Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

K G Hammars uttalanden inför det pågående kyrkomötet om hur kvinnoprästmotståndare ska 'få plats' i Svenska kyrkan väcker oro. Det kan tolkas som att det åter skulle bli legitimt med häxjakt på kvinnor som är präster, befarar Ulf Ulfvarson, professor och kyrkopolitiker.

Kvinnoprästreformen för ett halvt sekel sedan ger ännu i dag motståndarna ingen ro. En tid efter reformen kunde redan vigda präster slippa tjänstgöra med präster som var kvinnor. Det ledde på vissa håll till omfattande förföljelse och mobbning av kvinnliga präster.
Numera är denna 'väjningsrätt' borta och reformen backas upp av flera tydliga bestämmelser i Kyrkoordningen, antagen i demokratisk ordning av kyrkomötet. Ett fåtal kvinnoprästmotståndare i kyrkomötet vädrar ändå sitt missnöje i återkommande motioner.
Trots att kyrkomötet har avslagit alla sådana här motioner fortsätter de att strömma in. Varför? Svaret är förmodligen otydlighet på olika nivåer inom kyrkan.

År 1996 skrev Läronämnden om flera motioner från en kvinnoprästmotståndare (Ln 1996:14): 'Kyrkans synliga enhet är en kallelse för den ekumeniska rörelsen, men även ett ursprungligt och konstitutivt uppdrag för varje kyrka och församling.'
Det var en uppmaning till ekumeniska samtal i frågan.
Ekumenik innebär 'att kyrkor och kristna
organisationer med olika trosinriktningar samverkar och samarbetar för att uttrycka enhet och samhörighet i den världsvida kristna familjen' (Svenska Missionsrådets handbok).
Det ska mycket till för att motsätta sig något som rubriceras som ekumenik. Men logiken haltar trots allt när det gäller kvinnoprästmotståndet.

Ekumenik står för att inte diskriminera. Kvinnoprästmotståndet står för diskriminering av kvinnor.
Efter vädjan från Ekumenikutskottet beslöt kyrkomötet 2001 att inleda samtal om 'minoriteternas fortsatta ställning i Svenska kyrkan'. Resultaten av samtalen med eventuella förslag ska sammanställas och redovisas under 2004 eller 2005. Frågan är vad samtalen ska handla om.

I ett pressmeddelande den 18 juni 2003 förklarar ärkebiskop K G Hammar: 'Ingen i den grupp vi nu har samtalat med är ute efter att ändra ordningen med kvinnor som präster, utan frågan är om de som står i de fromhetstraditioner som själva kallar sig minoriteter kan få plats inom kyrkan'.
Samtalens utgångspunkt är alltså hur
kvinnoprästmotståndare, som ju redan är kyrkotillhöriga, ska 'få plats' i kyrkan. Det bör väl tolkas som att kvinnoprästmotståndare åter ska ges möjlighet att bli präster, diakoner och kyrkoherdar.

Vi som värnar om kvinnors rätt att bli präster är oroliga. En återgång till 'väjningsrätten' skulle på nytt legitimera häxjakten mot präster som är kvinnor.
Några menar att det inte skadar att samtala och försöka reda ut motsättningar i kristlig och ekumenisk anda. Dialogen (med kvinnoprästmotståndarna) 'utgår från respekten för varandras ärliga vilja att leva tillsammans i samma kyrka' (Ekumenikutskottet 2001:6).
Kvinnoprästmotståndarna har svarat på sitt sätt genom att bilda 'Missionsprovinsen'. Bengt Birgersson, ordförande i en arbetsgrupp, säger:
'Missionsprovinsen tänker i ett inledande skede samarbeta med en utländsk biskop. Detta för att kunna viga Missionsprovinsens prästkandidater som motsätter sig kvinnliga präster' (Kyrkans Tidning).
Till detta säger K G Hammar att 'egen vigning av präster
innebär en definitiv brytning med Svenska kyrkan'.

Bengt Birgersson har för ärkebiskopen beskrivit medlemmarna i provinsens prästkollegium. K G Hammar kommenterar: 'Det står ingenstans att det finns någon som tjänstgör som präst i Svenska kyrkan som också tjänstgör där'.
Han drar slutsatsen att brytningen mellan provinsens präster och Svenska kyrkan ännu inte är ett faktum (Kyrkans Tidning).
Att präster i Svenska kyrkan kan vara såväl män som kvinnor ansågs från början vara en ordningsfråga. Läronämnden, där ärkebiskopen är ordförande, skrev emellertid 1997:
'Ordningsfrågan blir en bekännelsefråga, om giltigheten i vigning och sakramentsförvaltning görs beroende av prästens person (d v s att prästen är kvinna)'.

Läronämnden anger att ifrågasättandet av kvinnor som präster innebär att överge Svenska kyrkans bekännelse och lära. En bestämmelse i kyrkoordningen säger att den präst som överger Svenska kyrkans lära ska förklaras obehörig som präst.
Det har skett med präster som låtit döpa sig två
gånger.
Det borde alltså inte vara en fråga om huruvida medlemmar av Missionsprovinsens prästkollegium tjänstgör eller inte, utan om deras fortsatta behörighet till prästämbetet i Svenska kyrkan.
Genom att öppet deklarera att de motsätter sig kvinnliga präster har de övergivit Svenska kyrkans bekännelse och lära. Till råga på allt sker det i en fråga av sakramental betydelse.
Kyrkoordningen anger tydligt vad som då ska hända.

Svenska kyrkan har i sin ordning gjort rent hus med föråldrade tankar om att kvinnor och män har särskilda, av könet bestämda, andliga förutsättningar och roller. De av kyrkomötet beslutade ekumeniska samtalen tolkas - felaktigt eller ej - som en halv reträtt.
Det räcker inte att säga att 'ingen är ute efter att ändra ordningen med kvinnor som präster'.

Det är hög tid att kyrkomötet säger klart ifrån att samtalens förutsättning är att kyrkoordningen gäller utan undantag och att den inte kommer att ändras. Därmed skulle troligen samtalen självdö.

Ulf Ulfvarson
professor em i arbetsvetenskap, KTH
kyrkopolitiskt aktiv i Lidingö församling

Fotnot: I går (21/10) återupptogs förhandlingarna i 2003 års kyrkomöte. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, direktvalda av medlemmarna i kyrkan. Läronämnden består av biskoparna samt åtta av kyrkomötet valda ledamöter.

Ur SvD 22/10 2003


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se