Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Kravet är detsamma idag — förbjud atomvapen!

Av JAN MYRDAL
Tal hållet i Stockholm på Hiroshimadagen 9 augusti 2005

För 60 år sedan, den 6 augusti 1945, genomförde Förenta staterna ett luftangrepp mot den japanska staden Hiroshima som år 1940 haft 350 000 invånare. Ett enda plan släppte en enda bomb — med det skämtsamma smeknamnet Little boy — och 80 000 Hiroshimabor dog med ens i en eldstorm 900 gånger hetare än solen. Detta var det första atombombsangreppet. Inom fem år hade dödssiffran stigit till 200 000 och mellan 1950 och 1980 avled sedan ytterligare 97 000 människor i strålningscancer.

Den 9 augusti 1945 lät Förenta staterna ett plan släppa ytterligare en atombomb, Fat Boy. Denna gång över Nagasaki. Den bombfällningen kom att kosta 200 000 människor livet.

Det var ett överlagt folkmord. Liksom den japanska militarismens folkmord i Nanking 1937 genomfördes det medvetet utan militär nödvändighet. Vilket skäl hade då Förenta staternas ledare med president Truman i spetsen att genomföra ett medvetet folkmord på civila?

I efterhand har Förenta staternas propagandister sökt konstruera ett militärt skäl. Atombomberna och massmorden på civila japaner skulle ha räddat livet på de Förenta staternas trupper som annars fallit offer när de landstigit i Japan. Men de Förenta staternas politiker vilka hävdat detta ljuger och vet att de ljuger. Japan hade förlorat sitt krig. Dess ledning hade redan sedan tidigt på våren 1945 underhandlat om kapitulationsvillkor. Bland annat genom Stockholm. Det enda Japan begärde för att kapitulera var att kejsarens ställning skulle bevaras. (Det som Förenta staterna också sedan tillgodosedde.)

Dock fanns ett politiskt skäl till det genomförda folkmordet. I Yalta hade de västallierade begärt av Sovjetunionen att Röda armén militärt skulle krossa den japanska huvudstyrkan på det asiatiska fastlandet — Kwantungarmén i Manchuriet. Sovjetunionen hade lovat detta och lagt fast angreppsterminen. Förenta staternas ledning ville föregripa det överenskomna sovjetiska anfallet. President Truman underströk detta genom att låta angripa Nagasaki samma dag som de sovjetiska trupperna inledde krossandet av Kwantungarmén.

Massmorden mot folket i Hiroshima och Nagasaki var därtill ett inledande drag i det nya kriget, det kalla kriget. Förenta staterna markerade hegemoni genom atombombsdiplomati i praktisk handling. De döda dog i detta Förenta staternas högre intresse. Ett annat drag i det då inledda kalla kriget var beskyddet av de japanska bakteriekrigsförbrytarna. Förenta staterna inte bara förhindrade att de ställdes inför rätta för sina brott mot det kinesiska folket och allierade krigsfångar (de bakteriekrigsansvariga vilka greps av Röda armén ställdes dock inför rätta; protokollen finns utgivna). Förenta staterna övertog till och med vävnadsproverna från de så kallade stockarna, kinesiska och allierade offer för de japanska experimenten. Dessa japanska resultat utvecklades sedan vidare genom Förenta staternas egna bakteriekrigsexperiment under Koreakriget.

Men var kraft alstrar en motkraft. Ur krigsförbrytelserna mot Hiroshimas och Nagasakis folk växte en mäktig fredsrörelse.

Det tydligaste uttrycket för detta var den appell som formulerades på Världsfredskommitténs tredje session i Stockholm 16-19 mars 1950. Jag upprepar de tre kraven. De är lika aktuella i dag:

• Vi kräver ovillkorligt förbud mot atomvapnet, som är ett vapen för terror och för massutrotning av människor.
• Vi kräver upprättandet av en sträng internationell kontroll för att säkra detta förbuds efterlevnad.
• Vi anser att den regering som först använder atomvapnet, mot vilket land det än må vara, begår ett brott mot mänskligheten och måste behandlas som krigsförbrytare.



Publicerad på www.fib.se 2005-08-14

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism




  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se