Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Var finns folkrättsexperterna i debatten?

Av HENRIK LINDE

Denna artikel var införd i Eskilstunakuriren 17 september 2002.

I många år har de stått olästa i min bokhylla. Två tjocka band med titeln Nürnbergprocessen 1 respektive 2. Utgivna av Utrikespolitiska Institutet 1946 och 1947 på Kooperativa förbundets bokförlag. Men några av de hetaste sommardagarna läste jag igenom dem. De officiella dokumenten från processen mot krigsförbrytarna efter det andra världskriget. En process som resulterade i att tolv personer dömdes till döden genom hängning och vars första anklagelsepunkt definierades på följande sätt i artikel 6a i stadgan för den internationella militärdomstolen: "Brott mot freden: nämligen planering, förberedelse, igångsättande eller förande av ett anfallskrig eller av ett krig i strid med internationella fördrag, överenskommelser eller försäkringar, eller deltagande i en gemensam plan eller sammansvärjning för åstadkommande av det ovan nämnda".

Efteråt har man ifrågasatt domstolens legitimitet. Dömde man efter lagar som ännu ej var stiftade när brotten begicks? Den amerikanske åklagaren Robert H. Jackson diskuterar ingående denna fråga i sitt inledningsanförande. Han menar att anfallskrig kriminaliserades redan år 1928 genom Briand-Kellog-pakten i vilken Tyskland, tillsammans med praktiskt taget alla världens stater, avstod från att begagna krig som ett medel för nationell politik, förband sig att lösa eventuella konflikter endast med fredliga medel och förkastade tillgripande av krig för att lösa internationella tvister. Denna pakt förändrade anfallskrigets rättsliga status. Som Henry Stimson, Förenta staternas utrikesminister uttryckte det år 1932:  "är ett sådant krig inte längre förenat med några rättigheter. Det skall inte längre vara den princip, kring vilket nationernas skyldigheter, handlande och rättigheter kretsa. Krig har blivit olagligt".

Robert H. Jackson diskuterade också frågan om individens ansvar och kom fram till följande slutsats: "Men det sista avgörande steget för att undvika periodiska krig, som är oundvikliga under ett system av internationell rättslöshet, är att göra statsmän ansvariga inför lagen. Och låt mig göra det klart, att även om denna lag först tillämpas mot tyska angripare, den även innefattar och, om den skall tjäna ett nyttigt ändamål, måste fördöma angrepp från varje annan stat, inbegripet dem som nu sitta här som domare".

Nu läser jag i tidningsartiklar och ser experter framträda i televisionens nyhetssändningar och "sakligt" bedöma när och hur USA skall inleda sitt krig mot Irak. Man diskuterar snusförnuftigt om angreppet månne kommer redan i höst eller kanske först framåt våren. Spekulerar kring hur många hundratusen man som måste sättas in och risken för att operationen trots allt inte blir framgångsrik.

Militära och utrikespolitiska experter i all ära. Men var håller folkrättsexperterna hus i dag? Och varför tiger de svenska politiker och ämbetsmän från statsministern och nedåt som rimligen bör äga kännedom om vad folkrätten stadgar? När George W. Bush, Donald Rumsfeld och Dick Cheney, med Tony Blair tätt i hälarna, uppenbarligen planerar aktiviteter som enligt principerna från Nürnbergprocessen leder fram till en snara om halsen. Hukar de i kulisserna inför de alltför starka makthavarna likt riksdagsmännen i Västerås år 1527 om vilka Gustav Vasa sade: "För all vår omak hava vi ingen annan lön att vänta, än att I gärna sågen yxan sitta i huvudet på oss, fast ingen törs hålla i skaftet".

Nu kring årsdagen för förra årets händelser den 11 september, vars datum förmodligen helt tillfälligtvis sammanfaller med dagen för den CIA-stödda kuppen mot president Allende i Chile, finns det också anledning fundera över innebörden av det helt riktiga konstaterandet att världen inte längre är sig lik efter detta datum.

Att enskilda personer och organisationer går utanför lagens råmärken och utför terrorattacker är dock inte något nytt i historien. Björn Kumm presenterar i sin bok "Terrorismens historia" exempel från vitt skilda tider och platser. Det nya och skrämmande är snarare att många, som känt sig trygga, nu kan uppleva sig som en del av terrorismens målgrupp och att den tekniska utvecklingen gör att terrorns konsekvenser kan bli så mycket större. Men fortfarande rör det sig inte om krigshandlingar utan om kriminella aktiviteter, förbjudna i alla länders lagstiftning.

Betydligt allvarligare är att världens enda supermakt inte längre anser sig bunden av internationella förpliktelser och internationell rätt. Att statsterrorism nu också blivit ett begrepp. Vi får gå tillbaka till nazityskland för att se en stormakt som på samma sätt agerar helt laglöst, enbart utgående från vad den anser främja dess egna intressen. Ett krig har man redan hunnit starta, det mot Afghanistan, med ett antal civila dödsoffer som sägs uppgå till minst det dubbla av vad som skördades i World Trade Center. Planeringen inför nästa krig, det mot Irak, pågår för fullt och inget tyder på att det skall bli det sista.

De omfattande inskränkningar i enskilda individers demokratiska fri- och rättigheter, som tagit dådet mot WTC som förevändning, har också drabbat svenska medborgare. I nära ett år har tre svenska medborgares ekonomiska tillgångar varit spärrade och de själva belagda med reseförbud. Vid förfrågningar om orsaken till detta blir de amerikanska myndigheternas svar att det kan vara i förebyggande syfte. Alltså androm till skräck och varnagel. Ett för såväl den enskilde individen som vår rättstradition förödmjukande svar.

Sedan snart ett år sitter också en svensk medborgare, tillsammans med uppemot sexhundra medborgare från andra länder, inspärrad i ett amerikanskt koncentrationsläger på Kuba. Utan laglig grund och på obestämd tid så som det plägar vara med dylika läger. Så anser sig den stormakt, som av många anses som ett demokratiskt föredöme, ha rätt att behandla andra länders medborgare. Samtidigt som man motarbetar tillkomsten av en internationell domstol. En domstol som under strikt lagliga former skulle kunna rannsaka alla länders medborgare, inklusive de amerikanska. Att ha en sådan stormakt som världspolis är i sanning att ha fått bocken till trädgårdsmästare.

Strängnäs den 17 september 2002
Henrik LindePublicerad på www.fib.se 2006-12-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se