Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

När Laila Freivalds ännu var nybliven utrikesminister kallade hon motståndsmännen i Irak ”frihetshjältar”. Det gör hon inte längre. Nu ska Sverige hjälpa till att göra ockupationen till en framgång.

Också den vänster som kallar sig ”global” är svag för tanken att ”vi”, när ”vi” nu ändå är på plats, ska passa på att skänka det irakiska folket demokrati och mänskliga rättigheter, befria kvinnorna och tränga tillbaka fundamentalisterna.

Svängningen från kritik av kriget till godtagande av ockupationen härrör ur en längtan efter det obefläckade motståndet, skriver Walden Bello i Clarté 2/04. Jag tror att det är värre än så. För den förment globala vänstern tillhör den nationella befrielsekampen en svunnen tid. Magnus Linton polemiserar i Arena 6/03 mot ”nationalvänstern”:

”Arena hör till den andra grenen: alternativglobalisterna. Det betyder att vi sedan länge räknat bort försvaret av det nationella som instrument i kampen mot kapitalet och i stället kämpar för en demokratisk globalisering ...”

Per Wirtén, tidskriftens chefredaktör, filosoferar i Expressen om en ny tid när en ”individualism nerifrån” utmanar nationalstatens ”kollektivism ovanifrån”. Kan man då säga, frågar han retoriskt, att motståndsmännen i Irak ”är till vänster om de demokrater som än så länge väljer att samarbeta med ockupanterna?”

Aternativglobalisterna avskriver kampen mot imperialismen just som den koloniala traditionen väcks på nytt på båda sidorna av Atlanten.

USA måste axla ”den vite mannens börda”, förklarar Max Boot vid Council on Foreign Relations i New York och föreslår en utökning av krigsmakten med 100.000 man. USA ska i en liberal imperialism ”införa lag och ordning, privat äganderätt, yttrandefrihet och andra garantier”. För Irak förordar Boot den lösning engelsmännen valde i Egypten 1882: det beslöjade protektoratet, ett styre i det fördolda under överskådlig tid.

Robert Cooper, Tony Blairs utrikespolitiske strateg, nu generaldirektör för utrikes- och säkerhetspolitiken i EU:s ministerråd, skiljer på postmoderna, moderna och förmoderna stater. EU ska praktisera en dubbelmoral: ”Våra egna förbindelser baseras på lagar och öppet säkerhetssamarbete. Men när vi har att göra med mer gammaldags stater utanför Europas postmoderna kontinent, måste vi återgå till en tidigare epoks hårdare metoder - våld, förebyggande anfall, bedräglighet och allt vad som kan vara nödvändigt för att ta itu med dem som ännu lever i 1800-talets värld där varje stat bara tänker på sig själv. När vi har att göra med varandra tillämpar vi lagen, men när vi är i djungeln måste också vi följa djungelns lagar.”

Länderna i periferin förklaras fredlösa.
Den förment globala vänstern ogillar mycket i USA:s nuvarande politik men välkomnar devalveringen av den nationella självbestämmanderätten. ”Världssamfundet”, det vill säga stormakterna, ska ingripa i främmande länder för att försvara mänskliga rättigheter och avstyra hot från terrorism och massförstörelsevapen. I detta syfte förordar Per Wirtén, Magnus Linton och andra medlemmar av Nätverket Vänster för Europa en gemensam utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik för EU.

Tanken att så kallade humanitära interventioner skulle stärka individens rätt mot staten är i all sin välmening förledande. Upplösningen av folkrättens förbud mot angreppskrig betyder inte att statsmakten skjuts åt sidan. Det ersätter en suverän med en annan. Ett lokalt våldsmonopol ger vika för stormaktens välde.

Det kan slå väl ut för enstaka förtryckta individer och folkgrupper, om deras sak sammanfaller med stormaktens intressen. För dem som kommer i vägen för högre värden som olja och kapitalplaceringar går det sämre. Talet om den enskilda människans rätt omger ett imperialistiskt godtycke.

USA har skjutit, bränt och plågat ihjäl enskilda människor i hundratusental världen över. Terror mot civila ingår i dess militära doktriner. Landet har världens största arsenal av massförstörelsevapen, det fortsätter att i strid med internationella avtal utveckla nya kärnvapen, och det är redo att använda dem mot misshagliga stater. Ingen företrädare för världssamfundet utrustar en expeditionskår för att gripa de ansvariga. Ingen skickar stridsflygplan att bomba Vita huset och Pentagon i förebyggande syfte. Ingen tänker ens tanken.

I Irak skjuter USA:s soldater omkring sig i en omfattning som får ammunitionen att tryta. En produktionskapacitet på 1,2 miljarder kulor om året förslår inte. Pentagon mobiliserar reservförband och flyttar trupper från Europa och Korea för att kväsa motståndet. Från gatorna i Caracas till kontoren på Wall Street är det uppenbart hur USA:s militära motgångar vidgar utrymmet för folken i världen att forma sig framtider efter egna förhoppningar. Men alternativglobalisterna kan inte förmå sig att ta ställning för milismännen i Najaf och Falluja. Dystert skriver Per Wirtén i senaste Arena om framgångarna för motståndet.

Det är en klassisk hållning. De stadgade delarna av den rika världens vänster har vanemässigt bejakat imperialismen och kolonialprojekten. Det var en huvudfråga vid brytningen inom arbetarrörelsen inför första världskriget. Internationalisterna vägrade att tåga ut för att skjuta arbetare från andra länder, och de försvarade de förtryckta folkens rätt till självbestämmande.

Alliansen mellan en internationalistisk vänster och det nationella motståndet mot imperialismen var avgörande för 1900-talets sociala framsteg.

Revolutioner och nationell frigörelse förbättrade livsvillkoren för hundratals miljoner människor i kapitalismens utkanter. Dessa omvälvningar i periferin var en av förutsättningarna för den demokrati, den masskonsumtion och de sociala inrättningar som de sociala ingenjörerna i vår del av världen kunde ta åt sig äran av.

Den ryska revolutionen gjorde det lättare för arbetare i andra länder att tillkämpa sig demokrati och fackliga rättigheter. På liknande sätt uppmuntrade det nationella befrielsekriget i Vietnam folkliga rörelser runtom i världen, också i kapitalismens centrum. Ur detta kom nya sociala trygghetssystem, lättnader av fabriksförtrycket, minskade inkomstskillnader, förbättringar av kvinnornas ställning och mycket annat.

Men kanske vände det redan då.
Walter Rostow, en av strategerna bakom Kennedys och Lyndon Johnsons beslut att gå till krig i Vietnam, förklarade strax före sin död: ”Jag förtränger inte för ett ögonblick att vi tröttnade på kriget och drog hem våra trupper. Jag förnekar inte heller att Vietnam var ett uselt krig och att det var väldigt tufft för krigsveteranerna och deras familjer och mycket annat ... Jag vill bara tillägga att jag anser att vi uppnådde de strategiska mål som Lyndon Johnson och hans kollegor ställde upp.”

Kommunismen hejdades innan den nådde Thailand, Indien och oljefälten vid Persiska viken. Det var värt 58.000 amerikanska soldaters liv. (Ett par miljoner dödade vietnameser, laotier och kambodjaner räknas inte i bokslutet.)

Jag tror att det finns ett mått av sanning i Rostows kalkyl. Det nationella försvarskrigets frigörande, revolutionära kraft förtärdes i den helvetes eld USA:s statsledning lät löpa över byar, skogar och risfält. När stjärnbaneret rullats ihop och den sista helikoptern lämnat Saigon var den stora tillbakarullningen av de folkliga framstegen i världen redan i gång. Det började i syd med kuppen i Chile och skuldutpressningen, slutade i norr med de nyliberala omställningarna.

Den rika världens borgerlighet segrar sig nu ner i ekonomisk depression, socialt sönderfall och politisk reaktion. Efter år av eftergifter kan den på nytt lufta sitt förakt för massan och dess demokrati, och i de främmande länderna återupptas kolonialprojekten där de blev störda av ”det nationella”.

Motståndet i Irak är ett avbrott i segertåget. Om vi också kunde utveckla en global vänster värd namnet vore en annan värld möjlig.

Alternativglobalisterna har andra planer. ”... vi måste inse att vad vi inte sysslar med är att organisera en revolt mot imperiet”, skriver Michael Walzer från Princetonuniversitetet i Arena 2/04. Han hoppas i stället att EU och ”det internationella civilsamhället” ska ”modifiera” den hegemoniska makten. Frivilligorganisationerna ska ta sig an ”uppgiften att förklara innebörden av de grundläggande mänskliga rättigheterna för USA:s politiska makthavare”.

Lycka till!

www.mikaelnyberg.nu

___________________________________
Publicerad i Aftonbladet 2004-11-08


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se