Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Upphäv kontrakten. Slopa avtalen. Riv upp reglerna.

Så lyder några förslag till slagord som skulle kunna bidra till att samla den växande rörelsen mot ockupationen av Irak. Hittills har aktivisternas debatter handlat om huruvida man ska kräva ett fullständigt trupptillbakadragande eller att USA lämnar över makten till FN.

Men 'ut med trupperna'-debatten förbiser ett viktigt faktum. Även om varenda soldat drogs bort från Persiska viken i morgon och en självstyrande regering kom till makten så skulle Irak fortfarande vara ockuperat: av lagar som utformats i enlighet med ett annat lands intressen, av utländska storföretag som kontrollerar produktionen av de viktigaste tjänsterna, av en sjuttioprocentig arbetslöshet som orsakats av avskedanden inom den offentliga sektorn.

Varje rörelse som menar allvar när det gäller Iraks självbestämmande måste kräva ett slut inte bara på den militära ockupationen av landet utan också på den ekonomiska koloniseringen. Detta innebär att man måste upphäva de chockterapireformer som USA:s ockupationschef Paul Bremer drivit igenom under den felaktiga beteckningen 'återuppbyggnad', och riva upp alla de privatiseringskontrakt som upprättats i kölvattnet på dessa reformer.
  

Hur kan ett så ambitiöst mål uppnås? Enkelt: genom att visa att Bremers reformer var olagliga från första början. De bryter klart och tydligt mot den internationella konvention som reglerar ockupationsmakters uppträdande, Haagkonventionen från 1907 (vilken kompletterar Genèvekonventionen från 1949, båda två ratificerade av Förenta staterna), liksom mot USA-arméns egen krigslag.

Haagkonventionen slår fast att en ockupationsmakt måste respektera 'de lagar som gäller i landet, såvida den inte är absolut förhindrad att göra så'. Ockupationsmyndigheten, Coalition Provisional Authority (CPA), har i muntert trots strimlat sönder denna enkla regel. Iraks konstitution förbjuder privatisering av viktiga statliga tillgångar, och den förbjuder utlänningar att äga irakiska företag. Det finns inget rimligt argument för att CPA skulle ha varit 'absolut förhindrad' att respektera dessa lagar, men för två månader sedan beslutade myndigheten att ensidigt upphäva dem.
  

Den 19 september instiftade Bremer den nu ökända Order 39. I den dekreterades att 200 irakiska statliga företag skulle privatiseras, att utländska företag får äga irakiska banker, gruvor och fabriker till 100 procent och att företagen tillåts föra ut 100 procent av sina vinster ur Irak. The Economist beskrev de nya reglerna som en 'kapitalistisk dröm'.

Order 39 bröt även på andra sätt mot Haagkonventionen. Konventionen slår fast att ockupationsmakter 'skall betraktas enbart som administratörer med nyttjanderätt till offentliga byggnader, fastigheter, skogar och jordbruksmark som tillhör fiendestaten och är belägna i det ockuperade landet. Den måste säkra dessa tillgångars kapitalvärde och administrera dem i enlighet med nyttjanderättens regler.'
  

Bouvier's Law Dictionary definierar 'usufruct' - nyttjanderätt - (eventuellt det fulaste ordet i engelska språket) som en uppgörelse vilken ger en part rätt att använda och dra nytta av en annans egendom 'utan att förändra sakens substans'. Enklare uttryckt, om du är husvakt så får du äta maten i kylskåpet, men du får inte sälja huset och göra andelslägenheter av det. Men det är precis vad Bremer håller på med: vad skulle mer grundligt kunna förändra 'substansen' i en offentlig tillgång än att den förvandlas till en privat tillgång?

Om det vore så att CPA inte hade denna detalj riktigt klar för sig så slår USA-arméns Law of Land Warfare fast att 'ockupanten inte har rätt att sälja eller fritt använda [icke-militär] egendom'. Detta är ganska lättfattligt: att du bombar någonting ger dig inte rätt att sälja det. Allt tyder på att CPA är väl medveten om att dess privatiseringsprojekt är olagligt. I en pm från den 26 mars som senare läckte ut varnade Storbritanniens justitieminister lord Peter Goldsmith premiärminister Tony Blair för att 'införandet av storskaliga strukturella ekonomiska reformer skulle sakna stöd i internationell rätt'.

Hittills har det mesta av polemiken kring Iraks återuppbyggnad fokuserat på slöseriet och korruptionen i samband med tilldelningen av kontrakten. Därmed förbiser man grovt överträdelsens omfattning: även om utförsäljningen av Irak genomfördes med full öppenhet och offentlig budgivning så skulle den fortfarande vara olaglig av det enkla skälet att Amerika inte har rätt att sälja ut Irak.

Säkerhetsrådets erkännande av USA:s och Storbritanniens ockupationsmyndighet erbjuder ingen laglig täckmantel. Den FN-resolution som antogs i maj krävde uttryckligen att ockupationsmakterna helt och hållet skulle 'fullgöra sina förpliktelser enligt folkrätten, däribland särskilt 1949 års Genèvekonvention och 1907 års Haagkonvention'.
  

Enligt ett växande antal experter på internationell rätt innebär detta att om nästa irakiska regering beslutar att den inte vill vara ett helägt dotterbolag till Bechtel och Halliburton så kommer den att ha starka juridiska skäl för en åternationalisering av tillgångar som blev privatiserade i enlighet med CPA:s påbud. Juliet Blanch, global chef för energifrågor och internationellt skiljedomsförfarande på den enorma internationella advokatfirman Norton Rose, säger att eftersom Bremers reformer står i direkt strid med Iraks konstitution så utgör de 'ett brott mot internationell rätt och kan sannolikt inte drivas igenom'. Blanch hävdar att CPA 'inte har befogenhet eller möjlighet att underteckna de där [privatiserings-]kontrakten' och att en suverän irakisk regering skulle ha 'mycket goda argument för en åternationalisering utan utbetalning av kompensation'. Företag som drabbades av den här sortens expropriering skulle, enligt Blanch, 'inte kunna vidta juridiska åtgärder'.
  
  Den enda utvägen för Bushadministrationen är att se till att nästa irakiska regering blir allt annat än suverän. Den måste vara foglig nog att ratificera CPA:s olagliga lagar, vilka då kommer att hyllas som en lycklig förening av fria marknader och fria människor. När detta väl händer kommer det att vara för sent: kontrakten kommer att vara fastlåsta, avtalen ingångna och ockupationen av Irak permanentad.

Det är därför som antikrigskrafterna måste utnyttja detta hastigt förbiilande tillfälle och kräva att nästa irakiska regering befrias från dessa reformers bojor. Det är för sent att stoppa kriget, men det är inte för sent att beröva invasionsmakterna de oräkneliga ekonomiska vins-ter som de gick i krig för att inhösta.

Det är inte för sent att upphäva kontrakten och slopa avtalen.

Naomi Klein

Artikeln publicerades på Aftonbladet Kultur den 8 november 2003.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se