Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Den 7 oktober 2001 inleddes USA:s anfall mot Afghanistan, det första offret i George W Bushs ”krig mot terrorismen”. Två år har nu gått. Exemplet Afghanistan avslöjar verkligheten bakom imperialismens vackra löften om befrielse, demokrati och en bättre framtid.

”De förtryckta människorna i Afhganistan ska få känna generositeten från USA och dess allierade. Samtidigt som vi slår till militärt, ska vi också släppa mat, mediciner och förnödenheter till Afghanistans svältande och lidande män och kvinnor och barn. USA är en vän till det afghanska folket.”

Orden är den amerikanske presidentens. Storbritanniens Tony Blair, Bushs vapenbroder, talade i samma optimistiska anda:

”Om talibanregimen byts ut, kommer vi att arbeta med er till dess att den efterföljande regeringen är brett förankrad, förenar alla etniska grupper och erbjuder en väg bort från den fattigdom som utgör er eländiga tillvaro.”

Med terrordåden i USA 11 september som förevändning gick supermakten till attack. Tusentals ton bomber fälldes mot talibaner och påstådda al-Qaida läger, och två år efter krigsstarten fälls fortfarande bomber mot talibaner och al-Qaidaanhängare. Förra veckan rapporterades om hårda strider i södra Afghanistan mellan talibaner, afghanska regeringsstyrkor och USA-trupper.

Men det var aldrig och är inte främst USA:s utpekade måltavlor som drabbas. Den brittiske journalisten Jonathan Steele, som undersökt antalet offer, konsterade redan i maj 2002 att upp till 8000 afghaner dött av USA:s bombningar och kanske ytterligare 20000 som en följd av krigets flyktingvåg, brist på mat och mecinier, inställt hjälparbete osv. Och kriget skördar fortfarande nya civila offer.


Krigsherrar vid makten

Det är två år av hårda prövningar som drabbat det afghanska folket.

Den pakistanske journalisten Iqbal Khattak gav en träffande beskrivning av läget när han besökte Stockholm i februari, ord som är minst lika aktuella idag, ett halvår senare:

”Förenta Staterna är definitivt vinnare (i kriget) om syftet var att återinföra laglöshet, oordning, plundring och krigsherrestyre i Afghanistan. De är vinnare om syftet var att förstöra den kvarvarande infrastrukturen i det krigshärjade Afghanistan och döda oskyldiga människor.”

Talibanerna störtades från makten, vilket var ett av USA:s mål. Men det nya styret har inte förbättrat situationen för folket, tvärtom. Demokratin är längre bort än någonsin.

Kontrollen över Afghanistan är idag i händerna på ett antal krigsherrar som härskar över varsin del av landet – ibland i samförstånd, ibland i strid med varandra. Här finns Abdul Rashid Dostum och Ustad Atta Mohammed i norr kring Mazar-i Sharif, Ismail Khan i väster kring Herat, Gul Agha Sherzai i söder kring Kandahar och Mohammed Fahim i nordöst.

Den centrala regeringen i Kabul, under ledning av president Hamid Karzai, kontrollerar inte mer än området kring huvudstaden. Detta trots att flera av krigsherrarna också ingår i regeringen. Till exempel har försvarsminister Mohammed Fahim, chef för regeringens väpnade styrkor, också en privatarmé på uppemot 100000 soldater.

Över regering och krigsherrar står ockupationsmakten USA (12500 soldater) och den NATO-ledda internationella styrkan ISAF (5500 soldater i och kring huvudstaden).

För det afghanska folket är kaos, otrygghet och misär det tydligaste resultatet av kriget och ockupationen. Journalisten John Pilger, som nyligen besökt Afghanistan, skriver att Kabul ger en känsla av år noll eller Dresden 1945. Det mesta är förstört, det finns inga riktiga vägar, inga hela hus och framförallt inga pengar till återuppbyggnad. Invånarna lever i djup misär.

Löftena från USA om förbättrade levnadsförhållanden har inte uppfyllts. Av det utlovade biståndet från väst har endast en bråkdel anlänt till Afghanistan och gynnat det afghanska folket. Merparten av de pengar som USA spenderar på Afghanistan, och det handlar om mångmiljardbelopp, används till att bekosta kriget och att köpa krigsherrarnas stöd.


Kvinnoförtrycket består

Hur blev det med de högtidliga löftena om kvinnornas befrielse? Så här sa Laura Bush i november 2001:

”Tack vare våra militära segrar…är kvinnorna inte längre fängslade i sina hem. De kan lyssna på musik och undervisa sina döttrar utan att riskera att straffas. Kriget mot terrorismen är också en kamp för rättigheter och värdighet för kvinnor.”

Verkligheten är den motsatta. En färsk rapport från Amnesty, baserad på intervjuer med afghanska kvinnor, varnar för att det varken finns någon rättvisa eller säkehet för kvinnor, och det gäller över hela landet. Tvångsgiften, misshandel och våltäkter är vanligt förekommande och sker med aktivt eller passivt stöd av statsmakten, väpnade grupper eller familjen.

Human Rights Watch skriver i sin senaste rapport att kvinnor och flickor men också pojkar, när de vistas utanför sina hem, riskerar att kidnappas och utsättas för sexuella övergrepp. Det utbredda våldet och trakasserierna mot kvinnor hindrar också deras deltagande i samhället. Många vågar inte gå till skolan och utbilda sig, ta sig till arbetet eller lämna sina hem ens för en kortare stund.

Human Right Watch pekar ut krigsherrar, minstrar och tjänstemän på olika nivåer som ansvariga för övergreppen.


Stöd till fundamentalister

Det finns anledning att påminna sig orsakerna till den uppkomna situationen.

När Sovjetvänliga officerare grep makten i Afghanistan i slutet av 1970-talet började USA pumpa in pengar och vapen till den afghanska motståndsrörelsen, mujahedin. Ett av syftena, att provocera fram en sovjetisk inmarsch, lyckades. Så trappades kriget upp och det amerikanska stödet flödade till allsköns muslimska extremister och rörelser under hela 1980-talet.

En av USA:s män i Afghanistan var Usama bin Ladin. Under amerikanskt överinseende byggde han upp sin numera ökända organisation, al-Qaida. Åren 1986-92 tränades 100000 utländska militanta islamister i Pakistan för det ”heliga kriget ”i Afghanistan.

Sovjetunionen drog sig tillbaka 1989 och den Sovjetstödda afghanska regeringen föll 1992. Mujahedins intåg i Kabul och övertagandet av landets styre slutade i fullständigt kaos. De som enats mot Sovjet befann sig snart i konflikt med varandra om makten. Bara i Kabul dog 50000 civila under striderna. Staden totalraserades. Dessa år har av företrädare för Svenska Afghanistankommittén kallats för ”den värsta perioden för Afghanistans kvinnor i modern tid.”

I kaoset valde USA att satsa på ett nytt kort: talibanrörelsen. Redan från grundandet 1994 fick talibanerna uppbackning av CIA och den pakistanska underrättelsetjänsten SIS. 1996 intog talibanrörelsen Kabul. Men rörelsens inledande följsamhet mot amerikanska intressen – byggandet av olje- och gasledningar genom landet – bröts så småningom, bland annat efter att talibanernas ”gäst”, bin Ladin, anklagades för attackerna mot USA:s ambassader Kenya och Sudan 1998. USA började se talibanerna och bin Ladin som fiender.

Vad som skett efter oktober 2001 är att de krigsherrar som ledde landet i kaos åren 1992-96 åter har lyfts fram till makten tack vare USA:s krig. Och dessa krigsherrar står nu tillsammans med USA mot de talibaner och al-Qaidaanhängare som USA en gång backat upp.


USA ut ur Afghanistan!

Vad är lösningen för det afghanska folket?

En sak är säker. En framtid på imperialismens villkor gynnar inte afghanerna, de har alltför väl fått ”känna generositeten från USA och dess allierade”. Den innebär bomber, förtryck, våld och övergrepp. Situationen är så desperat att allt fler afghaner säger att det var bättre på talibanernas tid. Det är inte konstigt att talibanerna, stärkta av det folkliga missnöjet, trappat upp sina attacker mot ockupanterna under de senaste månaderna.

De lösningar som västvärldens ledare nu talar om – att utöka ISAF:s mandat till andra delar av landet och att arrangera allmänna val i en situation där en stor del av befolkningen knappt vågar gå ut – handlar, lika lite som USA:s anfall för två år sedan, om det afghanska folkets bästa.

För Bushadministrationen är målsättningen att bygga gas- och oljeledningar från de före detta Sovjetrepublikerna genom Afghanistan till Indien och Pakistan, men också att anlägga permanenta militärbaser i regionen för att stärka sin maktposition och ringa in Ryssland och Kina.

Detta har USA arbetat för under lång tid, och därför var kriget mot Afghanistan planerat redan innan 11 septemberdåden. Terrorn gav dock Bush en ursäkt.

Patrik Paulov


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se