Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Vad menar FiB med enhetsfront?

Den saken har diskuterats sedan 1971 i FiB/K och är ganska väl dokumenterad. På 70-talet rådde stor strid om hur vänstern skulle organisera sig. Å ena sidan partier och å andra sidan olika enhetsfronter.

FiB/K vidareutvecklade DFFG:s (De Förenade FNL-Grupperna) idéer, som i sin tur utvecklat olika enhetsfrontsidéer från historien, framför allt från Kina. Då uppträdde KPML(r) som vänsterns splittrare och skapade stora problem för bl. a DFFG. I samband med IB-affären hände samma sak. KPML(r) gick emot vårt krav på en parlamentarisk fempartikommision för att utreda IB:s brott. FiB/K anklagades för att hysa parlamentariska illusioner, vilket gjorde samarbete med dem omöjligt. Vi var ju inte motståndare till parlamentarisk demokrati.
    KPML(r) - nu KP - verkar med åren ha genomgått en utveckling och ändrat politik i många sakfrågor samt gjort betydande insatser i fredsarbetet och i kampen mot EU. Men man verkar inte ha ändrat sin syn på enhetsfrontsarbete, vilket är ett probelm om man vill vara vänster.
    Det viktigaste för FiB/K är vad som varit framgångsrikt i Sverige i främst den antiimperialistiska kampen och anknytningen till svenska folkrörelsetraditioner. 
    I Uppsala har en ny diskussion om enhetsfronten blossat upp. Komministiska Partiets Fred Torssander anklagar fibbare för antikommunism för att de inte besökt Röd Fronts demonstranter på 1 maj med sin tidningsförsäljning. Han anser att KP:s Röd Front på 1 maj ska betraktas som en enhetsfront för alla som ställer upp på någon viktig paroll i tåget, denna gång "Sverige ut ur Afghanistan". FiB/K uppfattar det, trots ordet "front", som ett partitåg, dessutom som ett socialistiskt sådant. FiB/K är partipolitiskt obundet och har tre paroller som politiks grund. Vi är inte en socialistisk organisation, men i FiB/K finns även socialister. Som organisation deltar vi inte i partitåg, trots att Afghanistanparollen är viktig för oss.

Knut Lindelöf

______________
För mera kött på benen rekommenderas följande artiklar:

Välkommen med debattinlägg i denna fråga. Skriv till webmaster@fib.se.

Debattinlägg:
Lasse Wilhelmsson 2007-06-11
Henrik Linde 2007-05-16
Dan Kotka 2007-05-10 
Fred Torssander 2007-05-10  Publicerad på www.fib.se 2007-05-10

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Kina var närmare
  Enhetsfronten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se