Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?

Webbredaktören

Camilla Ingman-Fulton har läst en artikel i Aftonbladet (2005-03-04) av John Pilger (översatt av Tor Wennerberg)och konstaterar ag artikeln i fråga är en klar förvanskning av originalet som varit publicerad på nätet.

Hon skriver på fib-forum bl a följande: ”Jag kanske är onödigt kritisk, men nog tycker jag att det han skriver om Fallujah och USA-militären om 600 slaktade där och framförallt hans sista stycke borde ha varit med. Ja, även det mesta om BBC. Och de personliga kontakterna med vissa journalister etc. Hur mycket får man egentligen avvika när man gör en översättning? Tror ni Pilger har gett tillåtelse till så otroligt fria händer? Eller tror han att Aftonbladet har publicerat en rak översättning? Resultatet/effekten av översättningen är en betydligt tamare kritik än vad Pilgers original är.”

I en efterföljande debatt om detta skriver Hans-Olof Öberg följande: ”Den intressanta frågan är orsaken till censureringen. Att Tor Wennerberg översatt hela artikeln utgår jag ifrån. Så vem har klippt bort avsnittet och varför? Jag tror inte på självcensur. Aftonbladets kultursida brukar varken rädas långa artiklar eller klartext. Så någon ligger aktivt bakom censuren. Vågar Håkan Jaensson säga vem?"

Jämför nu och döm själva nedanstående utdrag.
_________________________________________
Protecting A Regime With Blood On Its Hands (utdrag)
Originalartikeln

.... In a superb piece in the Guardian (24 February), Victoria Brittain asked: "How can it be that not one mainstream public figure in Europe has denounced [Bush's systematic torture regime]?" She points out that The Torture Papers - more than 1,200 pages of government memos and reports, edited at New York University - shows systematic torture, approved and directed from on high. Such is the regime of a man with whom Blair "shares values". I thought of this when I noted the current debate in the Church of England about the "rift" caused by the "issue" of gay marriage. Compare that with the "issue" of the slaughter of tens of thousands of innocent people, about which not a word is heard from those who claim moral courage as a deity. Read the searing account of Dr Salam Ismael, who took aid to Fallujah in January. He describes the ordeal of a 17-year-old girl, Hudda Fawzi. Her father opened the door to US marines who shot him and a friend dead, then shot her elder sister, having beaten her senseless, then destroyed the family's furniture. Wounded people were dragged from their homes and run over by tanks; a clinic was destroyed by missiles. "It became clear to us," Ismael wrote, "that we were witnessing the aftermath of a massacre, the cold-blooded butchery of helpless and defenceless civilians."

It is not surprising that the Blair government has refused Ismael fresh permission to visit and speak out in Britain. His testimony, and that of many other reliable witnesses, is known and feared. Last April, the US command agreed that it may well have slaughtered as many as 600 people in Fallujah. When a listener asked Judy Swallow, presenter of the BBC World Service Newshour programme, why the BBC continued to suppress this truth, Swallow sent this email to a colleague: "Oh god Mike - do you take care of these sorts of things, or do we ignore them?"

On the BBC website, she describes Newshour as "exposing injustice and challenging lies". The silence is almost never broken by those paid to "expose injustice and challenge lies", let alone set the record straight. On Channel 5, a member of the public, Neil Coppendale from Shoreham-by-Sea, confronted Blair with this question: "Bearing in mind that tens of thousands of innocent men, women and children have died as a result of the invasion of Iraq, how do you sleep at night, Mr Blair?" When did a journalist, one with privileged access to Blair, ever ask that? For their part, the BBC's Downing Street man Andrew Marr (apparently together with his wife) and his colleague from the Today programme James Naughtie have been over to the Prime Minister's country home, Chequers, to sup with the killer Blair. It was Marr who, at the fall of Baghdad, told viewers that Blair had "said they would be able to take Baghdad without a bloodbath, and in the end the Iraqis would be celebrating, and on both these points he has been proved conclusively right". And it is Naughtie who has played a leading role in the British American Project, set up by Ronald Reagan to find a "successor generation" to those who propagated the cold war on America's behalf.

If shame has no place in what is called "public life", then the rest of us should break their silence for them. The Guardian says the electorate is "cross" with Blair. Cross? Such a genteel word. Supporting Blair, in his propaganda and his contemptuous need for another term of office, is supporting mass murder.


Sover du gott om natten, Tony? (samma utdrag)
aftonbladets översättning

... I en superb artikel i Guardian (24 februari) ställde Victoria Brittain frågan: "Hur kommer det sig att ingen enda offentlig person i den politiska mittfåran i Europa har fördömt [Bushs systematiska tortyrregim]?" Hon framhåller att The Torture Papers - mer än 1 200 sidor regeringspromemorior och -rapporter, som ställts samman vid New York University - visar på systematisk tortyr som godkänts och styrts högt uppifrån. Sådan är den regim som leds av en man vars "värderingar" Blair "delar". Läs doktor Salam Ismaels skildring av ett besök som han gjorde i Falluja i januari för att leverera biståndshjälp. Han beskriver en 17-årig flickas, Hudda Fawzis, öde. Hennes far öppnade dörren för amerikanska marinkårssoldater som sköt ihjäl honom och en vän till honom; därefter sköt de Huddas äldre syster, efter att först ha slagit henne medvetslös, och sedan slog de sönder familjens möbler. Sårade människor släpades ut på gatorna och kördes över av stridsvagnar; en sjukvårdsklinik förstördes av missiler. "Det blev tydligt för oss", skrev Ismael, "att vi bevittnade efterdyningarna till en massaker, en kallblodig slakt på hjälplösa och försvarslösa civila."

Det är inte förvånande att Blairregeringen har vägrat Ismael förnyat tillstånd att besöka Storbritannien och berätta om vad han sett. Regeringen känner till och fruktar hans och många andra trovärdiga vittnens vittnesmål. Tystnaden bryts nästan aldrig av de medier som, i likhet med BBC:s Newshour, har betalt för att "avslöja orättvisor och bestrida lögner".

På Channel 5 konfronterade en vanlig medborgare, Neil Coppendale från Shoreham-by-Sea, Blair med följande fråga: "Med tanke på att tiotusentals oskyldiga män, kvinnor och barn har dött som en följd av invasionen av Irak, hur sover du om natten, herr Blair?" När ställde någonsin en journalist i Blairs närhet den frågan?

Publicerad: 2005-03-04Publicerad på www.fib.se 2005-03-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se