Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En ömsesidig förståelse stiger långsamt fram bland judarna i Israel. I dag är det en ytterst liten minoritet som tillbakavisar en palestinsk stat. Religiösa ledare bör tydligare visa respekt för Den Andre, skriver rabbinen Mayer Schiller, verksam i New York, som efter en resa i Israel fyllts av glädje över fredslängtande grupper och individer.

De senaste veckorna har det i dessa spalter debatterats mycket om staten Israels politik. Olyckligtvis kan många tillfälliga läsare tänkas utgå från att den som är jude också av den anledningen står bakom allt eller det mesta av Israels politik och säkert stöder landets existens som den för närvarande ter sig.

Denna ytliga koppling av judiskhet och den styrande Sharonregeringen är långt ifrån korrekt och är en missuppfattning som helt enkelt inte gör judars och judenhetens moraliska uppfattning rättvisa.
I den judiska gemenskapen finns, och har alltid funnits, mycket debatt och oenighet. Många judar ifrågasätter de antaganden om Israel och sionismen som de nuvarande makthavarna gör.
Denna kritiska, granskande process har pågått sedan sionismen skapades och är ett tecken på det judiska folkets mångfasetterade moraluppfattning.

Det finns många tolkningar av Torans teologi och allmän judisk etik som står i motsats till högersionismen, såsom den i dag utövas av likudpartiet och de mera extrema partierna
till höger om likud.
Man bör också komma ihåg att för en stor majoritet av israelerna (med undantag för extremhögern) finns det inte längre något ideologiskt hinder för en palestinsk stat. Det som finns är en högst verklig fruktan för vad en sådan stat kan föra med sig.
Omedelbart efter Osloavtalet var de flesta israeler och palestinier överlyckliga vid tanken på att deras ömsesidiga lidande var slut, även om det skulle kräva vissa kompromisser på båda sidor. Fanatism och omedgörlighet hos dem som inte kunde acceptera annat än en total seger fällde Osloavtalet, vilka brister det än kan ha haft.

På sätt och vis är det den nuvarande israeliska statens anspråk på att tala i hela den israeliska eller världsjudendomens namn, och tystandet eller nonchalerandet av intern judisk kritik, som skapar och underblåser antijudiska känslor i hela världen.
Om den interna judiska kritiken, från några judar mot sionismen i allmänhet och från många judar mot statens nuvarande politik, hördes mer skulle det sudda ut
likhetstecknet mellan judar och hela den nuvarande israeliska politiken.

Det ligger en ironi i dagens situation eftersom skapandet av staten Israel skulle göra slut på antisionismen via en 'normalisering av det judiska folket' och 'skapandet av ett tryggt hem för judarna'.
På ett sätt är israelers och palestiniers motstridiga krav, drömmar och lidanden typiska för ett av den moderna människans dilemman: hur ska man upprätthålla ett folks identitetskänsla, historiska och kulturella kontinuitet och fysiska utrymme när de står i konflikt med likartade krav?

Kan vi göra oss gällande på ett sätt som lämnar utrymme åt Den Andre?
Upplysningstidens rationalism, såsom den idealiseras i den sekulära demokratin, och dess njutningsorienterade barn i världskapitalismen, verkar båda vara otillräckliga modeller för de djupliggande minnen och den innerligt upplevda fromhet som präglar judendom och islam i Mellanöstern.
I somras besökte jag Israel med en uttrycklig önskan om att träffa och intervjua religiösa
sionister som är aktiva i organisationer för fred och mänskliga rättigheter.

Trots en nästan total mörkläggning i medierna i Israel finns det många sådana individer och grupper. Jag återvände uppmuntrad och inspirerad, ödmjuk och stolt över att dessa män och kvinnor, studenter och rabbiner, som jag mött, existerar och agerar utan fruktan på den israeliska scenen.

I motsats till de ultra-ortodoxa, som förkastar hela tanken med sionismen, och post-sionisterna, som försöker bryta kopplingen mellan regering och identitet, var dessa människor ännu i hög grad påverkade av drömmen om ett judiskt styrelseskick.
Men de vet att andra folk också har sina drömmar, sin smärta och sina förhoppningar och att de två delar samma geografiska utrymme.
På sätt och vis har deras argument, liksom argumenten från andra liknande fredsgrupper i Israel, redan i teorin accepterats av en majoritet israeler.

I dag är det en ytterst liten minoritet som skulle tillbakavisa en palestinsk stat för att de vill behålla kontrollen över
ett 'StorIsrael'. Majoriteten är delad mellan dem som är villiga att ge freden en chans och andra som ännu väntar på 'tillräckliga skyddsåtgärder'.
Men i grunden är debatten avklarad och en ömsesidig förståelse stiger långsamt fram i triumf.
Det är också klokt att båda sidor tar det försiktigt. De två religiöst motiverade folken, afrikanderna och Nordirlands protestanter, som senast räckt ut en hand till dem som de delar geografiskt utrymme med, har inte haft någon fullständig framgång.

Kanske krävs det att fler religiösa ledare (som inte bara är liberala globalister vilka saknar känsla för gruppidentitet) gör sina röster hörda och uttrycker sin egen fromhet och lojalitet samtidigt som de söker omfamna de andras tro.
Somliga hävdar att något sådant är omöjligt. De skulle säga att det är den ständigt illa definierade 'fundamentalismen' som omöjliggör fred i Mellanöstern och i resten av världen. Detta är historieförfalskning.
Många personer ur alla trosuppfattningar har av sina övertygelser drivits att
söka fred och försoning lika väl som krig. Religionen har en tendens att tala med många röster och människan agerar efter den del i tron som griper tag i hennes själ.

Icke desto mindre verkar, vid första anblicken, de renläriga religiösa gruppernas exkluderande trosuppfattningar göra det svårt att omfatta Den Andre med respekt. Om vår egen sanning är hela sanningen, hur mycket respekt och utrymme kan vi då ge dem som har fullständigt fel?
Det finns två vägar ut ur detta dilemma utan att ge upp själva kravet på en tro. En är att, likt traditionalisterna, utgå från att det finns en ursprunglig Uppenbarelse som alla följande uppenbarelser härstammar ifrån.
Således uppmanas alla ortodoxa församlingar att fullgöra sina skyldigheter och samtidigt anse att alla andra bör fullgöra sina.
Detta är förvisso ett radikalt synsätt som kommer att göra många traditionellt troende missnöjda.

Ett annat synsätt kan vara att även om en trosuppfattning är den rätta, så betraktar den Allsmäktige De Andra med kärlek.
Och de
som tillämpar vilseförda metoder och trossatser för att nalkas Honom och hjälpa andra, kommer att belönas för sina ansträngningar hur felaktiga de än må vara.
Med Guds hjälp ska förhoppningsvis de starka interna bindningarna hos judar och muslimer ändå kunna ge plats åt Den Andre i Mellanöstern och på andra håll.

Måtte vi få uppleva detta under vår livstid.

Mayer Schiller
rabbin i New York

Översättning: Lars Ryding

Rabbi Mayer Schiller undervisar i Talmud vid Yeshiva University High School för pojkar i New York, där han även tränar hockeylaget. Han har publicerat två böcker och talrika artiklar i akademiska och religiösa tidskrifter. Inom ortodoxin tillhör han den hassidiska Skveraskolan med ursprung i Ukraina.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se