Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Max Manus gjorde det enda rätta

Vår tid brukar kallas för globaliseringens tidevarv. Fast egentligen borde det heta imperialismens era. För visst är det USA och dess klientstater som lagt upp strategin för att nå världsherravälde. Men överallt växer det fram motståndsrörelser. I ockuperade länder som Afghanistan, Irak och Palestina formeras motståndet. Men ibland möter man oförståelse för motståndskamp. Irakierna sägs inte ha rätt att försvara sig. 
    För ett par generationer sedan bekämpade motståndsrörelsen i Norge Tysklands ockupation. Motståndets hjältar var under andra världskriget med och befriade världen från dåtidens nazism och fascism - inte ser vi dem som terrorister.

Ockupationen
Den 9:de april 1940 ockuperades Danmark och Norge av Tyskland. Danmark och Norge hade förklarat sig neutrala i kriget. Även västmakterna hade i likhet med Tyskland utarbetade planer på att besätta Norge eller delar därav. Tyskland hann före. Danmark gav sig tidigt, men Norge gjorde effektivare motstånd, t. ex. sänktes pansarkryssaren Blücher med tusentalet man ner i Oslofjorden, där Blücher fortfarande ligger kvar. Efter ett par månader på flykt i Norge tvingades regeringen till exil i London, dit också kung Haakon tog sin tillflykt.
    Kuppregeringen under Vidkun Quisling blev tjänstvilligt landsförrädare. Den 25:e september meddelade den tyske rikskommissarien J. Terboven kungen för avsatt. 1942 fick Quisling den fina titeln ministerpresident, men erhöll i princip aldrig någon reell makt. Men den tyska ockupationen skärptes. 
    Före befrielsen 1945 hann tyskarna med att avrätta 500 norrmän, 1.500 dog i fängelser och ca 40.000 hamnade i olika koncentrationsläger. 36.000 norrmän flydde till Sverige. Och under denna för Norge mycket otrygga tid verkade den norska motståndsrörelsen med att göra livet surt för tyskarna. Minnesmärkena i många norska samhällen är legio över dem som offrade sina liv i kampen mot ockupanterna. I Oslo finns en särskild minnesplats på Akershus fästning, Norsk hjemmefrontmuseum, som hedrar dem som deltog i kampen och som beskriver vad som hände. 
    Idag har väldens nationer enligt “naturliga rätten” eller FN stadgan § 51, rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar. Normalt arbetar motståndsrörelser i små grupper. Ofta under mycket svåra omständigheter. Man är i behov av stöd och hjälp från lokalbefolkningen.

Oslogänget
Det norska s.k. Oslogänget blev legendariska. En person som spelade en framträdande plats i fronten var norrmannen Max Manus. Han levde mellan 1914-1996. I sina självbiografiska böcker Det vil helst gå godt och Det blir alvor (1945) eller båda i en svensk översättning Det ordnar sig alltid (Folket i Bilds förlag, 1957) beskrivs ingående den underjordiska kampens alla svårigheter. Bokens autencitet gör att den kanske motsvarar sisådär hundratalet gamla kioskdeckare... Rent språkligt är berättelsen kanske ingen fullträff, men intensiteten i berättelsen går inte att ta miste på.
    Styrningen av motståndskampen skedde alltså från London. Även utbildning av motståndsmän skedde i engelsk miljö. Det kunde handla om att lära sig skuggningens ädla konst. Olika sidor av propagandan diskuterades.
    Julen 1942 gjordes de omdiskuterade julpaketen i ordning på andra sidan Nordsjön. Norska flygare “bombarderade” med tunga sjöflygplan Vestlandet med följande saker: En liten påse kaffe med en hälsning från Nygårdsvolds regering. Dessutom ett litet paket tobak, också det med en hälsning från Nygårdsvold. Så två paket Camel, likaledes med en hälsning. Slutligen en bild av regeringen med konungen i bakgrunden. En del i propagandakriget.
    Den norska motståndsrörelsen arbetade med flygblad som spreds anonymt, men undertecknades med ordet Frihetskampen. Det kunde handla om varningar för fraternisering, d v s privat samröre med tyska soldater. Det förekom uppmaningar till s.k. Kinostrejk. Man skrev bl.a: La tyskerne og Quislingerne nyte propagandafilmen fra Ufa och N.S. kulturdepartement alene.

Fallskärmshopp i natten
I Max Manus´ bok är beskrivningen av en nattlig luftlandsättning 1943 - på fel ställe - i norsk bergig skogsterräng, helt otrolig. Inte nog med att operationen ägde rum på vintern och att en hel del tid gick åt att leta rätt på utrustning som i sina fallskärmar fastnat högt upp i olika träd - t.ex. granar. Först hade man att söka inom ett flera kilometer stort område i eländig mark. Och sedan plocka eller skära ned intrasslade fallskärmar! Författaren beskriver ingående hur han blöt, utifrån och inifrån, med kraftig lunginflammation och hög feber lyckas överleva i ett litet tält. I ständig rädsla för att bli upptäckt av tyska soldater. Vännen Gregers Gram var naturligtvis i denna situation till ovärderlig hjälp.
    Strapatserna var många. Illegaliteten krävde falska legitimationskort. Och ibland förklädnader.
    Färgning av håret gjordes för att vilseleda tyskarna.
    På Hjemmefrontsmuseet berättas om en de mer lustiga regler som tyskarna införde. Det blev förbjudet att åka spårvagn med röd toppluva!
    För att slå mot de tyska försörjningslederna och transporten av soldater till och från Tyskland gav sig motståndsrörelsen i kast med att spränga olika fartyg - företrädesvis i Oslo hamn. Av lätt förstådda skäl mycket svåra uppdrag. Tyskarna hade naturligtvis hård bevakning.
    Först handlade det för motståndsmännen om att få fram fungerande s.k. limpets. Det var en form av sprängladdning som fästes vid fartygssidan med hjälp av magneter. Vikten låg på 5 kilo och innehöll drygt ett kilo s.k. plastiksprängämne. Och hade en sinnrikt konstruerad knallhatt inbyggd. Beväpnade med bl.a. kulsprutepistoler tog man sig med kanot fram till fiendens fartyg, apterade, försvann och inväntade explosionen.
    Till det mera spekulära uppdragen som Max Manus och hans grupp genomförde var sprängningen av de tyska trupptransportfartygen, Monte Rosa och Donau. Man var tvungen att arbeta under amerikalinjens kaj i Oslo hamn under flera dagar. Vid sänkningen av Donau begagnades bl.a. en gummibåt. Även s.k. babytorpeder som tillverkats och utprovats i Norge användes. Bildbevisen i boken visar hur omåttligt stolt författaren var efter att ha varit med och åsamkat tyskarna denna förlust.
    En motståndsrörelse av den typ Max Manus beskriver råkar av förklariga skäl ut för motgångar - stora och små. De små beskriver Manus med gott mod redan efter kriget. Det var misslyckanden med sprängladdningar som inte detonerade eller torpeder som inte fungerade.
    Den stora - vännen Gregers Grams död - kom han nog aldrig över. Till saken hör att kamraten Gregers 1994 fick en byst avtäckt i Oslo.
    Då hade det redan gått nästan femtio år sedan den norske kungen i triumf kunnat återvända från exilen i London. Som kungens livvakter under dessa hektiska dagar tjänstgjorde bl.a. Oslogänget och Max Manus med flera av de kamrater som deltog i främsta ledet i den norska hjemmefronten under andra världskriget. Har det någonsin funnits fler glada människor på Karl Johan än de hundratusentals som mötte upp den 7 juni 1945?

Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2009-06-12

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Prinsesstårta i Teven
  Ett modernt opiumkrig
  Krigets skördar i Irak
  En stoppad utställning
  JM-brev Gatans mediemakt
  DÅ GATAN TOG MEDIEMAKTEN
  EN STOPPAD UTSTÄLLNING
  Vilken hand skriver du med?
  Prinsessbröllopet förgiftar samtalsklimatet
  Vi minns Gunnar Ohrlander
  Roy Andersson och Kajsa Ekis Ekman fick Jan Myrdals pris
  Sötebröds- och Tycho Brahe-dagar
  Rutavdragets fördelar är frihet och flexibilitet
  Med anledning av det RUTiga eller RANDiga som aldrig går ur
  Björn von der Esch
  NATO - en odemokratisk världspolis
  Lindelöf har överskridit sina befogenheter
  Gollum lever på Rosenbad
  Kronprinsessbröllopet integritetens haveri
  Ett ännu bättre jobb…
  Farsoter och furstliga krämpor
  Rut är bra för kvinnorna!
  Att spela rysk roulett med den svenska modellen
  Världens springnota
  Framgångsrik offensiv i Afghanistan?
  IRAK - SJU ÅR AV OCKUPATION
  KAMRAT APPEL OCH HANS FRONTÄPPLEN
  Läkare ljuger om elbehandling
  Prisad men inte visad
  Middag med statlig historia
  MED FRANSKAN SOM KOLONIAL KOMPASS
  Nya fakta om Guillouaffären
  Stöd Lavalkampanjen!
  Fel att kungen ska sälja vapen
  Olof Palme - klassförrädaren...
  Mia Berner har gått bort
  Om jag ...
  Målet är utstakat - segregation och klassindelning
  Läs Gitta Sereny!
  Sverige är i regression
  Vems talan för Ali Esbati?
  Sverige ut ur Afghanistan
  Undervisning på engelska försämrar kunskaperna
  Guillou på KGB
  Tonåringar lockas till Afghanistankriget
  Andliga murar och verkliga
  Den tappre soldaten Svejks äventyr i terrorkrigens tidevarv
  DÄRFÖR GER VI UT REPORTAGEN IGEN!
  Pressmeddelande: IB-reportagen ges ut på nytt!
  Debattens villkor
  IB-materialet i original
  Gefundenes Fressen
  Resning åt IB-avslöjarna
  Prov export från Indesign .xhtml
  Prov från Indesign .rtf
  Stämningsansökan för krigsförbrytelser i Irak
  De etablerade par-tierna banar väg för Sverigedemokra-terna
  Afghanistankriget och freden i Oslo
  Uppsnappat
  Försvar nu och i framtiden
  Fredsmöte i Göteborg
  Fredspriset till Barack Obama var modigt och rätt i tiden
  Fuskmocka och Stiltje i närkamp om verkligheten eller Lugnskt blodrött blod
  JAN OSKAR SVERRE I STORMENS ÖGA
  svarta blockets onytta
  Framgångsrik bokmässa för FiB/K
  Fördömer USA statskuppen i Honduras?
  Pol Potpriset
  Kenneth Lundgren svarar Per Gudmundson i SvD
  Monthly Review förklarar krisen
  Alliansens propagandainstitut
  APROPÅ LEVANDE HISTORIA
  Forum för levandee historia
  PC Jersilds senaste
  Mike Powers - solidaritetens villkor
  Irakmotstånder intervju
  The Times sågar valet i Afghanistan
  Jag var en arier
  Boströms artikel innehåller inga nyheter
  Motståndsfronter och talesmän
  Död åt ockupanterna!
  Aftonbladets egen krigshetsare
  HÄR KROSSADES MÄNNISKOVÄRDET
  Bistånd eller bomber?
  Lite ur folkdjupet
  AFGHANISTANVECKA
  ”BARRY” OCH HANS DRÖMMANDE FAR
  Dags att stänga av israeler från kärnkraftutbildning
  Skrämselrekord för svininfluensan
  Motståndskampen enligt irakierna själva
  Sommarfest i Östra Björkviken
  Ernst Brunner
  Bjud EU-ministrarna på pensionärernas "plastmat"
  HUNGERSKJÖLD OCH POTATISKRIGET
  Landsbygdens Rena Fördärv i Almedalen
  Almedalsveckan - politisk skåpmat i lyxförpackning
  Den muntert visslande nattsvarte pessimisten
  Har glesbygdsverket någonsin existerat
  Ett hat bortom det troligas gräns
  Förföljd och plågad livet igenom
  Det fanns ändå en fördel med Lars Leijonborg
  Max Manus gjorde det enda rätta
  Kulturministern marknadsanpassas
  Gösta Torstensson om valet
  Marit-effekten var en mediaeffekt
  DEBATT OM LARS GUSTAFSSON
  Spionen som kom in i värmen
  Proggen & politiken
  Hej Per Bill!
  Privata liv, recension
  Nato go home!
  Dialog om enhetsfronten
  VÄLJ en uppfriskande skogspromenad 7 JUNI
  En politisk GMO-kopia av Maud Olofsson och Marit Paulsen
  Frans G bland indianer och vita
  Festa med Fibban!
  Skurkkapitalismen
  J F KENNEDYS OCH PALMES BANEMÄN
  Bojkotta EU-parlamentsvalet!
  Slutet på den skandinaviska neutraliteten: NATOs militarisering av hela Europa.
  Pandemipropagandisterna är i farten igen
  En framtid svartare än natten
  Hemlösas riktiga berättelser får inte komma fram!
  Särbehandlingens skärgård
  Yttrandefriheten kränks på Uppsala universitet
  Varför ska kostymklädda bankrånare gå fria?
  Uppsala universitet gömmer sig bakom juridiken och förlorar sin själ
  Den goda människan i Jenin
  Våldets världsmakt
  Egendomlig historieförfalskning
  Skynda att älska
  Det är inte hennes fel att jag skriver sämre
  Småbrukarnas hederspris 2009 till Gunnar Lindstedt
  Marit Paulsen fick statliga miljonbidrag
  Tal mot politiskt våld i Uppsala
  Sök den bakomliggande tanken eller idén
  Nu ska hornen putsas på Wanja
  Ungkommunister nedslagna av provokatörer i Uppsala
  Marit Paulsen har hoppat i galen tunna
  Klimatet och det kommande massutdöendet
  Wanja ska ha sparken
  Rätten att sätta sig till motvärn
  USA ut ur Irak!
  Starkt stöd till Thage G Peterson
  Jan Myrdals stora pris - Leninpriset till Mattias Gardel
  Amnesty kritiserar Israels användande av vit fosfor
  Kultur(?)nyheterna
  Ivar Lo-priset till Fredrik Ekelund
  Språkförbudet
  Matchen ostoppad - missnöjet manifesterat
  Protestera mot matchen!
  Metalls ordförande Stefan Löfven vill bryta uran i Sverige
  ”Israel servar alltid”
  KONSTEN ATT SVÄLJA SIN STOLTHET
  Sveket
  Nya Strindbergsfejden
  Åsiktskontrollanter i vårt samhälle
  UTARMAT URAN, VIT FOSFOR OCH TUNGMETALLBOMBER
  Ont om sunt förnuft
  Politikerkultur
  Allt vi här drömma om
  Global enhetsfront
  AVHOPPAD GUANTANAMO-ÅKLAGARE
  Blockaden av Gaza måste nu hävas
  Kultur handlar ytterst om kunskap och vidgade perspektiv
  DILSAS UNDERLAND
  DEN OMÖJLIGA TVÅSTATSLÖSNINGEN
  Rätten till självförsvar
  Stoppa matchen - bojkotta Israel!
  Israel måste lämna Palestina!
  Journalisten och författaren Anders Isaksson död
  Vi äro tusenden 20090117
  Hamas har rätt att göra motstånd
  Ett nytt Omdurman
  Ingen tyst minut i skolan för Gazas offer
  Omar intervjuare Myrdal
  Nu måste det bli ett slut!
  Öppet brev till Svenska Tennisförbundet
  Ingela är inte ensam
  60 år av ockupation
  Samtal vid brevlådan
  ”Framtiden tillhör inte Israel”
  Svart jord – en uppgörelse med industrijordbruket
  Utarmat uran i Gazas offer
  Svart fredag i Gaza
  Det där landet har ju haft sin chans
  Sionismens terror är naken
  Vi äro trots allt tusenden ...
  En mordisk midnattsserenad: hur Israels ledare mördar för att vinna sitt folks röster
  Gaza och omvärlden: kommer någonting någonsin att förändras?
  Vad är Sderot?
  Stöd den Palestinska idrotten – Sportbojkott av Israel!
  Kuckeliku!
  Två Enanderska giftpilar på en gång:
  En rättsröta utan dess like
  Frige skokastaren Monthadar Al-Zaidi
  Varumärken till salu
  Staël von Holstein har svaret
  Genuint äckel
  M/S Tiden, en stor roman av Fredrik Ekelund
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Staten tar över Volvo
  OROANDE SIGNALER
  P O Enquist ger sig aldrig
  Är du lönsam gubbjävel?
  Föräldrar anser läsebok rasistisk
  Vår egen ankdamm
  Högförrädarna vann slaget om Lissabonfördraget
  Palestinamöte
  Ännu ett bakslag för demokratin
  Hej vad det går!
  NOKIAS nya fotboja
  Lurad igen?
  Författare och skribenter har det väl bra?
  Zimbabwemöte på socialistiskt forum 2008
  Krigshetsarna är tillbaka
  Svensk trupp bensin på brasan
  Tre flinande direktörer
  Obamas stabschefs far uttalar sig antiarabiskt
  Färre butiker, färre titlar
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Egyptisk resa 2008
  VÅLDSAPOSTLAR I EN SCHIZOFREN TID
  En snorkig liten skit
  Moderat adelsdam avslöjar fult politiskt spel i EU
  SENT PÅ AFTONEN DET SJUNDE DYGNET
  När ska bankdirektörerna ställas till ansvar
  Sd och mötesfriheten
  Ställ bankdirektörerna till ansvar
  UNT ledarstick 2008-10-12
  Mot kriget i Afghanistan
  MED STRYKJÄRN OCH MAUSERPISTOL
  Demonstration 8 oktober
  Blåtungan har drabbat jordbruksverket
  UNDANTAGSFIGURER I LÄRDOMENS LUND
  Skolskjutningar och medias ansvar
  De tomma stolarnas politik
  Krig som lösning på krisen?
  Uttalande antaget av FiB-stämman 2008
  Folket i Bild besökte Malmö
  Vad har Sverige där att göra?
  Recension av ”Allt om Naomi Kleins nakenchock”
  Bildt äventyrar Sveriges säkerhet
  En TV-krönikör kastar in handduken
  Djupt in i det tätnande mörkret
  Husförhör på nytt - debatt
  Etnisk rensning på France Monde
  Leif Strandberg vid dagens slut
  ODD UHRBOM
  Husförhör på nytt
  På väg mot en konfrontation mellan USA och Ryssland?
  Inte en skattekrona till uppstädning efter Federleys luder
  Tusentals nya fångar
  OLYMPISK RÖK OCH POLITISK ELD
  Holbrooke/Karadzic-pakten bekräftad
  Nixons och Kissingers kinapolitik var positiv
  Minister utan kunskap om GMO
  Flygplatsgestapo
  Giftermål mellan Andrea Gaytán Vega och Jan Myrdal
  Hur många döda i Zimbabwe?
  Fredrik Reinfeldt en god (av)lyssnare
  Dags för Volvo att betala sina skulder
  DN manipulerar opinionen
  Hallå där Ali Esbati
  Federley och centern saknar politisk ryggrad
  Hallå där Mohamed Omar
  Hallå där Åsa Linderborg
  Hallå där Ronny Eriksson
  Riksdagens e-postadresser
  EN STJÄRNSMÄLL I SOMMARNATTEN
  Sverige – det nya DDR
  UTTALANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATISKA EU-KRITIKERS STYRELSE:
  Hägglunds förlag återupptar nu verksamheten
  Lars Norén på tio minuter
  Åke Kilanders svar på Axsess´ inbjudan till seminariet om 1968 i Stockholms studenters kårhus
  1968 och ett fönster mot en annan tankevärld
  Borta är Anders Berge
  Apell vid Infra City i Upplandsväsby
  TILL FALLET CONDOLEZZA RICE
  YTTRANDEFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER
  Condolezza i Stockholm
  HJÄLP! VI DRUNKNAR I CRONACA!
  EN SLAKTARES NATTLIGA BOMBRAIDER
  Mordechays hand
  Makt och media vill glömma Tjernobyl
  Bengt Eriksson - minnesord
  Erlandsson inte klimatsmart
  Vem har de längsta käppparna?
  Condoleezza Rice kommer till Irakkonferensen i Stockholm
  Irak i Blixbelysning
  Vietnam var nära i Strängnäs
  Möte om terrorismen fyllde Brännösalen
  Sionism ska visst jämföras med Nazism
  Den judiska staten bör ifrågasättas
  HUMANISM MED OMÄNSKLIGT ANSIKTE
  Man ska inte behöva lida pin för att man är fin
  En tidning styrd av medlemmarna
  En sak är säker ...
  Den enes terrorist är den andres frihetshjälte
  Leve Ungdomshuset
  Europas politiska överklass
  Israelisk minister hotar med
  Natokolonin Kosovo
  USA i Kosovo
  Vem är Hashim Thaçi?
  Kosovo - lite fakta
  Kommentar till ett O
  Debatt om Wannsee
  Bara Persson inte sågar sig i foten
  Missförstånd (?) om antisemitism
  Terroristjakt påsvenska
  Lögner om ... 2
  Lögner om Emil i Lönnebergas skinka
  En Wannsee-konferens i Palestina
  Bryt blockaden av Gaza
  Anders Paulrud minnsesord
  Enhetsfront första maj 2008?
  1 maj 2008?
  Hur ska en enhetsfront se ut?
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se