Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

DN 030623
Alla starka skäl talar för att socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och den globala rättviserörelsens anhängare bör säga ja till den gemensamma valutan euro och därmed förena sig med övriga Europas politiskt radikala krafter.

nätkollageVår generations stora uppdrag är att globalisera demokratin! Det börjar i dag framstå som en realistisk möjlighet, mycket tack vare den unga generationens insikter och starka engagemang i * de nya globala rättviserörelserna, tusentals ungdomar som sedan några år tillbaka samlats i Porto Alegre i Brasilien under beteckningen 'World Social Forum' och som nästa år skall träffas i Mumbai i Indien; * Attac som uppstod till synes ur intet i slutet av 90-talet och spred sig över världen som en löpeld, med krav på en global beskattning av spekulationskapitalet; * alla stora demonstrationer som fått miljontals människor ut på gatorna i Seattle, Prag, Göteborg, Florens och nu senast i Genève och Lausanne inför G 8-mötet i Evian, i protest mot orättvisor, miljöförstöring och krig; * den internationella fackliga och politiska arbetarrörelsen, miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen.

Men euromotståndarnas uppgivna analys av EU-projektet utgör ett hinder i arbetet på en globalisering av demokratin, även om de i ett kortsiktigt perspektiv har rätt på några punkter.
Visst, det finns ett demokratiskt underskott i EU:s nuvarande konstruktion, men det är inget skäl för att ge upp. Demokratin i ett gemensamt Europa kan förbättras steg för steg. Visst, den enskilda nationen gör sig av med det så kallade räntevapnet, men det har visat sig vara både trubbigt och otillräckligt mot dagens globala spekulationsekonomi.

Visst, den enskilda nationen kan inte längre skriva ned värdet av sin egen valuta. Men nedskrivning av valutan kan aldrig vara annat än en tillfällig nödlösning. Den innebär sänkta löner och sämre köpkraft genom dyrare importvaror och att den del av statsskulden som är placerad i utländsk valuta blir dyrare att återbetala. Devalveringar ger dessutom valutahandlarna tillfällen att tjäna stora summor på spekulation. Inget av detta kan väl vara något som vänstern och miljörörelsen vill acceptera?

Den svenska kronans fall efter spekulationsattacken 1992 är ett tydligt exempel på de negativa effekterna av en sådan politik. Regeringen tvingades sanera statens ekonomi med över 100 miljarder kronor, genom att både höja skatter och försämra barnbidrag, a-kassa, sjukförsäkring och pensioner. Bland politiskt radikala var det, vad vi kan minnas, ingen som jublade över den 'metoden' att 'få fart på' Sveriges ekonomi.

Politiskt radikala euromotståndare har tyvärr gått rejält vilse i sin analys av de långsiktigt avgörande frågorna. De har inte uppfattat hur kapitalets globalisering i grunden förändrat de nationella demokratiernas villkor. Sekundsnabba digitala miljardaffärer med valutor, obligationer och aktier, via satellit, över alla nationsgränser och över obegränsade geografiska avstånd, har gjort nationella valuta- och kredit- regleringar verkningslösa och på ett avgörande sätt försvagat den enskilda nationens möjligheter att föra en egen ekonomisk politik.

Det har i sin tur bidragit till att det i vår tid utvecklats en global spekulationsekonomi som saknar historisk motsvarighet. Följden har blivit en permanent, ekonomisk kris som vandrar jorden runt, varv efter varv, och rör sig obehindrat mellan valuta-, kredit- och aktiemarknaderna som därför svänger våldsamt både upp och ned. Krisen kan nu i sin nedgångsfas vara på väg att få grepp om kapitalismens kärnländer USA, Japan och Tyskland, vars nationella ekonomier kan vara på väg ned i depression.

Spekulationerna och den globala ekonomiska krisens härjningar utgör en gigantisk överföring av pengar och makt från demokratin till de dominerande aktieägarna bakom de globala bolagen. Det ekonomiska systemet stärks på demokratins bekostnad, globalt såväl som nationellt.

Det är denna ekonomiska maktkoncentration i kombination med kapitalets globala rörlighet - inte EU och den gemensamma valutan euron - som hotar välfärdssystemen, pressar ned lönerna, tvingar fram försämrad arbetsrätt, skapar arbetslöshet, växande orättvisor och miljöförstöring! Det är obegripligt att nejsägarna inte insett detta glasklara faktum som alltid varit grundläggande för en radikal samhällsanalys.

Dagens nationellt begränsade demokratier saknar helt enkelt tillräcklig kraft för att förhindra spekulationerna. Den ekonomiska krisen kräver övernationella, globala lösningar, precis som kampen mot militarismen, fattigdomen, de nya epidemierna, nedsmutsningen av vatten och luft och överexploateringen av jordens råvarutillgångar.

Därför är vår generations stora uppdrag att globalisera demokratin. Vi måste bygga en global demokrati som kan forma hållbara regler för en väl fungerande marknads-ekonomi, en demokrati där varje beslut fattas på rätt nivå, från köksbordet till FN:s generalförsamling. EU och en gemensam europeisk valuta kan och måste göras till en av byggstenarna i den globala demokratin.

Den gemensamma valutan har redan bidragit till en stabilisering av ekonomin i Europa och globalt. Utan euron hade vi i dag, med stor säkerhet, haft en ny serie valutakriser i Europa, som en direkt fortsättning på det sena 90-talets kris i Sydostasien, den pågående krisen i Latinamerika och en fallande USA-dollar.

Med en egen D-mark och utan euro kunde Tyskland i dag ha varit på väg in i en valutakris som sannolikt hade dragit med sig flera valutor i Europa. Löner, arbetsrätt och sociala villkor hade då skruvats ned ännu ett varv, och den globala ekonomiska nedgången hade fått ytterligare en skjuts nedåt mot botten.

Ett mödosamt arbete har inletts inom EU med att lägga ett gemensamt skattegolv. De nationella demokratierna kan då inte längre spelas ut mot varandra genom att investeringar och kapital flyttas runt i Europa av skatteskäl. EU kräver vidare att skattesmitarkonton i Schweiz, Singapore, Costa Rica, på Caymanöarna och Jersey och andra små länder och öar, men även i stora USA, skall öppnas för beskattning i ursprungslandet. Därmed kan skattesmitarna klämmas åt! Precis i dagarna kan vi läsa om vissa framsteg i det arbetet.

Den globala rättviserörelsen sätter sitt hopp till en skatt på valutahandeln, föreslagen av den amerikanske Nobelpristagaren James Tobin. Tobinskatten kan bromsa den spekulativa valutahandeln och dessutom ge en intäkt på 1 000 miljarder dollar som genom FN kan kanaliseras till miljöinvesteringar och bidra till ekonomisk stimulans i eftersatta delar av världen.

Intäkten från Tobinskatten kan jämföras med dagens totala ekonomiska bistånd i världen på cirka 50 miljarder dollar. Om någon politisk nivå kan bli tillräckligt stark och radikal för att på allvar föra upp denna typ av förslag på dagordningen i världspolitiken, så är det EU. Europafacket beslöt för övrigt vid sin kongress i Prag häromdagen att på allvar driva frågan om en skatt på valutahandeln.

Själv såg James Tobin en världsvaluta som det bästa. Vi har ännu inte sett mycket av vad en ekonomisk politisk samverkan i Europa kan medföra. Euron infördes 1999 och har ännu inte hunnit etableras. Med en framtida samverkan mellan dollar, yen och en fullt utbyggd euro, motsvarande 80 procent av världens valutahandel, är vi ett rejält steg på väg i den riktning som James Tobin angav; om inte mot en världsvaluta så mot en global ordning, där några starka samverkande valutor kan balansera och dämpa spekulationerna.

Euron innebär inte att mer makt flyttar till Bryssel, utan att makt åter demokratiseras. Ett starkt EU försvagar inte utan stärker de nationella demokratierna. Ett politiskt starkt Europa kan återföra pengar från de aktieägare som gjort sig superrika till det arbetande folk som skapat rikedomarna, främja miljövänlig tillväxt, lägre räntor, lägre priser, ökad sysselsättning och en bättre välfärd. En gemensam europeisk valuta underlättar samordningen av lönekampen och stärker den fackliga rörel- sen, tvärt emot vad euromotståndarna hävdar.

Finland har redan goda erfarenheter av euron. Nu vill vi ha med också Norge, Danmark och Sverige fullt ut. Därför är ett ja i folkomröstningen den 14 september i Sverige så viktigt. Vi hoppas också på att de brittiska högerkrafternas motstånd skall brytas, så att Storbritanniens pund kan integreras och ytterligare stärka en gemensam, europeisk valuta.

Politiskt radikala krafter över hela världen börjar inse nödvändigheten av en starkare ekonomisk samverkan mellan nationer och världsdelar. Presidenten och vänsterledaren i Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva, arbetar för en sydamerikansk motsvarighet till euron. Det kan på sikt bli ytterligare ett bidrag till en stabilisering av världsekonomin.

Genom ett ja till euron gör vi gemensam sak med den globala demokratirörelsen i kampen mot den skenande kapitalismens destruktiva spekulationsekonomi. Det är både global solidaritet och naturlig självbevarelsedrift!

BROR PERJUS, författare, föreläsare och medlem i Attac; ÅSE BRUUN, BIRGITTA LUNDIN och INGEMAR OLSSON, nätverket Vänster för EMU; BERRA ÅHNBERG, ombudsman Metall, styrelseledamot Fackliga röster för Europa; ÅSA WESTLUND, Socialdemokratiska studentförbundet; MATTIAS GOLDMAN, nätverket Grön euro; DAVID RUTSTRÖM, nätverket Norrbottningar för Europa; ANDERS EHNMARK, författare och journalist; LENA AG, medlem i s-kvinnor; CLAES ANDERSSON, författare, före detta ordförande för Vänsterförbundet och minister i Finlands regering; NINA WADENSJÖ, förläggare; HÅKAN A BENGTSSON, chef för Arena-gruppen; HILLEVI LARSSON, riksdagsledamot (s); LENNART VÄRMBY, före detta riksdagsledamot (v); LASSE BERG, författare; ROGER HÄLLHAG, politiskt sakkunnig (s), före detta ordförande för Socialistiska ungdomsinternationalen; BJÖRN LINDH, medlem i Attac Stockholm; HENRY PETTERSSON, statsvetare, Örebro; ANDREAS BOGATIC, vänsterpartist och federalist; ANDERS CARLBERG, vd Fryshuset; ROBERT JANSON, journalist; ANDERS SELNES, medlem Fackliga röster för Europa

....................
Svar från Kjell Holmsten 2/7

Europa måste föra en gemensam ekonomisk politik för att möta USA:s hegemoni och imperialistiska maktanspråk på Europa. Varje enskilt land har ingen chans att föra en politik som gagnar det egna landet och Europa mot USA-imperialismen. Ett förenat EU kan stå emot om folken i EU samarbetar och för en EU-vänlig politik mot USA:s anspråk på EU.

Jag kan inte för mitt liv förstå hur Sverige skall kunna föra en ekonomisk politik som gynnar det egna folket om vi står utanför EU och EMU. Norge är ett exempel på hur det går om vi är utanför, bara vänta och se. Snart blir de med de också.

Det är vi folken i EU som bestämmer om det skall vara demokrati eller diktatur i EU inte politiker, varken svenska eller andra folk kan skjuta sitt ansvar åt sidan. Vi kan inte heller skylla på politiker. Varje folk får de politiker de förtjänar. Det är vi som röstar i valen vilka som skall bestämma här hemma och i EU.

...........................
Svar från Mattias 4/7

Angående er syn på EMU

Jag är ledsen att säga det, men jag tror att ni har fått en helt galen bild av Valutaunionen och er argumentation innehåller en hel del sakfel.

Läs på lite och studera hur unionen fungerar och vilka konkreta saker ECB jobbar för, så kan ni ju se att de tvingar fram massiva skattesänkningar just nu i Tyskland och de ger order om sänkt A-kassa, privatiserad äldrevård och utförsäljning av det mesta vi finansierar tillsammans.

En global arbetarrörelse är viktigt att vi arbetar för. Men EMU är inte vägen man ska gå. Tyskland har nu massarbetslöshet som på sina platser uppstiger till 30%.

Dessutom saknar unionen demokratisk inblick och den innebär att vi i Sverige inte GENOM NÅGRA SOM HELST demokratiska forum kan påverka de beslut som påverkar våra liv.

Ni verkar däremot leva med någon rosa, fin pluffsig bild av Valutaunionen som tyvärr är helt felaktig.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Redaktionell kommentar: FiB/K säger ja till kronan och nej till EMU och är för ett utträde ur EU. Ovanstående är en fri debatt inför folkomröstningen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

....................
Skriv hit och argumentera!


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se