Till startsidan
 
 
Skriv ditt s÷kord i fńltet nedan.
  
  Hem     F÷r en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Du må icke skratta, icke läsa, icke visa dig på den styva linan

Dan Kotka känner av överhetens kulturförakt från förr i tiden. Gamle patron och hans fina fru tittar åter fram ur garderoben men i helt ny skpnad.

Av DAN KOTKA

Felippa och FredrikDet är ett gammalt talesätt i klasseriket Sverige. För min gamla mormor sa på 30-talet till min mor: Du ska inte skratta så mycket, det kan gå dig dåligt. Du kan dö. Hon prata östsvensk dialekt så orden föll annorlunda. Ungefär: Du ska vet att int skratt fö mycke som när skatan skratta ...
    Det var inte skrock. Det var husbondens röst. Att inte ägna sin tid åt arbetet till 110% innebar en fara för husbondens inkomster. Mervärdet kunde skadas, profiten utebli. Skrattet kunde lätta på småfolkets ok och småfolket kunde börja önska sig mer och mer frihet på bekostnad av bondens överhöghet över hjonen.
    Det var dans bort i vägen, var en kamp mot överhögheten och prästerskapet som var i maskopi med överheten. Dock kunde inte prästerskapet hålla emot satansfiolen och dansen och det blev kultur, allmogekultur, som vi än idag har kvar i vild strid med överheten.
    Maj Wechelmans film "Pojken som inte fick måla", om konstnären Erling Johansson i Norrbotten, som växer upp i en laestadiansk familj, beskriver hur en liten pojke blir motarbetad i sin iver att teckna och rita, vilket är förbjudet inom ytterhetstron. Pojken ritade medan fadern var ute och hämtade ved 80 meter bort på gårdstunet. Pojkens teckningsförmåga upptäcktes dock i skolan och teckningarna blev sålda genom skolans försorg, ty de var så bra. En konstnär skulle komma till byn och bedöma Erlings måleri och teckningar. Hela byn samlades i tron att pojkens konstnärskap skulle kraftigt underkännas, och skrattas ut. Dock skedde icke så utan konstnären blev rädd för sin upptäckt (han måste gå överheten mot annars) sprang ifrån huset med prästen efter sig, som ivrigt ville veta resultatet. "Jag har inte sett nåt", säger konstnären, "bara en massa staplade tavlor".
    Hela byn fick sig en snyting. Pojken blir vuxen och började på Konstakademien, "Mejjan", i Stockholm och blev den stora porträttkonstnären Erling Johansson. Världskänd, modeller på kö ...
    Erlings ord: "Kreativiteten är medfödd men dödas tidigt av föräldrar och skolan, innan barnet hunnit bli vuxen" stämmer alltså. Vi kan se det på våra arbetsplatser och i samhället där kreativteten styrs i profitabla banor där tystnaden ska vara bestående och samtalsbänkarna flyttas bort från det offentliga rummet.
    När det gäller att läsa har vi alla hört hur farligt det ansågs förr i tiden. "Du kan bli kollrig" var ett stående uttryck hos en del äldre, som såg arbete som allt.
    Dagens nyliberaler och alliansvänner motarbetar kulturyttringar och läsande. Statsministern läser inget, hans fru läser inget. De vet inte vad kultur innebär. Dom är en fara för landets demokrati ty demokrati växer ur ordmassan, och de intellektuellas kamp, mot fördumningsindustrin ledd av kulturella analfabeter som statsministerparet. Vilka är då intellektuella, jo alla vi som håller läsande och kulturen igång i stort som smått. Alla vi som lånar på bibliotek, köper böcker och inharvar en massa kunskap. Svårare är det inte.Publicerad pň www.fib.se 2006-11-15

Prenumerera pň tidningen.

F÷r allt material inom FiB/K:s nńtutgňva gńller upphovsrńttslagen.

« Tillbaka
  Sńllskap f÷r ungersk litteratur i Sverige
  LO:s kulturpris 2008 till David Eriksson
  Hans namn ńr Mats Odell
  Vass viskvńll med Wiehe
  Enander 2007-09-06
  Enander 2007-03-19
  Enander 2007-03-12
  Enander 2007-03-07
  Enander 2007-02-22
  Konsten berńttar ingenting
  Enander 2007-02-03
  Cissi och Erika till Memphis
  Arbetarlitteraturen i Eskilstuna
  Enander 2007-01-31
  Bekńmpa elitdesignen!
  Mediakritisk jńttekonferens i Memphis
  Malms tjńnande ohederlighet
  Israel Shamir svarar Malm
  Kjell Berglund d÷d
  Vilka fňr vara med i Sverige idag?
  Hederbergs eller Myrdals heder?
  Du mň icke skratta, icke lńsa, icke visa dig pň den styva linan
  Per Svensson i Expressen
  Lasse Wilhelmssons svar till Andreas Malm
  Lńnge leve Arbetaren!
  Vňr kultur - en folkets kultur
  Klassperspektivet pň vńg tillbaka i litteraturen
  Flamman fyller 100
  Enander 2006-10-29
  Enander 2006-10-27
  Enander 2006-10-21
  Rune skaldar
  Ali Roos (smakprov)
  Norrlńndska f÷rfattarsńllskapet byter namn
  Enander 2006-10-18
  Enander 2006-10-10
  Enander 2006-10-07
  Enander 2006-9-10
  Enander 2006-08-27
  Enander 2006-08-16
  Enander 2006-07-05
  Enander 2006-07-01
  Enander 2006-06-28
  Enander 2006-06-21
  Enander 2006-06-19
  Enander 2006-06-18
  Omvńnd Fńlldinare?
  Sparvh÷kar och svarta antiloper
  Enander 2006-06-05
  Enander 2006-05-31
  Enander 2006-05-28
  Enander 2006-05-23
  Enander 2006-05-18
  Enander 2006-05-16
  Bland tattare och rasbiologer
  I patriarkens undermedvetna
  Tjernobyl I-III
  Heml÷s familj
  Enander 2006-04-11
  Enander 2006-03-01
  Enander 2006-04-06
  Enander 2006-04-05
  Fredsvńnner och fridst÷rare
  Minaret
  Olaglig mur
  Kvasivetenskaplig renńssans
  Norge 9 april
  Kamp mot terrorismen och mot fňgelinfluensan!
  Tvň vńdjanden om hjńlp att komma vidare
  Enander 2006-02-28
  Enander 2006-02-27
  Tlaxcala har f÷tts!
  Enander 2006-02-19
  Aleida Guevara bes÷kte G÷teborg
  Enander 2006-02-06
  Fler dikter om Bj÷rn Afzelius
  Barnrikehusen Myrdalsungarna s÷der om s÷der
  Enander 2006-01-18
  Minnesord ÷ver f÷rlńggaren Kalle Hńgglund
  Frňn Kalle Hńgglunds begravning
  Ordfrontsaffńr II
  Vem vňgar tńmja vargar?
  Enander 2005-12-16
  Enander 2005-12-15
  Enander 2005-12-14
  Enander 2005-12-13
  Talande stńrkkragens mest framtrńdande r÷ster ...
  Kjell Eriksson fňr LundeQ:s litteraturpris 2005
  Enander 2005-12-05
  De Nios julpengar till Omar
  Herrskap och tjńnstefolk
  Brun s÷rja
  En spelmans jordafńrd
  A som i Ahmed, ADHD och Attention
  Karl Ístman - tal okt 2003
  H÷gre forskning fram÷ver
  Du talar till oss Omar
  KvastHilda
Kultur alltsň!
Bildkonst och
Sett, lńst, h÷rt
Kr÷nikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fňran i vňrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se