Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Inte en enda dag passerar utan att det irakiska motståndet mot USA:s ockupation visar sig. Fler än 120 soldater har dödats i Irak sedan 1:a maj, det datum vid vilket Bush tillkännagav slutet på kriget. Mohammed Hassan, afro-arabisk marxist, specialist på mellanöstern, förklarar varför Irak går in i andra etappen i USA:s ockupationskrig.

Den 25:e juni, i en intervju i Solidaire, som återgavs av den stora asiatiska tidningen Asia Times, betonade Muhammed Hassan särskilt följande: ”Det finns idag två regeringar i Irak. En som leder landet om dagen medelst ockupationen och den militära och psykologisk skräck den söker ingjuta. Och sedan finns det en sorts regering, som verkar när amerikanerna sover. En som består av ett brett motstånd mot ockupationen.”

Alla beståndsdelar som ännu var outvecklade i slutet av juni, har bekräftats i stor skala sedan dess. Motståndet är bättre och bättre organiserat, fler än 120 amerikanska soldater har gjorts ned och missnöjet är så stort på basplanet i USA:s armé att soldater offentligt har krävt försvarsminister Rumsfelds avgång. Femtio dagar efter vår senaste intervju, frågade vi honom hur situationen hade utvecklats.

Bremer, USA:s förvaltare i Irak, tvingas medge att motståndet existerar men betonar samtidigt att hans administration har uppnått framsteg i återuppbyggnaden av Irak…

Mohammed Hassan: Förenta Staternas mål i Irak är kontrollen över oljan till fördel för de multinationella företagen inom sektorn. Det är också att, stående på irakiernas axlar, bygga om Irak till fördel för USA:s multinationella byggbolag, metall- och telecomindustrier. För ett belopp av 100 miljarder dollar: ett belopp som är större än Marshall-hjälpen, återuppbyggnadsplanen för Västeuropa efter kriget.

Irak var, vare sig man vill det eller ej, en försyningsstat. Inkomsterna från oljan användes till att finansiera nätet av skolor, sjukhus… Om Förenta staterna vill roffa åt sig oljeinkomsterna, måste de förstöra denna försyningsstat. Och detta kan bara leda till en allmän utarmning av befolkningen, som man ser det i de proamerikanska staterna vid Golfen: i Saudiarabien lever redan 30 % av befolkningen under fattigdomsgränsen. Enligt den amerikanska pressen själv, undertecknade Bush för två månader sedan en förordning, som beviljade de oljebolag från USA, som är närvarande i Irak, en fullständig immunitet till och med om det kan bevisas att de begått övergrepp mot mänskliga rättigheter, korrumperat irakiska tjänstemän eller orsakat skador på miljön.

Bremer har ingen seriös kunskap om Iraks och arabvärldens historia. Han är präglad av en gränslös chauvinism. Till och med de irakier som är mest anti-Saddam och pro-USA medger det. Sålunda avgick Ahmed al-Rikabi den 5:e augusti som direktör för Radio Free Iraq . Denne proamerikanske irakiske agent hade kommit till Bagdad med ett specialplan för att sätta en ny irakisk television och radio på fötterna.

Han bekräftar idag att Förenta Staterna är i färd med att förlora propagandakriget. ”Förenta Staterna kontrollerar informationen i Irak, men ingen tror på dem” säger han. Han tillägger att ”Saddam lyckades bättre med att få ut sitt budskap genom att skicka sina inspelade meddelanden via kanalerna al-Jazeera och al-Arabiyya.”

En berömd irakisk ekonomiprofessor som bor i Nederländerna kom tillbaka från Irak och tillkännagav: ”Jag har varit där för att erbjuda min hjälp, men denne Bremer lyssnar inte på något man säger honom.”

Han uppträder som de gamla förvaltarna fån kolonialtiden.
Den sociala basen för USA:s ockupation minskar för övrigt från dag till dag. Antalet kollaboratörer minskar, vare sig de är intellektuella eller hör till polisen. De anklagar Förenta Staterna: ”Ni vill kontrollera allting, ni låter oss inte göra vårt arbete”. Den nationalistiska strömningen breddas som en följd av den svindlande ökningen av de dagliga arresteringarna, försvinnandena och summariska avrättningarna. De gamla talar åter om motståndet under kolonialtiden, de unga upptäcker en verklighet som de bara kände till från böckerna.

Saddam Hussein påstod då kriget inleddes: ”Ni kommer att få se med egna ögon vad dessa skitstövlar kommer att göra och då kommer ni att inse att allt måste göras för att jaga ut dem ur vårt land”.

Bremer påstår sig emellertid ha satt ett irakiskt regeringsråd, som representerar alla skikt i det irakiska samhället, på fötterna…

MH: Men på vilken grundval har detta råd blviit satt på plats? På USA-kolonialismens klassiska grundval: federalismen eller snarare stamsamhällets. Enligt den visionen är samhället uppdelat i klaner, i olika religiösa sekter. Målet: att krossa det irakiska nationella medvetandet. Dessutom är rådet uppdelat i förment sunnitiska, shiitiska, kurdiska, turkmenska, kristna representanter.

Amerikanerna påstår att det finns en sunnitisk minoritet och en shiitisk majoritet. Irakierna svarar dem: Har ni räknat dem? Och på vilken grundval, med vilken folkräkningsmetod? För att som det sägs ge makten till den shiitiska majoritet, som förtryckts av den sunnitiska minoriteten runt Saddam, har Förenta staterna gett dem 15 av de 25 posterna i rådet.

Och detta råd har ingen beslutande makt. De är rådgivare till förvaltaren Bremer, i traditionen hos den gamla brittiska kolonialismen i Indien eller Nigeria. Ansedda lokala medborgare gav där råd till ockupanten. ”Vi kräver att de religiösa traditionerna respekteras, vi tillråder att den lokala polisen skall organiseras si eller så…”
Höjden av allt är att detta råd inte ens kan diskutera två nyckelfrågor: Den irakiska centralbanken och oljeindustrin, vilka står till ockupationsmaktens exklusiva förfogande.
Detta irakiska råd tycks ditsatt för att ge legitimitet åt ockupationen…

MH: Men det är långt från vunnet för amerikanerna. Vid Arabförbundets toppmöte, den 5:e augusti, erkände ingen arabstat detta råd som representant för den irakiska staten, liksom det inte är erkänt av FN. Förenta Staterna försöker vinna rätten att utnämna nya irakiska ambassadörer i utlandet, men för tillfället är det en diplomatisk förlust över hela linjen.

Å andra sidan tycks det som om relationerna mellan Israel och ockupationsmakten i Irak förstärks. Är inte det oroväckande?

MH: Förvisso. Israel är den lokala uppsyningsmannen för USA:s intressen i regionen. Nu är det så att det idag finns direkta förbindelser mellan Bagdad och Tel Aviv. Israeler med irakiskt uirsprung, som lämnade landet på femtio-talet kommer och kräver tillbaka sina egendomar. Ett israeliskt studiecentrum har sett dagens ljus mitt i Bagdad.

Israel vill etablera sig ekonomiskt i Irak för att vara säkert på att Iraks ekonomiska oberoende minskar. Glöm inte att enligt de extrema israeliska högerkrafterna borde Israel sträcka sig mellan Nilen i Egypten och Eufrat i Irak! Något som bekräftar Saddams ord som slog fast att USA:s aggression var en amerikansk-sionistisk konspiration.
De västliga medierna påstår att det väpnade motståndet är koncentrerat till den sunnitiska triangeln, som är belägen mellan Bagdad, Tikrit och Fallujah, i landets centrala del. Något som skulle betyda att motståndet begränsar sig till sunnitiska kämpar som står Saddam nära.

MH: Motståndet är allmänt utbrett i hela landet, även om det tar sig olika former i söder, i centrum och i norr. Den berömda triangeln är framför allt, militärt uttryckt, den mest gynnsamma delen av landet för ett motstånd av gerillatyp.

Detta område är inte ökenartat, som i söder, det är bördigt vilket medger upprepad proviantering med födoämnen och det är ganska bergigt. Vidare har denna triangel historiskt sett alltid varit ett av de förnämsta islamiska kulturella centralområdena. De främsta intellektuella och religiösa ledarna i arabvärlden är begravda i Bagdad. Slutligen är detta område verkligen bebott av en majoritet sunniter, men kämparna härrör från alla de religilösa riktningarna i landet.

Hur står det till i söder där motståndet tycks vara mindre synligt?

MH: I början av juli, dödades sju britter av motståndsrörelsen nära Basra, den stora staden i söder. USA:s försörjningsleder angrips hela tiden. De irakiska lastbilsförarna, som kör från Irak till Kuwait, rapporterar att USA:s armélastbilar som befordrar förråd mot Bagdad, ofredas, bränns och blir offer för sabotage med jämna mellanrum.

Detta område har en lång nationalistisk tradition, som går tillbaka till motståndet mot den brittiska ockupationen mellan 1920 och 1922. Detta motstånd kunde bara krossas med hjälp av massivt användande av kemiska vapen, på order av den blivande premiärministern Churchill. ”den kemiske”, kallad. Sjuttiotusen britter behövde skickas på den tiden.
I södern är tre stora anti-amerikanska politiska strömningar på plats. Först den shiitiska strömning, som kommit från Iran. För dem var Saddam en diktator, de vill ha en islamisk stat. De vill ge sig tid att organisera sig innan de går till konfrontation med ockupanterna. De vill infiltrera den nya administrationen, samtidigt som de påstår att den måste vara i irakiernas händer och på så vis jaga bort amerikanerna men också de profana styrkorna.

Sedan finns det strömningen som representeras av den shiitiska imamen Muqtada Al-Sadr, som just bildat armén d’Al-Mahdi efter namnet på den 12:e imamen, grundaren av den shiitiska riktningen, försvunnen för tolv sekler sedan och tänkt att åter framträda för att göra slut på förtrycket och korruptionen. Den 31 juli, defilerade tiotusen unga män i Najaf, helig stad för shiiterna, för att ansluta sig till denna armé. Imamen Al-Sadr kräver omedelbart slut på USA:s ockupation. Mot Baathpartiet (Saddam Husseins parti) men också mot Iran, är han arabisk nationalist.

Slutligen finns det den strömning som utgått ur Baathpartiet, som agerar under ett annat namn i södern. Den samverkar i synnerhet med den respekterade imamen al-Sistani som försvarar ett oberoende Irak men inte i form av en islamisk stat. Det är denna strömning som organiserar angreppen på USA:s försörjningstruckar, som kör genom södern mot Bagdad.

Alltmedan ockupationen förlängs kommer motsättningarna mellan dessa strömningar att gradvis minska och enheten kommer att koncentrera sig kring den viktiga frågan för stunden: att jaga bort ockupanten.

Bush har i dråpet på Saddams två söner sett ett tecken på att det irakiska motståndet närmade sig sitt slut. Sant eller falskt?

MH: USA:s regering tänker på ett mycket mekaniskt sätt och begår grova misstag på grund av sin arrogans och sin rasism. Jag minns när jag var barn och såg på västernfilmer. Anslagen ”Wanted dead or alive” klädde sheriffernas kontor och fattiga människor deltog i jakten på banditer för att tjäna pengar. Förenta Staterna tror att mentaliteten från vilda västern existerar i hela världen. Men folken i tredje världen resonerar inte på det sättet.
För tio år sedan, under USA:s aggression mot Somalia, hade den amerikanska armén satt ett pris på den somaliska generalen Aidids huvud, till ett belopp av 500 000 dollar. Nästa dag uppträdde Aidid på ett stadion i Mogadishu framför tusentals personer och deklarerade: ”Jag kommer att erbjuda 5000 kameler till den som kan föra mig till USA:s chefsgeneral”. Något som aldrig skedde.

Man satte ett pris på Saddams huvud av 25 miljoner dollar – mer än 200 miljoner kronor – och på hans söners av 15 miljoner. Slutligen efter tre långa månader, överlämnade någon Uday och Qusay, Saddams söner. USA:s armé skulle ha kunnat tillfångata dem. Den avrättade dem. De kämpade under sex timmar, ansikte mot ansikte, med 500 soldater. Samma dag, kort efter deras död, ägde en manifestation rum, till stöd för Uday och Qusay och en USA-soldat dödades i Mosul. Sedan ville amerikanerna visa de vanställda ansiktena av Saddams två söner. Något som chockade irakierna ty enligt Islam är det formellt förbjudet att visa de dödas ansikten. De har inte heller glömt att Rumsfeld och Bush en gång angrep de irakier som hade visat amerikanska och brittiska krigsfångar på televisionen.

Med denna handling förlorade amerikanerna fullständigt striden för att vinna den arabiska allmänna opinionen. Wafd-partiets i Egypten talesman , vanligtvis proamerikansk, var tvungen säga att det rörde sig om en fruktansvärd handling av den mest primitiva och barbariska imperialism som världen skådat.

Det är i detta sammanhang, som Jordanien under trycket av den inre opinionen, tvingades att ge politisk asyl åt Saddams tre döttrar. Hans äldsta dotter påstod sålunda: ”Min far förråddes av den högsta nivån i armén under kriget. Men han fortsätter idag att göra motstånd som en riktig patriot. Jag uppmanar alla irakier att intensifiera motståndet mot ockupanten inte för att återföra min far till makten utan för att slå ner det koloniala herraväldet”. Något som ytterligare höjt Saddams prestige i hela arabvärlden, där hans porträtt hänger i alla kaféer från Alger till Beirut.

Aldrig har en arabisk ledare som lämnat makten varit så populär sedan Saladdin, den arabiske militäre ledare som jagade bort korsfararna från Jerusalem på 1100-talet. Idag, inför det växande motståndet, döljer Förenta Staterna mer och mer av informationen. Vi har inträtt i krigets andra etapp.

Andra etapp?

MH: Ja, den första etappen var den, där Förenta Staterna påstod att de förde med sig fred och stabilitet till Irak. Och att det handlade om att försvaga de sista motståndsfickorna från Saddams välde. Den andra etappen är den av ”search and destroy” , massiva arresteringar, bombningar av byar, massakrer och summariska avrättningar. I denna situation kommer till och med bönderna och de minst medvetna stadsborna att gå med i motstånder för ders eget liv är i fara.

Amerikanerna har sagt att det bara rörde sig om små motståndsfickor. Sedan talade de om motståndets sammanbrott efter Udays och Qusays död. Nu drar de fram infiltration utifrån och närvaron av utländska terrorister från nätverket Al.Quaida. De talar också mer och mer om inblandning från Syrien och Iran. Och motsättningar uppträder till och med till deras traditionella allierade Saudiarabien.

Det är en uprepning av scenariot i Vietnam. I början talade de också om stabilisering, sedan drog de fram infiltrationen från Nordvietnam. Så bombade de alla byar där det fanns spår av motstånd, sedan gav de sig på grannländerna Laos och Kambodja.

Pentagon är en maskin som är programmerad till att ge sig in i den typen av mekanism. Imperialismen har inte tid, den måste inregistrera snabba segrar. Folken i världen och i Irak har tid. De har en utomordentlig kapacitet till att uthärda. Vietnameserna har visat det, irakierna kommer att visa det.Intervju i tidningen Solidaire av David Pestieau
08-08-2003Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se