Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Finland har deltagit i den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och inte bara givit upp sin egen valuta, utan också förlorat sin möjlighet att föra en egen monetär politik, sin egen växlingspolitik och sin egen räntepolitik.
Esko Seppänen, finsk EU-parlamentariker, skriver om Finland efter inträdet.Centralbankens direktion utgör tillsammans med cheferna i nationalbankerna (det vill säga grenarna av ECB), ECB-rådet,bestående av arton medlemmar. Det är ECB:s högsta övervakningsorgan, i vilket alla medlemmar inte är likvärdiga: representanterna från större stater har permanent rösträtt, men inte dem från mindre stater.

Centralbankens direktion har sex medlemmar. I början var en av dem finska, men efter att hennes period tar slut 2003, kommer inte Finland att få någon ny representant på årtionden.

Banken har garanterats fullständig självständighet, vilket i sin tur har fråntagit medlemsstaterna deras monetära politik. Banken kontrollerar sig själv. Den demokratiska bristen är uppenbar. Den europeiska centralbanken är en rörelse med ett enda mål, eftersom dess enda mål är kampen mot inflation. Kampen går vidare när inte ens inflation finns.
Vid toppmötet i Dublin fick tyskarna igenom sitt krav på en så kallad stabilitets- och tillväxtpakt. Ett speciellt straffsystem skapades för länder som inte uppnådde vissa EMU-kriterier.

Systemet skulle verka avskräckande på länder som inte har en tillräckligt seriös attityd visavi denna finanspolitiska disciplin. På grundval av denna pakt har kommissionen varnat de stora länderna Tyskland och Frankrike för deras slappa budgetdisciplin: deras ekonomier misslyckas med att uppfylla stabiliseringskraven.

Straffen har inte blivit utmätta. Systemet är snedvridet till de stora ländernas fördel. Olika disciplin utkrävs av olika stora länder. Systemet knarrar.


Den finska befolkningen fick inte veta sanningen om vilka förpliktelser det politiska ledarskapet hade utfäst vid medlemskapsförhandlingarna.

Före folkomröstningen sades det att en separat diskussion om EMU skulle hållas, och att vår egen valutas öde inte skulle avgöras i samband med folkomröstningen om EU-medlemskapet. När medlemskapet i EMU blev aktuellt sade den politiska eliten att beslutet redan var fattat, i omröstningen om medlemskap. Nu säger de att den kommande federala och federalistiska grundlagen också godkändes av folket i den folkomröstningen.

Det är inte demokrati. Många finnar känner sig lurade.
Att använda euron som värdemätare är i sig inte problematiskt. För dem som inte kan räkna med huvudet finns räknemaskiner, och genom att trycka på några knappar är det enkelt att räkna ut värdet på egendom, varor och tjänster, både historisk och ny, både i gammal och ny valuta.

Introduktionen av en ny valuta ordnades genom att alla cirkulerande pengar ersattes av euro.

Detta skapade kostnader som fick betalas av medborgarna. Priserna avrundades. Det gjordes uppåt, och på det sättet betalades övergången till euron av konsumenterna. Detta hände i Finland redan innan övergången, och alla kostnader för euron kan därför inte räknas från påbörjandet av EMU-medlemskapet.

Innan vi gick med i EMU sades det till folket att EMU skulle skapa möjligheter för en inflationsbenägen nationell ekonomi att ta sig ut ur den så kallade devalverings-/inflationscirkeln.

När EMU-valutorna har devalverat mot USA-dollarn har det rakt motsatta inträffat. I början devalverade euron med en fjärdedel mot dollarn.
På grund av den positiva effekten i denna värdeminskning för den gemensamma valutan, på exportindustriernas begäran, har de övervägande ekonomiska konsekvenserna för EMU blivit ringa mot vad som komma kan.


Devalvering hade en positiv inverkan på finska företags konkurrenssituation. Exporten ökade och utlandsskulden minskade. Firmor betalde rekordhöga utdelningar till sina ägare, och förutom profit, har gamla företagstillgångar delats ut till ägarna.

Det verkar som om Finland, efter att ha gått med i EMU, avfyrade ett aktieägarkoncept på amerikansk grund, enligt vilket en firmas nuvarande ägare har rätt till alla de pengar som kan lyftas från bolaget. Utdelningen var skattefri för mottagarna, och dessutom var försäljningsprofiten skattefri eller undertaxerad.


Revalveringen av amerikanska dollarn mot euron hade en anmärkningsvärd effekt på den finska aktiemarknaden. I fråga om amerikanska dollar var värdet på den finska aktiemarknaden låg, och som en konsekvens, har ungefär 70 procent av aktierna hamnat i utländsk ägo.

Detta resulterade i att ekonomisk kraft flydde från Finland.

Den utländska valuta som flödade till Finland förvrängde den interna fördelningen av inkomst, och inkomstskillnaderna har blivit större än någonsin tidigare.När pengar från utdelning och försäljningsprofit inte fördelades genom skatter till de finnar som är beroende av social säkerhet, bland all nyrikedom, upplevde Finland brödköer med hungriga människor som sökte mat från frivillig-organisationer.


I inget annat EU-land har inkomstdistributionen förändrats så mycket som i Finland, till förmån för kapitalägarna. Det kan avläsas i tabellen nedan. Den beskriver lönernas andel av bruttonationalprodukten mellan åren 1990 och 2000.

Under de tio åren förlorade de finska arbetarna mer än tio procentenheter från sin del av den nationella inkomsten. Det hände under de år som Finland stöptes efter EU- och EMU-form. Detta var kapitalägarnas guldrush enligt aktieägarvärdesfilosofin.
Köpkraften bland löntagarna har ökat, men det skedde som resultat av politiska beslut: Staten har samlat mindre skatter. Samtidigt som de rika och de med hög inkomst givits skattelättnader har denna politik lett till nedskärningar i välfärden. Staten har finansierat sina utgifter genom att sälja statsägda företag, genom att privatisera allmännytta, och genom att öka den kostnad som understödstagaren själv betalar.

Arbetarnas produktivitet har i långa loppet ökat med 3,5 procent, men deras löner endast med 2,1 procent. Denna skillnad har utnyttjas av kapitalet.


Idag befinner sig den finska ekonomiska situationen i låg tillväxt. Exportbehovet är lågt, och devalveringen av dollarn mot euron kräver sitt pris. Statsbudgeten för år 2004 visar brister, och de nya skattelättnaderna för de rika finansieras genom lån.

Den största bubblan i den finska EMU-diskussionen har varit de så kallade buffertfonderna: fonder ämnade att användas i lågkonjunkturer för att driva en Keynesiansk finanspolitik.

De har glömts bort. De skulle behövas nu, men buffertfonderna har bara varit virtuella. Till den finska fackföreningsrörelsen marknadsfördes EMU i form av buffertfonder, men det har varit en bubbla. Det finns inga buffertfonder mot arbetslöshet eller avskedande av arbetare.


När vi nu har förlorat fördelarna av eurodevalveringen (och profiten därav förts över till kapitalägarna), finns det bara två alternativ för ett litet land att anpassa sig till den federala EMU-politiken: finanspolitiken (nedskärningar i välfärdsstaten) eller inkomstpolitiken (att sänka lönerna). Det finns inget som heter fritt val av politik i EMU. Varje medlemsland, utom de större, måste lyda de regler som kan leda till stagnation i kampen mot den icke-existerande inflationen.

Esko Seppänen

Esko Seppänen är EU-parlamentariker
för Vänsterförbundet i Finland


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se