundval av säkerhetsrådets resolution 242.
Och att de ska finna former för att i samarbete utveckla sina samhällen, utan våld och konfrontation.
Det är vägen fram till detta slutmål som parterna inte tycks kunna ta tillsammans, trots färdplaner och en rad andra uppslag från omvärlden.
Min egen utgångspunkt är självklar: vi måste utnyttja varje möjlighet att bidra till att få slut på misstron och våldet.

Anna Lindh förklarade skarpt och tydligt den svenska regeringens hållning till konflikten i Mellanöstern. Min ambition är att lika tydligt hävda samma uppfattningar, liksom att bidra till nya initiativ när helst det visar sig möjligt.

Mina utgångspunkter är dessa:
Vi måste fortsätta att klart fördöma de övergrepp och de brott mot folkrättens principer som begås av parterna, eller av deras ibland självutnämnda företrädare.
Förvärv av territorium med våld är oacceptabelt. Den israeliska ockupationen måste få ett slut. Bosättningspolitiken och byggandet av det så kallade säkerhetsstängslet på ockuperad mark utgör uppenbara brott mot folkrätten och ger inte heller Israel säkerhet.

Principerna om rätt till självbestämmande, fredlig lösning av tvister och respekt för mänskliga rättigheter måste gälla alla.
Vi måste lika klart fördöma våldshandlingar mot oskyldiga civila, vare sig de är palestinier eller israeler. Om inte palestinska självmordsbombningar och andra terroraktioner mot oskyldiga israeler upphör kommer befolkningen där aldrig att kunna leva i fred och harmoni med ett palestinskt grannfolk.

De som är ansvariga för dessa attacker gör därmed också den palestinska saken en stor otjänst.
Vi måste ställa krav på både israeler och palestinier att göra konkreta insatser för att bryta våldsspiralen. Hit hör ett villkorslöst och ömsesidigt eldupphör, ett bredare säkerhetssamarbete, krafttag mot terroristattacker, och ett slut på de utomrättsliga avrättningarna.

Israel är den militärt starkare parten, och har därmed ett ansvar för att inte situationen förvärras.
Det bör ske genom att Israel visar återhållsamhet, underlättar det dagliga livet för palestinierna och avstår från att utsätta dem för förödmjukande behandling. Israel måste bidra till att palestinierna kan få reellt hopp om en fredlig lösning och ett slut på ockupationen.
Men också den palestinska myndigheten måste ta sitt ansvar och med alla lagliga medel söka få ett slut på terrorn och skapa hopp och förtroende.

Den palestinske presidenten Arafat bör också ta ansvar för att en stark och oberoende regering kan skapas inom den palestinska myndigheten.
För både Arafat och Sharon gäller det att ge tillräckligt handlingsutrymme för de palestinska politiska ledare som är beredda att genomföra reformer och främja sådant samförstånd som kan vara till gagn för fredsprocessen.

Vi måste använda både morötter och piskor, i vår strävan att påverka utvecklingen. Inom EU pågår nu en diskussion om vilka ytterligare verksamma instrument som kan finnas, och som EU gemensamt kan utnyttja för att påverka parterna. Sverige är pådrivande i den diskussionen. Båda parter har ett omfattande och djupgående samarbete med EU. Möjligheten att inleda samarbete på nya områden beror på om och när det görs framsteg i fredsprocessen.

Ett viktigt tillfälle att framföra EU:s budskap direkt till israelerna blir vårt möte med dem den 17-18 november, inom ramen för associeringsavtalet. Liksom när EU samarbetar med andra stater måste samarbetet med Israel ytterst bygga på en gemensam värdegrund.

Också mellan den palestinska myndigheten och EU förs en kontinuerlig dialog.
Vi måste vara öppna för att stödja även andra initiativ, inte minst från Mellanöstern.
Ett sådant initiativ har nu senast tagits av företrädare för det civila samhället på båda sidor med palestiniern Yasser Abed Rabbo och israelen Yossi Beilin – båda väl kända i Sverige för sina insatser i fredsprocessen.
Deras s k Genève-initiativ är egentligen en detaljerad redovisning av hur en slutuppgörelse skulle kunna se ut mellan israeler och palestinier. Den visar att det finns en beredskap, på båda sidor, att gemensamt gripa sig an de svåraste frågorna, liksom en vilja att göra de nödvändiga kompromisserna.

Även om initiativet inte kan ersätta officiella diplomatiska förhandlingar bör Sverige stödja alla de positiva krafter som finns och som gemensamt kan verka för en fredlig och rättvis lösning.

Abed Rabbo och Beilin har bjudits in till Sverige av Olof Palmes Internationella Centrum och jag ser fram emot möjligheten att i samband med det diskutera med dem vad vi kan göra för att stödja strävanden i den här riktningen.

Vi måste göra mera själva. Vi måste stärka det internationella samfundets ansträngningar att förmå parterna att inse att det finns en partner på den andra sidan som det går att diskutera fred med och att det är deras ansvar att denna diskussion inleds.
Här kan ett starkt och samlat EU bidra, som när man tog fram den färdplan som fick stöd inom den s k kvartetten där även FN, Ryssland och USA ingår.
Vi ska också fortsätta att försöka påverka USA att agera mer aktivt. USA har ett ansvar för att den tvåstatslösning som president Bush själv refererade till i juni 2002 kan bli verklighet.

Men det finns också andra möjligheter, även för oss i Sverige. I samband med statsbesöket här nyligen av Jordaniens kung Abdullah kom vi överens om att aktivt undersöka hur Sverige och Jordanien kan arbeta tillsammans.

Vi har kanske olika utgångspunkter till följd av historia och geografi, men Sverige och Jordanien förenas i viljan att tillsammans verka för fred i regionen.
Jag räknar med att mycket snart ha direktkontakt med den jordanske utrikesministern om detta samarbete vars syfte är att lämna konkreta förslag till åtgärder som kan bidra till att en förhandlingsprocess återupptas.
Till syvende och sist handlar det om de enskilda människorna. Det handlar om israeliska och palestinska barn och ungdomars rätt att få växa upp och leva i samhällen befriade från våld och terror, utan hot mot deras fred och frihet, med nära kontakter med varandra.

Det är för deras skull som vi aktivt måste fortsätta att verka för fred och rättvisa i Mellanöstern.

Laila Freivalds
utrikesminister

Artikeln publicerades den 8 november 2003 i SvD Brännpunkt.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se