Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan

Björn Forsberg

Torsdag den 3 april höll statsvetaren Björn Forsberg ett föredrag på Café Pilgatan. Den första timmen pratade Björn Forsberg utifrån sin bok Tillväxtens sista dagar – kampen om världsbilder. I den går han till hårt angrepp på stora delar av miljörörelsen och dess ledande debattörer som förmedlar en bild av att klimat-, energi- och miljöproblematiken kan lösas med ny teknik och ökad tillväxt. Björn Forsberg nämnde flera problem med detta synsätt. Trots att det var flera decennier sen man började vända och hoppas på en ekonomins omvandling till ”miljövänlig tillväxt” så har den inte infunnit sig. Tvärtom förbrukar i-värden med hjälp av den nya tekniken mer råvaror, mer energi och mer resurser. Dessutom frestar detta synsätt att vagga in oss medborgare i en falsk förhoppning att dagens miljöproblem är relativt lätt åtgärdade inom dagens ekonomiska system. I själva verket
menade Björn Forsberg att tillväxten är en del av problemet.
    Han vill istället lyfta fram den tillväxtkritiska diskussionen som inte förts inom miljörörelsen under de senaste decennierna. Under 70-talet fanns en insikt och diskussion om en kommande resursbrist på mineraler, olja och energi, mat, åkerarealer, m.m. Men denna diskussion avstannade i början av åttiotalet när nyliberal ekonomisk teori och politik bröt in i västerlandet. Ibland kan man t.ex. se ordet utveckling och tillväxt användas som synonymer. I dagens debatt kan ständigt höras påståenden om att vi behöver tillväxt för att rädda miljön. Ett absurt resonemang enligt Björn Forsberg eftersom tillväxten i sig genererar mer resursförbrukning och miljöförstörelse.
    Att t ex. Umeå kommun vill lägga ut pengar på en ringled tyckte Björn Forsberg var ett exempel på detta tänkande. Man argumenterar som om ringleden är en miljösatsning trots att all samlad forskning visar att alla nya vägar och ringledsbyggen ger mer bilism. Inte ens vägverkets och kommunens egna beräkningar tycker ringleden bär sig, utom då kanske på någon sträcka. Istället menar Björn Forsberg att det förmodligen handlar mycket om handel och expansion av staden, men det har man legat lågt med både inför medborgarna och inför Vägverket. Umeå tillhör toppkommunerna i landet beträffande trafiktillväxt. Från politiskt håll verkar detta vara en självklar utveckling. Men om man jämför Umeå med en lika stor universitetsstad som Lund, så har den staden visat att man genom att satsa på kollektivtrafik och alternativa lösningar kan expandera och samtidigt minska trafiken.
    Den alternativa utveckling som Björn Forsberg vill att miljörörelsen ska stödja är vad han kallar lokalisering, att produktion och beslutsfattande förskjuts ner på lokalnivå. Embryon till en sådan utveckling finns redan i USA. Även här i Norrland kan en lokaliseringstendens skönjas när matvaror som producerats i Norrland fått tydlig märkning i Konsum och efterfrågas av många konsumenter.
    Men Lokalisering handlar om mer än bara matvaruproduktion. Det kan handla om makten över ekonomin, om regioner och lokalsamhällenas återerövring av inflytande och kraft från centralmakt, om att göra demokratin mer genomskinlig och lättare att påverka med
mera.

Andra halvan av föredraget svarade och kommenterade Björn Forsberg publikens frågor och inlägg. Det var en väldigt aktiv och engagerad publik som befann sig på Café Pilgatan den kvällen.
    Som arrangörer för kvällen stod Folket i
Bild i Umeå, Miljöförbundet Jordens Vänner Umeå och Café´ Pilgatan.

Mattias NilssonPublicerad på www.fib.se 2008-04-16

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se