Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Varje dag informeras nu amerikanerna om den pågående blodsutgjutelsen i Irak via den ständigt pågående medierapporteringen, även om attackernas verkliga omfattning med största sannolikhet döljs. Snart kommer fler soldater att ha dött efter ”befrielsen” än under själva invasionen. Att upprätthålla myten om ett ”uppdrag” blir nu allt svårare, precis som var fallet i Vietnam. Detta innebär dock inte att invasions-maktens propaganda inte skulle ha varit framgångsrik: den lyckades undertrycka sanningen att de flesta irakier var motståndare både till Saddam Husseins regim och till det anglo-amerikanska angreppet på deras hemland.
Detta är onämnbart här i Amerika. De tiotusentals irakiska döda och lemlästade existerar inte. När jag intervjuade Douglas Feith, nummer tre under Donald Rumsfeld i Pentagon, skakade han på huvudet och föreläste för mig om de amerikanska vapnens ”precision”. Hans budskap var att krig hade utvecklats till en oblodig vetenskap i tjänst hos Amerikas unika gudomlighet. Det var som att intervjua en präst. Endast amerikanska ”pojkar” och ”flickor” lider, och det är ”baathlojalisters” verk.

Medierna upprepar detta: de ger knappast något utrymme åt sanningen om ett folkligt motstånd och de publicerar mängder av bilder på skadade amerikanska soldater, vilka beskrivs med en gråtmild, hemmapatriotisk chauvinism som hyllar angriparnas offerstatus samtidigt som de framställer den imperialism de tjänade som välvillig.
De vördnadsvärda New York Times och Washington Post är naturligtvis inte lika opolerade som Rupert Murdochs medier. Den 23 juli gav emellertid båda tidningarna stort utrymme på förstasidan åt regeringens noggrant manipulerade ”hemkomstceremoni” för 20-åriga meniga soldaten Jessica Lynch, som skadades i en bilolycka under invasionen och blev tillfångatagen. Hon togs om hand av irakiska läkare, som troligen räddade hennes liv och som riskerade sina egna liv när de försökte överlämna henne till amerikanska trupper. Den officiella versionen, att hon modigt skulle ha slagits mot irakiska angripare, är en lögn, och detsamma gäller för ”räddningsaktionen” (i ett nästan folktomt sjukhus), som filmades med infraröd kamera av en Hollywoodregissör. Allt detta är väl känt i Washington, och mycket av det har rapporterats.
Det avskräckte dock inte de bästa och de värs-ta elementen inom amerikansk journalistik att tillsammans hjälpa till att iscensätta hennes glädjestrålande hemkomst till Elizabeth, West Virginia. New York Times rapporterade att Pentagon nekade till att ha ”förskönat” historien och skrev att ”endast ett fåtal människor tycktes bry sig om kontroversen”. Enligt Washington Post hade hela affären ”solkats av motstridiga redogörelser i medierna”. George Orwell beskrev detta som ”ord som faller över fakta likt mjuk snö, som suddar ut deras konturer och täcker över alla detaljer”.

Tack vare den friaste pressen i världen tror de flesta amerikaner, enligt en nationell opinionsundersökning, att Irak låg bakom 11 september-attackerna. ”Vi har fallit offer för den största mörkläggningsoperationen genom tiderna”, säger Jane Harman, en sällsynt röst i kongressen. Men även det är en illusion. Den förbjudna sanningen är att det oprovocerade angreppet på Irak och plund-ringen av landets resurser är Amerikas sjuttiotredje koloniala intervention. Dessa inter- ventioner, i likhet med hundratals blodiga hemliga operationer, har mörklagts av ett sy-stem och av en veritabel tradition av statsstödda lögner som sträcker sig tillbaka till folkmordskampanjerna mot den amerikanska ursprungsbefolkningen.
Till de många historiska exemplen hör spansk-amerikanska kriget, som bröt ut efter att Spanien falskeligen anklagats för att ha sänkt ett amerikanskt krigsskepp, Maine, och efter att Hearsttidningarna hetsat fram krigshysteri; och det obefintliga ”missilgapet” mellan USA och Sovjetunionen, som byggde på förfalskade dokument vilka gavs till journalister 1960 och som bidrog till att accelerera kärnvapenkapprustningen; och, fyra år senare, det obefintliga vietnamesiska angreppet på två amerikanska jagare i Tonkinbukten för vilket medierna krävde vedergällning, och som gav president Johnson den förevändning han ville ha för att bomba Nordvietnam.
I slutet av 1970-talet kunde president Carter, tack vare mediernas tystnad, beväpna Indonesien under det att östtimorianerna slaktades, och påbörja det hemliga stödet till mujahedin, som gav upphov till talibanerna och al-Qaida. På 1980-talet var det en fabricerad absurditet, påståendet att Amerika ”hotades” av de folkliga rörelserna i Central-amerika, i synnerhet sandinisterna i det pyttelilla Nicaragua, som gjorde att president
Reagan kunde beväpna och stödja terrorgrupper som contras, vilket resulterade i uppskattningsvis 70 000 döda.

Amerikanerna, konstaterar tidskriften Time, lever i ”ett evigt nu”. Poängen är att de inte har något val. Bland de tongivande medierna dominerar nu Rupert Murdochs tv-kanal Fox, som fick sig ett bra krig. Federal Communications Commission, som styrs av Colin Powells son Michael, är nu i färd med att slutgiltigt avreglera tv-branschen så att Fox och fyra andra konglomerat ska kunna kontrollera 90 procent av mark- och kabelnäts-publiken. Le Monde diplomatiques chefredaktör Ignacio Ramonet summerade situationen på ett träffande sätt: ”I syfte att rättfärdiga ett preventivt krig som Förenta nationerna och den globala allmänna opinionen inte ville ha organiserade den doktrinära sekten kring George Bush en propaganda-maskin som producerade statliga lögner med en beslutsamhet påminnande om 1900-talets värsta regimer.” De flesta av lögnerna vidarebefordrades direkt till Downing Street från Vita husets Office of Global Communications som arbetar 24 timmar om dygnet.
Många hade utarbetats av en hemlig enhet inom Pentagon kallad Office of Special Plans, som arbetade med att göra rå underrättelse-information ”sexigare”, och mycket av detta material åberopades sedan offentligt av Tony Blair. Det var här som många av de mest kända lögnerna om massförstörelsevapen ”togs fram”. Den 9 juli sa en leende Donald Rumsfeld att Amerika aldrig hade haft några ”dramatiska nya bevis” och hans and-reman Paul Wolfowitz hade tidigare avslöjat att ”frågan om massförstörelsevapen” kom upp enbart ”av byråkratiska skäl, därför att det var det enda skälet [för en invasion av Irak] som alla kunde komma överens om”.

Blairregeringens angrepp på BBC kan förstås som en del av detta. De är inte enbart en avledande manöver för att rikta bort uppmärksamheten från Blairs kriminella samröre med Bushgänget. Som den skarpsinnige amerikanske mediekommentatorn Danny Schechter framhåller har BBC:s intäkter ökat till 5,6 miljarder dollar; BBC har fler tittare i Amerika än antalet tittare som ser på BBC 1 i Storbritannien; och vad Murdoch och de andra växande tv-konglomeraten länge har velat är att BBC ska ”hållas tillbaka, brytas sönder, till och med privatiseras …”.
Som på beställning ifrågasatte Tessa Jowell, den brittiska kulturministern, huruvida BBC:s avtal skulle förnyas. Det ironiska i detta, säger Schechter, är att BBC hela tiden har varit starkt positivt till Irakkriget. Han citerar en omfattande studie från Media Tenor, det opartiska institut som han grundade, som analyserade krigsrapporteringen i några av världens ledande tv-bolag och fann att BBC gav mindre utrymme åt avvikande uppfattningar än alla andra, inklusive de amerikanska tv-bolagen. En studie från Cardiff University fann ett liknande mönster.
Många gånger förstärkte BBC de påhittade uppgifterna från lögnmaskinen i Washington, till exempel Iraks obefintliga attack mot Kuwait med scudmissiler. Minns även BBC-journalisten Andrew Marrs oförglömliga segertal utanför 10 Downing Street: ”[Tony Blair] sa att de skulle lyckas inta Bagdad utan något blodbad, och att i slutändan skulle irakierna fira. Och på båda dessa punkter har det visat sig att han hade fullständigt rätt.”

Nästan varje ord i det uttalandet var missvisande eller rent nonsens. Enligt flera studier är dödssiffran nu så hög som 10 000 civila och 20 000 irakiska soldater. Om detta inte utgör ett ”blodbad”, vad var då massakern på 3 000 människor i World Trade Center?
Å andra sidan blev jag rörd och nästan lättad av den beskrivning av den heroiske doktor David Kelly som gavs av dennes familj. Det var dr Kelly, en vetenskapsman som arbetade för det brittiska försvarsdepartementet, som tog livet av sig sedan regeringen pekat ut honom offentligt som BBC:s källa. ”Davids yrkesutövning”, skrev hans familj, ”kännetecknades av hans integritet, heder och hängivna strävan att finna sanningen, ofta under de mest prövande omständigheter. Det är svårt att föreställa sig omfattningen av denna tragedi.”
Det råder knappast något tvivel om att en majoritet av det brittiska folket förstår att David Kelly var raka motsatsen till dem som har visat sig vara ombud för en farlig och våldsam utländsk makt. Att stoppa detta hot är mer angeläget nu än någonsin, för irakierna och för oss själva.

John Pilger

Översättning: Tor Wennerberg


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se