Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Sören Wibe kommer ursprungligen från Östersund, men är sedan 30 år tillbaka bosatt i Umeå där han är verksam som ekonomiprofessor. Det var i samband med EU-omröstningen han blev rikskänd, och han kom sedan att arbeta som ledamot av EU-parlamentet i fyra år. I förra årets riksdagsval blev han invald på flest personröster och arbetar nu som ledamot av utbildningsutskottet.

Det är inte varje dag man sitter mittemot en radikal sosse som är professor i skogsekonomi, docent i nationalekonomi, riksdagsledamot, f d EU-parlamentariker, ordförande av Socialdemokrater mot EMU och EU-kritiska socialdemokrater samt vice ordförande av Nätverket Europa ja – euro nej.

– Du glömde ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademien, chefredaktör för den vetenskapliga tidsskriften Journal of Forest Economics och ställföreträdande rektor för Lantbruksuniversitetet i Umeå, tilläger han snabbt.

Under det andra kvartalet i år uteblev tillväxten i EMU och på årsbasis har bruttonationalprodukten stigit med 0,4 procent i Eurozonen. Hur hänger det ihop med EMU?
– Det går inte att säga exakt, men vi tror ju att det hänger ihop med EMU på det sättet att man inte kan föra en penningpolitik för enskilda länder utan måste föra en för genomsnittet. På så sätt tror vi att recessionen har sin grund i EMU-konstruktionen.

Enligt Göran Persson blir det billigare att bo om vi går med i EMU eftersom räntan då sänks. Vad tror du om det?
– Det tror jag inte alls på. Man måste också komma ihåg att det är en rejäl skillnad mellan nominell och reell ränta. Det som styr vår ränta är våra inflationsförväntningar. Vi kan redan imorgon sänka räntan till samma nivå som EMU-länderna, men då skulle vi också sätta fart på inflationen.
– Man kan också säga som så att anledningen till att Sverige nu har en högre ränta är att Sverige går bättre och då skall vi också ha en högre ränta.

Du nämnde att det är det den reella räntan som är avgörande.
– På längre sikt tror jag inte att det kommer vara några skillnader i realränta, men däremot i nominell ränta.
– Inflationsmålet för Sverige är satt till två plus/minus en procent. Inflationsmålet i ECB är satt till högst två procent och man har preciserat till 1,5 procent. Om vi antar att båda träffar målet, vilket jag inte har anledning att betvivla, ja då skall vi ha en lång ränta som ligger en halv procent över för då blir realräntan den samma.

Sören Wibe påpekar att sedan EMU-inträdet har medlemsländernas realräntor använts tvärtemot hur de användes innan inträdet. Även inflationsskillnaderna kommer att innebära problem eftersom realräntorna ofta blir tvärtemot vad de borde vara.
– Innan EMU konstruerades verkade räntorna helt klart motcykliskt, det vill säga länder som hade högkonjunktur hade också en hög realränta eftersom den då har en dämpande effekt medan efter EMU kan vi se att den verkar pro-cykliskt och därigenom förstärker hög- och lågkonjunkturer.
– Länder som går dåligt har låg inflation och följaktligen en hög realränta medan länder som går bra har en högre inflation och en låg realränta, vilket naturligtvis är helt omvänt mot vad det borde vara.

Tyskland används ofta i debatten som ett exempel på vad EMU kan komma att innebära. Vad har detta med EMU att göra?
– Man låste D-marken vid en alldeles för hög kurs. Hur Tyskland skall ta sig ur det här är oerhört svårt att se.

Och problemen i Irland?
– Att ligga för högt som Irland gör med överhettning tror jag inte är så farligt eftersom de får en högre inflation och stigande priser och då prissätter sig utifrån rapport från marknaden.
– Risken är om priserna fortsätter att stiga av självgående effekt i tre-fyra år till, då kan de hamna i en tråkig situation.

Sören Wibe tror att löneanpassningar är den enda åtgärd Tyskland kan vidta för att få bukt med problemen. Om man vill åtgärda problemet snabbt så är det lönesänkningar som står på agendan, annars uteblivna löneökningar under några år.
– Antag att Tyskland ligger tio procent över omvärlden i produktionskostnader och omvärlden stiger varje år med 2,5 procent i lönekostnader, ja då kan vägen ut för Tyskland vara lönestopp i fyra år. Men det är en oerhört lång process mot en växelkurs som sköter det där snabbt och automatiskt.

Många ekonomer har varnat för att företag kommer att börja samlas kring en och samma region genom EMU. Vad tror du om det?
– För mig förefaller det troligast att en viss typ av industrier kommer att samlas i en viss typ av länder (så kallad klusterbildning) och då får vi en större ojämlikhet i konjunkturerna.
– Det pågår en koncentrationsprocess gentemot Europas befolkningstunga delar, liksom i Sverige, och det är en rätt oundviklig följd av en gemensam valuta.

EU har ett bidragssystem till företag som flyttar till vissa regioner där det råder dåligt företagsklimat. Sören Wibe tror emellertid inte att detta leder till kapitalackumulation i dessa områden, men påpekar att EU underligt nog kan fortsätta att ge bidrag till länder som inte längre behöver dem.
– Jag har noterat med oerhörd förvåning att Irland, ett land som enligt OECD:s officiella beräkningar har en högre BNP per capita än Sverige med justerad köpkraft, fortsätter att få enorma bidrag. Jag tror det rör sig om tre procent av BNP. I Sveriges fall skulle röra sig om 60 miljarder om året.

Under Bretton Woods-systemet, där valutorna knöts till varandra, devalverade och revalverade medlemsländerna samanlagt 170 gånger eftersom valutorna gång på gång blev missanpassade. I EMU har man inte den möjligheten. Innebär det att EMU-projektet kommer att bli betydligt mer kortlivat?
– Det kommer inte att bestå i dess nuvarande form med stabilitetspakt och de där reglerna. Inte tio år, det är min prognos. Den stora prövostenen blir den här och möjligtvis nästa nedgång.

Nu över till munkavledebatten. Du är en av de ledande socialdemokrater som offentligt har gått emot Göran Persson. Varför beter han sig som han gör?
– Det är inget konstigt alls. Det fanns en överenskommelse från början inom vårt parti som innebar att statsråden inte skulle sitta i någon kampanjledning och det tyckte vi var juste. Men sen har spelreglerna ändrats. Skälet var väl helt enkelt att det började gå så dåligt för ja-sidan.

Det är inte varje dag man ser ministrar som vägrar svara på frågor.
– De vill väl inte öka motsättningarna. Jag förstår att de inte kan sitta i regeringen och gå i polemik med Göran Persson, det kan de inte göra. Däremot så var det från början aldrig sagt någonting om att de inte skulle få yttra sig i frågan eller hålla i EMU-möten eller såna saker. Om de får frågan ”vad säger du om Göran Perssons kritik mot dig” och de inte svarar så tycker jag att det är helt okej. Det skulle inte jag heller göra.

Dina socialdemokratiska kollegor som stöder EMU hävdar att det skulle vara ett vänsterprojekt, trots att det klart och tydligt står i fördraget att man skall föra en politik som bygger på ”öppen marknadsekonomi med fri konkurrens”.
– Jo, det är för mig obegripligt, fullständigt obegripligt. Jag har verkligen rådbråkat med hjärnan för att förstå hur de kan säga det där.
– EMU saknar alla vänsterdrag. Man behöver bara titta i vilken sida som helst i rekommendationen om den ekonomiska politiken så finner man direkt att det inte precis är några socialdemokratiska värderingar som förs fram.

Om man går några år tillbaka i tiden så hade nio av de 15 EU-länderna socialdemokratiska statsministrar. I ytterligare fyra länder samarbetade regeringen med socialdemokrater, men trots det togs inga steg åt vänster.
– Man är så hårt bunden av fördraget.
– Jag brukar peka på ECB och säga att om ingenting hände då, när skall det då hända? Jag tycker det exemplet belyser svårigheterna att föra en socialdemokratisk politik med EMU.

Du arbetade i EU-parlamentet i fyra år. Vad är det som skiljer EU-parlamentet från den svenska riksdagen?
– Det mest kännetecknande är att det är en blandning av allting. Som alla andra europeiska parlament står det ett steg åt höger. I Sverige är vi vana vid att partierna på vänsterkanten har 50–55 av procent av väljarkåren medan motsvarande tal på europeisk nivå ligger på 40–45 procent, så det är mycket stakare dominans för de borgerliga partierna än i Norden.

Det ryktas att du skall ha blivit erbjuden mutor när du var ledamot av EU-parlamentet. Stämmer det?
– Det var en rätt komisk historia som handlade om ifall Turkiet skulle få ett handelsavtal. Det sprang runt mycket lobbyister från Turkiet i korridorerna för att få det där handelsavtalet och en av killarna kom fram till mig. Han representerade någon studentorganisation och ville bjuda in mig till Turkiet. Han pratade om att de skulle ha någon stor konferens och bara för att bli av med honom, tog jag ansökningsblanketten han hade. När jag senare läste den, såg jag att det var en jättefin konferens med galamiddagar, femstjärniga hotell och allting som hör till. Man skulle bara fylla i när man ville åka och vem man ville ha med sig och längst ner fanns det två rutor. I den ena stod det ”Jag betalar allting själv” och i den andra stod det ”Jag vill att den turkiska staten betalar allting”, säger han och skrattar.

Kristoffer Larsson


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se