Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Hotet från antisemitismen

Tal av Staffan Beckman 10 sept 04

För en tid sedan träffade jag på gatan en före detta kamrat, palestinier och en gång marxist och intellektuell, som över en kaffekopp började tala om att "judarna" låg bakom allt ont, i synnerhet det som sker i arabvärlden. Som "bevis" räknade han upp ett antal personer i president Bushs regering som han påstod var judar och efter en stund gjorde han ett motsvarande påstående om "judiska kapitalister" i Sverige.
    Jag blev förbannad, ledsen och argumenterade förstås emot ­ försökte först och främst klargöra att sådana konspirationsteorier bara fördunklar bilden av den verkliga fienden, imperialismen och i förlängningen bidrar till eller är ­ antisemitism som drabbar alla som kan påstås eller påhittas vara judar vilket gagnar Israel och är precis vad Ariel Sharon & Co eftersträvar.
    Då och då möter jag en gammal vän, jude och före detta antikvariatsbokhandlare, som efter många år av tappert motstånd mot nynazister hamnat under isen sedan han rånats och misshandlats gång på gång, fått sin affär sönderslagen och till sist kastats ut av bostadsrättföreningen i huset där affären låg ­ "hederliga, skötsamma svenskar" som alltså på känt medlöparmaner gjorde honom till syndabock i stället för att försvara honom.
    Misshandlad till både kropp och själ stapplar han idag mellan olika inrättningar där han kan få gratis eller billig mat. ­ Men till skillnad mot den palestinske före dette kamraten, står han i sin sorgliga uppenbarelse fast vid sin övertygelse om alla människors lika värde ­som han självklart också anser måste gälla Palestina. Precis som jag anser han att den enda rättfärdiga, eller den verkliga lösningen överhuvudtaget, är att palestinier och före detta israeler en dag lever tillsammans i samma stat. ­Hans själ är misshandlad, men den lever och är samma själ ­och steg för steg gör han vad han kan för att återupprätta sitt liv.
    Det är en absurd situation, att samtidigt som allt fler utomstående under senare år fått upp ögonen för det rättfärdiga i palestiniernas strävan börjar den ene efter den andre av de palestinier som lever utspridda i världen ge vika för de mest reaktionära konspirationsteorier ­som att deras tänkande vittrar sönder, inte längre orkar stå emot.
    Det är djupt sorgligt att behöva sitta här och tala om antisemitism i samband med palestinafrågan ­bland annat med tanke på att den palestinska befrielserörelsen, såväl Al-Fatah som PFLP och DFLP, för snart fyrtio år sedan tog upp kampen mot sådana föreställningar.
    Tydligare kan denna progressiva ståndpunkt inte uttryckas än i parollen "För ett fritt och demokratiskt Palestina", som å ena sidan syftar till att palestinier och före detta kolonisatörer ska bygga detta samhälle tillsammans ­som i Sydafrika ­å andra sidan visar att det är det koloniala Israel, den koloniala och rasistiska sionismen som är fienden, inte judarna eller ens israelerna i gemen.
    Då befrielserörelsen klargjorde skillnaden mellan judar och sionister och visade på länken mellan sionism och imperialism kunde det äntligen bli möjligt för palestinierna att förstå hur fienden såg ut, vad som drabbat dem­ och vad kampen alltså gällde. Inte ens en på den tiden framstående anti-imperialistisk ledare som Gamal Abdul Nasser i Egypten hade kunnat undgå att fastna i anti-judiska konspirationstankar ­där beskyddades till och med en del nazistiska krigsförbrytare som flytt dit efter andra världskriget. ­Långt in på 1950-talet var för övrigt palestiniernas ende ledare stormuftin av Jerusalem, religiöst överhuvud av gammal feodalsläkt, som under andra världskriget lyckats ta sej till Hitlers Berlin där han predikade i radio mot judarna.
    Om man inte förstår vad man kämpar mot, om man svarar en rasistisk fiende med en spegelbild av dennes rasism blir givetvis allting en motbjudande, hjälplös sörja. Man riskerar att döda människor som är eller skulle kunna bli ens allierade ­och man vinner knappast bundsförvanter som man kan lita på.
    Jag tror att det var 1969 som jag en dag i Beirut var närvarande då PFLP:s legendariske talesman Ghassan Kanafani fick besök av en delegation från det så kallade socialistiska Polen som ville utveckla samarbete. Efter en kvart-tjugo minuter reste sej Ghassan upprörd och betackade sej för fortsatta kontakter. Tyvärr visade det sej att dessa så kallade socialister från landet där Auschwitz ligger inte heller kunde skilja mellan judar och
sionister.
    Den gamle arbetarkämpen August Bebel kallade en gång antisemitismen för "de galnas socialism". Den leder definitivt inte till målet varken i Polen eller någon annanstans.
    Ingen ska tro att antisemitism bara uppstår ­det finns hela tiden krafter som har intresse av att återskapa, sprida och utnyttja den. När PLO i början av 1970-talet höll en solidaritetskonferens i Kuwait upptäckte min kamrat Katja och jag en morgon att det fanns gratisböcker att ta i entrén till det hotell där vi bodde. Det var det beryktade falsariet "Sions vises
protokoll", utnyttjat av Hitler ­publicerat av något som kallade sej "Kuwait Democratic Society". Tillsammans med palestinska kamrater körde vi runt från hotell till hotell och beslagtog hundratals, kanske tusentals ex.
    Dels skulle det kunnat bli en präktig skandal som alla per ahlmarkare i världen skulle frossat i, dels var det förstås meningen att få en del läsare på kroken. Korrumpera PLO:s rykte respektive korrumpera lättledda hjärnor. ­
    Vad "Kuwait Democratic Society" var kunde ingen upplysa oss om. Numera behöver man inte tillämpa sådana klumpiga metoder som att lägga böcker i hotellvestibuler. Idag finns internet, idag finns världsomspännande TV-nät. Idag sprids på några sekunder sådana förvridna påståenden som att det skulle varit judar som låg bakom terrordåden den 11 september ­"bevisat" av det lika påhittade påståendet att 3.000 judar skulle varit anställda i dessa skyskrapor men lät bli att gå till jobbet den dagen ...
    I den svenska palestinarörelsens begynnelse slog vi för vår del fast att fiendelägret är tredelat: imperialismen, Israel/sionismen och de arabiska reaktionära regimerna, alla på olika sätt länkade till varandra. Jag vill påminna om de sistnämnda som uppenbarligen lätt glöms bort i detta läge som så helt domineras av USA-imperialismens och Israels aggressioner. ­ Vad dessa reaktionära regimer bland annat tillhandahåller är internet-"information" och TV-kanaler som varje dag läses och ses av hundratals miljoner människor. De formligen pumpar ut reaktionär smörja som döljer alla verkliga och betydelsefulla förhållanden, de gör allt för att maskera regimernas täta samverkan med imperialismen och pekar ut judar överallt där de kan hitta eller uppfinna dem. De varken kan eller vill skilja mellan judar och sionister därför att de precis som så många europeiska härskare i det förflutna utnyttjar antisemitismen för att avvända uppmärksamheten från sej själva.
    Den palestinske före detta kamrat jag nämnt är sannerligen inte ensam om att i sin isolering, hjälplöshet och förtvivlan ha låtit sitt tänkande undergrävas av denna "arabiska" propaganda som når honom via nätet och hans parabol.
    Det är inte antisemitism att hävda att Israel är en kolonial, rasistisk och expansionistisk statsbildning i nära samverkan med imperialismen, det är inte antisemitism att beskriva hur Israels och USA-imperialismens intressen i långa stycken sammanfaller, det är inte antisemitism att klargöra att det finns en sionistisk raspolitik som syftar till att dra till sej så många judar som möjligt i ett så stort Israel som möjligt.
    Allt detta kan man säga om Israel utan att ha behövt tillgripa några konspirationsteorier. Är inte det tillräckligt! Är det inte illa nog, räcker det inte för att göra motstånd, kräva bojkott och sanktioner, delta i kampen för ett fritt demokratiskt Palestina där etnisk rensning, apartheid, bantustans är avskaffade som i Sydafrika?!
    Vad vinner man på att peka ut "judar" i Bush-regeringen? Är Paul Wolfowitz och Douglas Feith verkligen judar i sin egen uppfattning och praktik, är deras proisraeliska hållning värre än Per Ahlmarks (som ju inte är jude i någon bemärkelse). Är det inte likgiltigt vilket eftersom en irländare, en svenskättling, en slavättling skulle kunnat ha deras positioner och fört exakt samma politik!
    Det är ju att leda och förvalta en kapitalistisk och imperialistisk supermakt det handlar om, i utrikespolitiken gäller det denna supermakts marknader, tillgångar till råvaror och just makt, det gäller USA:s politiska, ekonomiska och strategiska intressen. Skulle då ett sionistiskt eller israeliskt särintresse få någon betydelse om det stod i motsättning till supermaktsintressena ­naturligtvis inte!
    Det är också därför Israel till somligas förvåning håller sej med spioner inom den amerikanska administrationen ­därför att allt inte kan stämma, de är trots allt två parter. Sionister på plats, lobbyorganisationer som Aipac, The American Israel Public Affairs Committe, gör liksom andra lobbyister (från t ex oljeindustrin eller kristna högergrupper) vad de kan för att påverka och sammanjämka -­ men de kan inte styra, de kan inte åstadkomma annat än sådant som på ett eller annat sätt står i överensstämmelse med USA:s intressen i övrigt.
    Ett för mej klassiskt exempel på vad en lobbyist "som bäst" kan uppnå var när sionistledaren Chaim Weizmann 1948 använde Bibelns kartor för att få den frireligiöse president Truman att ta till sej att det låg i USA:s intresse att tvinga England att ge upp sydspetsen av Palestina till Israel ­- varvid den forna stormakten England förlorade landsförbindelsen mellan sina kvarvarande lydstater i området.
    Det är inte otillbörligt ur inhemsk, amerikansk synvinkel, det handlar inte om "judisk makt" som antisemiter skulle påstå - det var bara ett skickligt utnyttjande av läget (ifråga om såväl den judiska Förintelsen som konkurrensen mellan USA och England), en sådan succé som varje lobbyist drömmer om vad han än representerar.
    Det behövs definitivt inga konspirationsteorier för att förklara vare sej USA:s stöd till Israel eller dess angrepp på Irak. Vem tjänar på att synagogor sprängs i Frankrike eller Istanbul? Inte är det den palestinska eller arabiska frihetskampen. Det är rasistiska, reaktionära svar på israelisk, rasistisk terror, det ena lika omänskligt och djävligt som det andra - och vi ska inse, att alla utslag av antisemitism, från viskningar till bilbomber, i själva verket gagnar sionismen som ideologi och praktik. Antisemitismen motiverar sionismens reaktionära tes att judar inte kan leva bland andra människor utan att bli förföljda. Antisemitismen ger Israel skenbar legitimitet som en "lösning" på den judiska frågan och motiverar såväl den etniska rensningen i Palestina som den fortsatta expansionen - för att härbärgera alla de miljoner förföljda judar som Ariel Sharon & Co hoppas ska drivas dit en dag, och vi kan vara säkra på att Sharon liksom exempelvis David Ben Gurion 1948 bara betraktar Israels gränser som tillfälliga - de för stunden möjliga. Och nog vet Ariel Sharon att hans oavbrutna terror mot palestinierna försvårar läget för många judar i världen. 
    "Den svenska judenheten", hette det i israelisk tidning för fyrtio år sedan, "är anfrätt av assimilering och tanken på att immigrera till Israel är fortfarande avlägsen ... Antisemitismen har en betydelsefull roll att spela för att bevara judar och judiskhet ... Den påminner judarna om vilka de är och tvingar dem att hålla sej till sitt folk och förbli lojala mot sitt gamla hemland."
    Vi har i alla fall sluppit det som judarna i Irak råkade ut för - att israeliska agenter skickades dit och sprängde judiska byggnader så att de trodde det var början på en pogrom och nästan mangrant (130.000 personer) flydde till Israel.
    Antisemitismen tjänar inte bara sionismen (och de arabiska regimerna), den drabbar människor som är som vi själva, människor som hör till sina länder på samma sätt som alla andra, den korrumperar och avförmänskligar de samhällen där den får spridning. Antisemitismen är inte bara de galnas socialism, den tenderar också att bli det den varit i Europa i tusen år och mer: de galnas religion.
    Ett mycket betydelsefullt bidrag till kampen mot imperialismen, sionismen och reaktionen handlar om att rycka undan grunden för all rasism - och visa
att sionismens hela föreställningsvärld är falsk och reaktionär.

Leve kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina!Publicerad på www.fib.se 2006-10-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se