Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Publiceringsdatum: 070311 Avdelning: LEDARE Sida: A02
Osakliga anklagelser

"Brev"

Jag har fått vetskap om en artikel av Håkan Holmberg (UNT 21/1) som återanvänder fabriceringar som har vederlagts för flera år sedan och som lägger till några nya avslöjande påhitt.
    Holmberg skriver att jag "legitimerade" Diana Johnstones "historieförfalskning" angående Bosnien. Jag lämnar hans fega förtal av Johnstone utan avseende. Min "legitimering" av hennes arbete bestod i granskning av en serie anklagelser mot henne i svensk press som skickats till mig. Varje anklagelse kunde lätt påvisas vara rena påhitt. Jag undertecknade ett internationellt uttalande som protesterade mot vägran att publicera en bok av en seriös författare på grund av överdrivna eller falska anklagelser. Holmbergs inställning framstår klart: vi måste hävda rätten att ljuga i syfte att stoppa publicering av böcker vi inte gillar.
    Holmbergs anklagelse att jag förnekade grymheter i Kambodja har en kärna av sanning. I artikeln från början av 1977 som han refererar till visade min medförfattare, Edward Herman, och jag, att påståendena om antalet dödade av amerikanska bombningar var kraftigt överdrivna, men det lockar inte fram någon invändning från Holmberg. Vi accepterade också Jean Lacoutures medgivande att hans påstående att de Röda khmererna hade "skrutit" om att de dödat 2 miljoner människor var falskt och att antalet i stället kan ha varit tusentals. Men vi avvisade hans åsikt att en faktor tusen inte spelade någon roll, och betonade att det är viktigt att hålla sig till sanningen så långt man förmår. Vi klargjorde att vi inte tog ställning till korrektheten hos de kraftigt varierade påståendena om antal dödade.
    Holmberg bortser också från att underrättelsepersonal från USA:s utrikesdepartement, i särklass den mest trovärdiga källan, flera månader senare vittnade inför kongressen. Anklagelserna om "massfolkmord" förnekades och dödsfallen förklarades i huvudsak ha berott på den brutalt snabba samhällsförändringen.
    Holmbergs inställning framstår klart även i detta fall. Vi måste vara överseende med amerikanska brott, men fritt få ljuga om officiella fienders brott och bortse från bästa tillgängliga uppgifter om vi inte tycker om dem.
    Holmbergs sista exempel är det mest avslöjande. Återigen, gällande fakta har länge varit tillgängliga: Jean Bricmont redogör för den historien i samlingen Chomsky (Cahier l´ Herne, 2007) Så här var det: jag var en av 500 som undertecknade ett upprop till stöd för medborgerliga rättigheter för Robert Faurisson, som hade avstängts från att undervisa och blivit anklagad för "historieförfalskning" om gaskamrarna och senare fälld i franska domstolar. Uppropet, ett av oräkneliga som varje person engagerad i mänskliga rättigheter ofta skriver under, var slutet på mitt engagemang i saken, bortsett från bemötande av lögner från personer som Holmberg. De försöker desperat dölja sitt tysta stöd till doktrinen att staten har rätt att fastställa historiska sanningar och straffa avvikelser från dem. En doktrin som skulle glatt Goebbels och Zjdanov oerhört.
    Holmberg hävdar att uppropet gav stöd till Faurissons påståenden om gaskamrar och att jag förnekade att han var antisemit. Det förra är en ny lögn som han själv kommit på. Men man skulle kunna skriva en intressant uppsats om alla komiska försök att läsa in antydningar som inte finns i detta upprop - likheten med tyranners reaktioner på uttalanden till stöd för deras offer är slående. Den senare anklagelsen är hans version av mitt uttalande att även om Faurisson vore en antisemit skulle det inte begränsa hans yttrandefrihet: endera försvarar vi yttrandefriheten eller också gör vi det inte. Jag tillade att sådana anklagelser är allvarliga och de bör inte framföras på lös grund. Ingen av hans hårdaste motståndare lyckades få fram bevis och domstolen anklagade honom heller inte för antisemitism.
    Holmberg skriver att min "sympati" för Faurisson, vilken han förstås hittat på själv, följer av det faktum att USA:s regering "officiellt" avvisatFaurissons påståenden. Med Holmbergs sätt att resonera måste USA:s regerings "officiella" åsikt vara att Sovjetunionen, Iran, Syrien, Kuba, m fl inte bryter mot de mänskliga rättigheterna. Logiken är klar: jag har gjort mycket stora ansträngningar, långt utöver att underteckna ett upprop, att stödja dissidenter i dessa länder. QED (Vilket skulle bevisas) Dessutom har regeringar i länder med frihet ingen befogenhet att fastslå någon "officiell" ståndpunkt om historiska sanningar. Det skulle t ex vara fullständigt olämpligt om USA:s regering "officiellt" gav sitt stöd till mitt uttalande för fyrtio år sedan, som upprepats flera gånger sedan dess, att Förintelsen kanske var det värsta brottet i historien och att vi förnedrar oss själva om vi ens går in i en diskussion med dem som försöker förneka nazisternas brott.
    Detta är bara ett urval. Bedrägeri kan göras med en fras - att reda ut det tar ett helt stycke. Jag förklarar gärna vidare om någon är intresserad.

Noam Chomsky
Professor i lingvistik MIT, Cambridge, MA, USA UNT 11/3 2007 Översättning: Lars Drake

__________
Håkan Holmberg svarar samma dag:

Professor Chomsky har rätt i att den kritik som jag framförde i januari inte är ny. Den har framförts i många år av ledande historiker, journalister och politiska analytiker. Jag gör inte anspråk på att ha upptäckt något nytt - i stället påminde jag om den kritik som Chomskyutsatts för av skribenter som Pierre Vidal-Naquet, Deborah Lippstadt, D D Guttenplan och Marko Attila Hoare. Till listan kan också läggas namn som Paul Hollander, Nadine Fresco, Alan Dershowitz, Paul Berman, Oliver Kamm etc.
    Inte heller Chomskys sätt att bemöta kritik är ny. Han går runt det han själv skrivit, tillskriver kritiker andra uppfattningar än dem de redovisat och följer sidospår utan relevans. En bärande princip tycks dock vara att dokumentation, vittnesmål och forskningsresultat som beskriver folkmord eller massmord inte har någon betydelse i sig själva utan måste vägas mot vad som samtidigt skulle kunna sägas om USA:s politik.
    I svaret till mig förvränger han innebörden av vad jag skrev om hans egen "sympati" för Faurisson, som inte rimligen kan gälla dennes åsikter utan tycks följa av att Faurisson förnekar något som varje seriös politiker och opinionsbildare i "väst" och därmed i USA ser som en grundsten i den egna världsbilden. Ordet "officiellt" användes i denna fullständigt triviala betydelse och inte för att beskriva någon formell eller juridisk procedur.
    Jag skrev inte att uppropet till Faurissons stöd hävdade att gaskamrarna aldrig existerat - även om Faurisson påstår detta - utan att Faurisson där beskrevs som en seriös forskare som utsatts för orättvisa anklagelser (alltså om antisemitism). Vill man bara principiellt försvara också en förfalskares yttrandefrihet så bör man inte värdera det som sägs i sak (Faurisson har för övrigt inte fällts för antisemitism. men väl för "rasistiskt förtal").
    Om Diana Johnstone skrev jag att hon förnekar massakern i Srebrenica, vilket är sant. Men varför skulle hon inte få ge ut böcker? Bilden av de Röda khmerernas välde i Kambodja påverkas givetvis inte av olika siffror för det amerikanska bombkriget eller av att någon använt en eufemism om "samhällsförändringar" för att beskriva vad som hände.
    Jag lär inte kunna övertyga Chomsky om någonting. Men konsekvensen av hans uppfattning är att all dokumentation, all forskning, alla reportage som säger något annat än det han redan bestämt sig för måste ingå i en konspiration av helt gigantiska mått och sannolikt med USA i huvudrollen. Det övertygar inte mig.

Håkan Holmberg
politisk chefredaktörPublicerad på www.fib.se 2007-05-14

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se