Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Walter Ulbricht / Bild från InternetEn kommentar vid trettioårsdagen av Walter Ulbrichts bortgång. Artikeln publicerad i Flamman och här på fib.se.

Om den oundvikliga och sig utvecklande klasskampen i Kina skrev jag rätt utförligt i 'En fest i Liu Lin' 1994.

Att klassernas kamp formar också Kina är en sak men att som ofta görs på det som kallar sig vänsterkant abstrakt diskutera huruvida Kina kan definieras som socialistiskt blir en skev diskussion, en teologisk en.

Den europeiska kommunist som ur de socialistiska staternas historia vill ha en mer teoretisk belysning på frågan om Kinas kommunistiska partis nuvarande perspektiv och Kinas samhällssystem bör se närmare på NEP-perioden i Sovjetunionen men framförallt undersöka Walter Ulbrichts 'Nya Ekonomiska System för Planering och Styrning' (NÖSPL) efter 1963.

Skillnaderna mellan Kina och TDR är mycket stora. Avgörande var att TDR aldrig kunde göra sig suveränt; den nya härskande klassen i Moskva höll landet i ett järngrepp. Men i likhet med Deng Xiaoping var Walter Ulbricht en kommunist med lång erfarenhet. Efter den tvålinjekamp i Kina som för lång tid avgjordes genom partiets kursomläggning till Deng Xiaopings linje i december 1978 motsvarar Kina det perspektiv Walter Ulbricht i kättersk strid med Moskva öppet formulerade år 1967:

'Socialismen är inte en kortfristig övergångsfas utan en relativt självständig samhällsekonomisk formation under den historiska epok då kapitalismen övergår till kommunism i världsmåttstock.'

Detta perspektiv möjliggör - nödvändiggör - en annan ekonomisk politik än den som kännetecknade sovjetstaten. Som Walter Ulbricht formulerade det vid hundrafemtioårsminnet av Karl Marx' födelse i maj 1968:

'Socialismens ekonomiska system i TDR är, historiskt sett, ett högindustrialiserat samhälles fullständiga anpassning till den vetenskapligt tekniska revolutionens fördelar och drivkrafter.'

Därmed får också den nya tekniskt vetenskapliga eliten, intelligensen, en ny roll. Partiets struktur och klassbas förändras. Man kan om Kina säga, som jag på ett perverst sätt lät Zweinling säga om TDR i 'Karriär' att den vetenskapligt-tekniska revolutionen förs fram av vetenskapsbärare och teknikbärare och organisationsbärare vars kännetecken är deras begåvning och att socialismen som självständig samhällsekonomisk formation innebär begåvningens befrielse.

I den kinesiska tvålinjekampen - som egentligen inte som många då (däribland jag) ville tro var en direkt kamp mellan socialism och kapitalism - blev detta den linje som segrade med Deng Xiaopings politik i december 1978 och som hade ett massivt stöd i partiets, statens och ekonomins kadrer på mellannivå.

Detta styr inte bara Kinas öppning mot väst utan det styrde också Walter Ulbrichts försök att öppna såväl de kulturella som de politiska förbindelserna med väst. Det var Bonn som vägrade gå med på Walter Ulbrichts förslag att västtysk press skulle få säljas i TDR om TDR:s press finge säljas i förbundsrepubliken. Det var Moskva som hand i handske med de reaktionäraste kretsarna i Förbundsrepubliken Tyskland hela tiden stängde TDR:s försök att öppna mot Bonn.

Liksom den nya härskande klassen i Moskva genom sin militära och ekonomiska överhöghet över TDR bromsade och blockerade varje dess nödvändiga nya ekonomiska politik begränsade den TDR:s möjlighet att öppna sitt samhälle för sådant kulturellt och politiskt utbyte med väst som skulle befrämja den vetenskapligt tekniska revolutionen.

Den 21 augusti 1970 var Walter Ulbricht i Moskva och talade öppet med Brezjnev. Han föreslog ekonomisk samarbete men sade också:

'Vi avser att med denna samverkan utveckla oss till en äkta tysk stat. Vi är inte Beloryssland, vi är ingen Sovjetrepublik. Alltså ett äkta samarbete.'

Brezjnev svarade på denna oerhörda utmaning genom att inspirera den Moskvatrogna fraktionen inom SED att agera och hos honom kräva Walter Ulbrichts entledigande. Vilket verkställdes. TDR förlorade med detta sin egna existensgrundval.

Att Deng Xiaoping lyckades där Walter Ulbricht misslyckades har en mycket enkel förklaring. TDR:s geopolitiska situation var omöjlig. Moskvas dominans alltför stor. Kina kunde inte - som TDR - behärskas från Moskva när den nya klassen där tog makt som klass för sig. Kina var alltför starkt och Mao Zedong alltför medveten.

Att Kina nu återtar sin plats i världen är bra. Det återställer en del av den skevhet kolonialism och imperialism skapat. Hur sedan klasskampen i Kina utvecklas är en annan sak. Någon motsvarighet till den nya klass i den gamla sovjetstaten som kom fram genom partipositioner och utan att representera begåvningen och den tekniskt vetenskapliga revolutionen blev till en klass för sig och sedan i en gränslös girighet och korruptibilitet stal sovjetfolkets rikedomar och störtade landet i elände har jag inte sett i Kina. Partiet har visat sig vaksamt mot sådana tendenser; dess företrädare skjuts. En renhållning i folkets intresse som upprör västliga humanister långt mer än den fattigdom och den folkets sjunkande livslängd de till ny klass och oligarker omvandlade partifunktionärerna i det forna Sovjetunionen åstadkommit.

Själv anser jag att Mao Zedong såg också den framtida utvecklingen klart.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se