Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året

Av ANDERS PÜSCHEL

Lördagen den 17 mars samlades två hundra personer på Gustav Adolfs torg i Malmö vid Irakkommitténs och samarbetande organisationers manifestation mot ockupationen av Irak. Manifestationen, som hölls under parollerna "USA ut ur Irak - omedelbart och villkorslöst" och "Stöd irakiernas motståndskamp", var därmed större än förra årets.
    Vädret var skapligt, eftersom solen sken. Tyvärr blåste det dock kraftiga och ganska kalla vindar.
    Ett antal av de arrangerande organisationerna höll också tal. Vänsterpartiets talare betonade invasionens och ockupationens folkrättsstridighet, medan SSU:s bland annat tog upp USA:s ekonomiska intressen av ockupationen. Kommunistiska Partiet påpekade hur arvet från den internationellt solidariska svenska tradition som representerades av Olof Palme har förskringrats i takt med att Sverige alltmer anpassat sig till och slutit upp bakom USA-imperialismen.
    Talaren, som exemplifierade med bland annat de svenska ockupationssoldaterna i Afghanistan, manade mötesdeltagarna till intensifierat motstånd mot denna politiska kursändring, som han också kopplade samman med den växande rasismen i Sverige, där han tog den hotande utvisningen till Jordanien av palestiniern Hassan Asad som exempel. Samma koppling mellan krigen i Asien och inskränkningen av våra rättigheter här hemma gjorde även SKP:s talare.
    Tidskriften Manas talare gjorde däremot en minst sagt tvivelaktig insats. Visserligen betonade han att det är USA och dess allierade som hotar världsfreden, inte de länder som USA anfaller under förevändning att dessa hotar freden. Och visserligen talade han mot ett angreppskrig mot Iran. Men samtidigt hävdade han att detta motstånd måste kopplas till ett motstånd mot den iranska regimen. Han påstod att reaktionära rörelser i Irak och Afghanistan har stärkts av USA:s invasioner, men det var oklart om han syftade på de som kollaborerar med USA eller på USA:s motståndare. Han menade att det samma kommer att hända i Iran, om USA angriper även där, och sade därtill uttryckligen att den iranska regimen är lika dålig som den i USA. Med andra ord ville han inte skilja mellan de som hotar att angripa Iran, och de som utgör regimen i detta av angrepp hotade land.
    Samme person hörde för fyra år sedan till den grupp i Malmö som, under ledning av Iraks Kommunistiska Parti, försökte förvandla fronten mot den då förestående invasionen av Irak till en front mot Saddam Husseins regim. Då lyckades gruppen splittra fronten i Malmö redan innan invasionen inleddes, och utgjorde under resten av våren 2003 ett stort irritationsmoment för den verkliga rörelsen mot invasionen.
    I den mån någon tjänade på detta, var det USA och dess uttalade kollaboratörer i Iraks Kommunistiska Parti. Talaren meddelade också att en manifestation mot ett krig mot Iran och mot den iranska regimen kommer att hållas i Malmö senare i vår. Må den bli ett fiasko.
    Efter detta felsteg återgick manifestationen, genom Svensk-Kubanska Föreningens talare, till den internationella solidaritet som präglade arrangemanget. Föreningens talare påpekade hur rätt vi hade före kriget när vi sa att USA ljög. Hon lade skulden för att kriget bröt ut på omvärldens passivitet inför USA:s krigsuppladdning och kallade USA:s regim fascistisk och kriminell. Hon kopplade också samman Irakkriget med frigörelsen i Latinamerika, som hon påpekade att Kuba står i centrum för genom sitt utvecklingsbistånd till kontinentens andra länder.
    Dessutom kritiserade hon den svenska regeringens uppslutning bakom USA:s försök att "demokratisera" Kuba, det vill säga störta dess regim.
    En talare från Turkmenska föreningen berättade att Iraks turkmenska minoritet, ungefär tre miljoner människor, är utsatt för repression och diskriminering av den USA-installerade regimen på grund av att den motsätter sig ockupationen och den uppsplittring av Irak i tre eller flera delar som USA och dess irakiska regim vill genomföra. Talaren tog särskilt upp hur en förestående folkomröstning i den oljerika staden Kirkuk oavsett resultat kommer att öka spänningarna mellan olika grupper.
    Avslutningsvis förde Henrik Skrak, ordförande i Irakkommittén, ett principiellt resonemang om vad kommitténs stöd till motståndet i Irak innebär. Han betonade hur värdefullt det irakiska motståndet har varit för andra länder genom att bidra till deras frigörelseprocess respektive hindra att de har blivit angripna av USA, och han tog också upp de verkliga framsteg som Irak gjorde som självständigt land.
    Sammanfattningvis var dock arrangemanget mycket lyckat, förutom det nämnda huvudlösa inlägget från tidningen Manas företrädare. Att han fick tala är ett symptom på de problem som kommittén har i sin verksamhet. Hans inställning var naturligtvis känd sedan tidigare för kommittén, och den borde haft modet att säga nej tack till honom.Publicerad på www.fib.se 2007-03-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se