Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Mikael Nyberg och ”vänsterns” haveri

Lasse Wilhelmson svarar här på Mikael Nybergs artikel i Clarté.

Betecknade för Nybergs svar i Clarté 1/2007 på min replik, är att han inte i sak ifrågasätter mina uppfattningar där, eller någon av alla de artiklar jag skrivit under de senaste fyra åren som jag varit produktiv i frågan. Om detta beror på att argumenten tryter eller är ett uttryck för att Nyberg i allt väsentligt håller med mig, vet bara han själv.
    I stället fortsätter att misstänkliggöra mig som person, dels därför att jag framhärdar i att Israel Shamir är en läsvärd författare, vilket jag knappast är ensam om, dels för att jag inte har besvarat alla de synpunkter han framförde i sin första artikel. Shamir får försvara sig själv, men jag vill gärna ta tillfället i akt att behandla några frågor Nyberg nämner.

Den första frågan handlar om orsakerna till USA:s krig i Irak. En fråga som man kan ha olika åsikter om inom den antiimperialistiska enhetsfronten, där grunden bör vara stödet till motståndet och kampen mot den USA-ledda så kallade koalitionens folkrättsstridiga angrepp och ockupation. Nyberg, liksom en del av ”vänstern”, begränsar i praktiken enhetsfronten utifrån en antikapitalistisk och materialistisk grundsyn och undervärderar ideologiernas roll. Denna sekterism anser jag är huvudorsaken till den antiimperialistiska rörelsens bristande framgångar. I stället bör den nationella frågan vara grunden för enhetsfronten.
    Detta tar sig i uttryck att det är oljan snarare än Israels intressen som axiomatiskt ses som orsaken till Irakkriget. Att bolaget Halliburton i oljebranchen förespråkade kriget, har nog mer med Dick Cheneys personliga ekonomiska intressen att göra. Oljebolagen, liksom andra industrikapitalister, föredrar långsiktighet och bevarad infrastruktur, vilket de lyckats väl med genom ett beprövat system av klientstater. Att oljebolagen efter det att kriget var ett faktum gör allt för att roffa åt sig av den olja som nu sinande strömmar ut ur Irak, är väl närmast en självklarhet. Men det är kartan som gäller, inte verkligheten för Nyberg och hans diskussionsklubb.
    Vilka är då de stater som tjänar på ockupationen av Irak? I ekonomiskt hänseende knappast USA, men inte heller Israel. I geopolitiskt hänseende knappast USA, som saknar förmåga att ockupera de viktigaste delarna av Västasien, men definitivt Israel som genom kriget befäst sin ställning som regional stormakt. Främst genom strategin att slå sönder och försvaga existerande nationalstater och reorganisera dessa i sinsemellan stridande etniskt/religiösa entiteter. Här framstår USA snarare som en klientstat till Israel, än Israel som en imperialistisk bastion för USA.
    Israels samarbete med de kurdiska separatisterna och det irakiska inrikesministeriets dödsskvadroner, är den bästa garantin för en fortsatt ”judisk stat” i Västasien. Samma med Libanon och Iran som möjligen står på tur. Enda anledningen till att Iran ännu inte är angripet av USA är nog vad som skulle hända med koalitionens trupper i främst södra Irak. Det som återstår för att fullfölja den sionistiska planen för Mellanöstern från 1982 (se vidare min artikel i FIB/k 10/2005 och intervjun i den turkiska tidskriften Yarin februari 2007 på FIB;s hemsida/studier), är ett omfattande angrepp med taktiska atombomber. Israel och dess lobby i USA har länge förespråkat detta och hotar med att genomföra det själva om inte USA gör det. Detta har Bush sedan länge gett sitt medgivande till. Som vi alla vet har detta lett till djupa motsättningar inom den härskande klassen i USA.
    Enligt min uppfattning är det därför snarare Israels intressen som är orsaken till Irakkriget än oljeintressena. Jag kan ha fel i detta, men det måste kunna diskuteras på ett sakligt sätt utan att denna ståndpunkt bemöts med det av sionister flitigt använda tricket att den är ett uttryck för att ”låta föreställningar om ett fördolt judiskt herravälde breda ut sig inom den antiimperialistiska rörelsen i Sverige”, som Nyberg uttrycker saken.

Därmed är vi framme vid den andra frågan, nämligen den om ”judisk makt”. Jag pådyvlas allt som oftast åsikten att denna makt skulle utövas i det fördolda. Inget kan vara mer felaktigt. Dels därför att jag aldrig sagt eller skrivit detta, dels därför att den judiska makten verkligen inte utövas i det fördolda. Den utövas helt öppet och de flesta känner till detta. I Israel skryter man dessutom härom.
    En annan sak är att sionisterna hittills framgångsrikt förhindrat en öppen diskussion om ”lobbyn”, även om vi nu kan se en scenförändring i USA. Politiskt reducerar de Hitlers krigsförbrytelser under andra världskriget där judarna framställs som det enda offret. Kritik mot den judiska staten blir så ett uttryck för ”antisemitism”. Vem vill ha den smeten kletad på sin rygg? Så fungerar det idag främsta tabuet inom västvärlden. Vem tjänar på det? Knappast palestinierna, men inte heller irakierna. Att Expressen lät Gilad Atzmon få två inlägg på debattsidan och sista ordet (28/3 och 5/4) efter angreppet från Jesper Svartvik (ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism), är möjligen ett tecken på att tabuet försvagats..
    Vad är då ”judisk makt”? Ja inte sitter den i generna, i religionen, eller i varje enskild jude. Lika lite som detta är fallet med ”zigensk maktlöshet”. Den sitter i judiska eller sionistiska intresseorganisationer (ADL, AIPAC m fl) i Vita Huset (neocons) i de många ”thinktanks” (IASPS, JINSA, PNAC m fl) ) som omger Vita huset, hos de miljardärer (Rotschilddynastin, Rockefeller, Soros m fl) som med sina pengar finansierar israelvänliga kongressenatorers valkampanjer i båda partierna i USA. Och sist men inte minst hos ägarna av de flesta massmedia, det vill säga hos den ideologiproducerande makten. Men den sitter även i de flesta judiska församlingarna. Inte primärt på grund av den judiska religionen, utan på grund av att sionismen idag ockuperar så gott som samtliga dessa församlingar. Allt detta är allmänt känt.
    Att det finns ett judiskt intresse är inte konstigare än att det finns andra intressen. Det är inte heller moraliskt förkastligt att olika intressenter arbetar för just sina intressen. Självklart har intressen också ett klassperspektiv, men när det gäller tillkomsten och bevarande av den ”judiska staten” är detta underordnat.
    Problemet uppstår när ett särintresse dominerar över allmänintresset. I den amerikanska debatten kallas det judiska särintresset ibland för ”israeliskt”, eller ”sionistiskt”, men även för ”Israel firsters”. Kärt barn har många namn och jag skall inte spilla kraft på begreppsanalys, då det verkar oviktigt för Nyberg. Det sistnämnda begreppet är kanske att föredra, då det tydliggör det förhållandet att en person sätter Israels intressen före den stat i vilken hon är medborgare. I vilken utsträckning detta är ett uttryck för intressentens ekonomiska intresse eller för identifieringen med den ”judiska staten” kan diskuteras.
    Själv tror jag att den ”judiska makten” kommer att offra Israel när det svider för mycket i det ekonomiska skinnet. Det är knappast förvånande att man i USA, mot bakgrund av Irakkrigets haveri, diskuterar om det är hunden som viftar på svansen, eller tvärt om.
    Problemet, som jag ser det, är att den antiimperialistiska rörelsen, men även antikrigsrörelsen, gravt har undervärderat det sionistiska inflytandet i USA:s utrikespolitik. ”Vänstern” har haft en aktiv roll i att avskärma kampen mot imperialismen från sionismen, på grund av ”J” tabuet och en otillräcklighet i den så kallade marxistiska analysen. Därmed har krigsgalningarna kring och i Vita Huset alltför länge fått sitta i orubbat bo.
    Nyberg är en typisk representant för denna ”vänster”.

Åter till debattsidan »

Lasse WilhelmsonPublicerad på www.fib.se 2007-05-06

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se