Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Skriftställning ur FiB/K #2009-08

Död åt ockupanterna!

JAN MYRDAL OM DET SOM INTE FÅR SÄGAS I DEN SVENSKA AFGHANISTANDEBATTEN.

Rekordlågt svenskt
truppbidrag till FN

Endast 26 svenska militärer deltog vid månadsskiftet i FN-ledda insatser enligt ny statistik. Bottenrekordet är ett uttryck för bristande svenskt FN-engagemang, menar Svenska FN-förbundet. I Försvarsmaktens senaste månadssammanställning framgår att antalet svenska FN-soldater fortsätter att sjunka och nu är begränsat till 26 militärobservatörer. En historisk jämförelse görs i Svenska FN-förbundets rapport Försvarsmaktens internationella insatser.
— Inte på ett halvt sekel har antalet svenska FN-soldater varit så lågt.
    Det är ett uttryck för bristande stöd för FN:s fredsfrämjande arbete, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.
— Minst hälften av den svenska utlandsstyrkan bör finnas i FN-ledda insatser. EU- och Natoledda insatser med FN-mandat är ett bra komplement, men det är inte rimligt att dessa helt dominerar Sveriges internationella militära engagemang, säger Gabelic. Trots talet om ökad internationalisering av försvaret är antalet svenska soldater i utlandstjänst fortfarande lägre än under 1970- och 1990-talen. Truppbidragen går nästan uteslutande till EU- och Nato-ledda insatser.
Källa: FN-Förbundet.

18
utländska soldater dog under den första veckan i augusti, däribland elva amerikaner. Fler amerikaner och andra utländska soldater har dött i Afghanistan sedan början av mars 2009 än under hela perioden mellan 2001 och 2004. För tillfället finns det 100.000 utländska soldater i Afghanistan, däribland 62.000 amerikanska soldater.
Källa: Svd.se
 

Jag har respekt för dem vilka nu argumenterar mot att också Sverige skickar soldnärer till Västerns kolonialkrig i Afghanistan. Ty visst bör man argumentera. Tala förnuftigt. Det har jag gjort och gör. För snart trettio år sedan talade Gun Kessle och jag på det möte som blev inledningen till bildandet av solidaritetsarbetet i Sverige mot den dåvarande sovjetiska invasionen av Afghanistan. När hon sommaren 2007 medicinskt redan var döende talade jag när hon i Karlshamn öppnade sin sista stora utställning Afghanistan i mitt hjärta mot Förenta staternas och EU:s nu pågående ockupation. Trots allt bör man framhärda att argumentera förnuftigt.
    Men den som ser efter i läggen kan av tidningsartiklar, böcker, (även på svenska) sparade TV och radioprogram se att den sovjetiska mediebilden av den tidens ockupation till förväxling liknar den nu gängse officiella svenska (NATO:s och Förenta staternas). Godhet, ädelhet, kvinnornas befrielse, kamp mot terrorism; framtida demokrati och välstånd åt Afghanistans folk.
    Våra förnuftsargument nådde i det förra Afghankriget inte långt ens i den då officiellt neutrala svenska offentligheten (kolla vilka som ställde upp för Warszawapaktens civilisatoriska mission i Afghanistan!). I Sovjet var våra argument klart straffbara.
    Det tog därför 15.000 liksäckar runt döda sovjetiska ockupanter innan de moraliska och förnuftiga argumenten mot den ockupationen kunde få politisk verkan.

Allt detta var i detalj likartat när britterna under artonhundratalet två gånger militärt sökte erövra Afghanistan. Det förekom ett visst begränsat politiskt motstånd. Men även de politiska argumenten mot kriget i Underhus och officiell press hade skrivits in i allmänna imperietexter om civilisation och den vite mannens uppgift. De vilka då i Storbritannien principiellt argumenterade mot talet om civilisatorisk uppgift och tog ställning för obildade, efterblivna och grymma infödingars rätt också när de i strid mot de civiliserades krigslagar försvarade hem och härd ("pro aris
et foci") med alla medel, var en liten minoritet gamla chartister och en handfull rätt isolerade politiska emigranter som en Karl Marx.
    Avgörande för att det Brittiska imperiets politiker och militärer dock tvangs ge upp sina planer blev sedan militära nederlag och de alltför många döda soldaterna.
    Av den brittiska styrka som tågade hemåt mot Indien från Kabul den 6 januari 1842 kom blott en man en halvdöd en, som afghanerna skrattande brukade säga mig Dr. William Brydon den 13 januari fram till den brittiska garnisonen i Jalalabad. När man där frågade honom om de 16.500 övriga i armén svarade han:
- Det är jag som är armén.
Den repliken hördes världen över.
    Likaså i slaget vid Maiwand utanför Kandahar den 27 juli år 1880 under det andra Afghankriget. Där led britterna totalt nederlag. De flydde. Enligt deras egna friserat officiella uppgifter stupade 21 officerare och 948 soldater. Det var första gången i modern tid en reguljär brittisk styrka i ett kolonialkrig lidit militärt nederlag mot vad de ansett vara en sammanrafsad hop infödingar. Också den nyheten gick världen runt.
    Liksom att den djurvänliga drottning Viktoria i en högtidlig ceremoni därefter gav den vid Maiwand modige regementshunden Bobbie "The Afghan War Medal". (För övrigt var det vid Maiwand Dr. Watson skulle erhållit den skada som fick honom att lämna Indien och hamna på Baker Street 221B.)
    Varför skriver jag detta? Jo, visst är det nödvändigt att förnuftigt argumentera mot den Tolgforskt nya svenska krigspolitik som brutit hundrasjuttio år försiktig så kallade Bernadottepolitik (märk att den starkt konservative Gustaf V med en drottning som var tysk hedersöverste faktiskt inte lät sig övertalas av de tyska och österrikiska sändebuden till modig uppslutning år 1914). Och lika nödvändigt att trotsa det härskande opinionsläget genom att påpeka att i nuvarande politiska situation endast ISAF-soldater däribland svenska hemtransporterade i liksäckar och sedan begravda under militära hedersbetygelser (med inspirerande ministertal!) kan ge afghanerna fred. Den fredsparoll som gavs 1943 under det tyska kriget i öster och 1985 under det sovjetiska kriget i Afghanistan - Död åt ockupanterna! - gäller också i dag. Som det hade gjort 1842 och 1880!
Detta måste sägas så högt att också de stormaktsanpassliga hör det. Det är naturligtvis lika olämpligt och skadligt för den egna karriären att nu säga detta högt i Sverige (eller Förenta staterna) som det var i London 1842 eller 1880. Kanske något mindre farligt än att ha sagt i Berlin våren 1943 eller i Moskva 1985.
    Dock hur stor sorg offren vid och efter Stalingrad och El Alamein än skapade i tyska hem visste vi på vår sida då i det kriget att den familjernas sorg var oss alla till nytta och glädje!
    Till de vilka nu frivilligt beger sig till ISAF-tjänst i Afghanistan bör dock klart sägas att kommande svenska militära dödsoffer inte rör sig om utkommenderade värnpliktiga som de för sextio år sedan i Öster och Nordafrika stupade tyska soldaterna utan om vuxna medborgare vilka medvetet och frivilligt om än mot betalning valt att ha gått ut i ett krig för EU:s, NATO:s och Förenta staternas imperiepolitik.

Jan Myrdal
Skriftställare och författare bosatt i SkinnskattebergPublicerad på www.fib.se 2009-08-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Prinsesstårta i Teven
  Ett modernt opiumkrig
  Krigets skördar i Irak
  En stoppad utställning
  JM-brev Gatans mediemakt
  DÅ GATAN TOG MEDIEMAKTEN
  EN STOPPAD UTSTÄLLNING
  Vilken hand skriver du med?
  Prinsessbröllopet förgiftar samtalsklimatet
  Vi minns Gunnar Ohrlander
  Roy Andersson och Kajsa Ekis Ekman fick Jan Myrdals pris
  Sötebröds- och Tycho Brahe-dagar
  Rutavdragets fördelar är frihet och flexibilitet
  Med anledning av det RUTiga eller RANDiga som aldrig går ur
  Björn von der Esch
  NATO - en odemokratisk världspolis
  Lindelöf har överskridit sina befogenheter
  Gollum lever på Rosenbad
  Kronprinsessbröllopet integritetens haveri
  Ett ännu bättre jobb…
  Farsoter och furstliga krämpor
  Rut är bra för kvinnorna!
  Att spela rysk roulett med den svenska modellen
  Världens springnota
  Framgångsrik offensiv i Afghanistan?
  IRAK - SJU ÅR AV OCKUPATION
  KAMRAT APPEL OCH HANS FRONTÄPPLEN
  Läkare ljuger om elbehandling
  Prisad men inte visad
  Middag med statlig historia
  MED FRANSKAN SOM KOLONIAL KOMPASS
  Nya fakta om Guillouaffären
  Stöd Lavalkampanjen!
  Fel att kungen ska sälja vapen
  Olof Palme - klassförrädaren...
  Mia Berner har gått bort
  Om jag ...
  Målet är utstakat - segregation och klassindelning
  Läs Gitta Sereny!
  Sverige är i regression
  Vems talan för Ali Esbati?
  Sverige ut ur Afghanistan
  Undervisning på engelska försämrar kunskaperna
  Guillou på KGB
  Tonåringar lockas till Afghanistankriget
  Andliga murar och verkliga
  Den tappre soldaten Svejks äventyr i terrorkrigens tidevarv
  DÄRFÖR GER VI UT REPORTAGEN IGEN!
  Pressmeddelande: IB-reportagen ges ut på nytt!
  Debattens villkor
  IB-materialet i original
  Gefundenes Fressen
  Resning åt IB-avslöjarna
  Prov export från Indesign .xhtml
  Prov från Indesign .rtf
  Stämningsansökan för krigsförbrytelser i Irak
  De etablerade par-tierna banar väg för Sverigedemokra-terna
  Afghanistankriget och freden i Oslo
  Uppsnappat
  Försvar nu och i framtiden
  Fredsmöte i Göteborg
  Fredspriset till Barack Obama var modigt och rätt i tiden
  Fuskmocka och Stiltje i närkamp om verkligheten eller Lugnskt blodrött blod
  JAN OSKAR SVERRE I STORMENS ÖGA
  svarta blockets onytta
  Framgångsrik bokmässa för FiB/K
  Fördömer USA statskuppen i Honduras?
  Pol Potpriset
  Kenneth Lundgren svarar Per Gudmundson i SvD
  Monthly Review förklarar krisen
  Alliansens propagandainstitut
  APROPÅ LEVANDE HISTORIA
  Forum för levandee historia
  PC Jersilds senaste
  Mike Powers - solidaritetens villkor
  Irakmotstånder intervju
  The Times sågar valet i Afghanistan
  Jag var en arier
  Boströms artikel innehåller inga nyheter
  Motståndsfronter och talesmän
  Död åt ockupanterna!
  Aftonbladets egen krigshetsare
  HÄR KROSSADES MÄNNISKOVÄRDET
  Bistånd eller bomber?
  Lite ur folkdjupet
  AFGHANISTANVECKA
  ”BARRY” OCH HANS DRÖMMANDE FAR
  Dags att stänga av israeler från kärnkraftutbildning
  Skrämselrekord för svininfluensan
  Motståndskampen enligt irakierna själva
  Sommarfest i Östra Björkviken
  Ernst Brunner
  Bjud EU-ministrarna på pensionärernas "plastmat"
  HUNGERSKJÖLD OCH POTATISKRIGET
  Landsbygdens Rena Fördärv i Almedalen
  Almedalsveckan - politisk skåpmat i lyxförpackning
  Den muntert visslande nattsvarte pessimisten
  Har glesbygdsverket någonsin existerat
  Ett hat bortom det troligas gräns
  Förföljd och plågad livet igenom
  Det fanns ändå en fördel med Lars Leijonborg
  Max Manus gjorde det enda rätta
  Kulturministern marknadsanpassas
  Gösta Torstensson om valet
  Marit-effekten var en mediaeffekt
  DEBATT OM LARS GUSTAFSSON
  Spionen som kom in i värmen
  Proggen & politiken
  Hej Per Bill!
  Privata liv, recension
  Nato go home!
  Dialog om enhetsfronten
  VÄLJ en uppfriskande skogspromenad 7 JUNI
  En politisk GMO-kopia av Maud Olofsson och Marit Paulsen
  Frans G bland indianer och vita
  Festa med Fibban!
  Skurkkapitalismen
  J F KENNEDYS OCH PALMES BANEMÄN
  Bojkotta EU-parlamentsvalet!
  Slutet på den skandinaviska neutraliteten: NATOs militarisering av hela Europa.
  Pandemipropagandisterna är i farten igen
  En framtid svartare än natten
  Hemlösas riktiga berättelser får inte komma fram!
  Särbehandlingens skärgård
  Yttrandefriheten kränks på Uppsala universitet
  Varför ska kostymklädda bankrånare gå fria?
  Uppsala universitet gömmer sig bakom juridiken och förlorar sin själ
  Den goda människan i Jenin
  Våldets världsmakt
  Egendomlig historieförfalskning
  Skynda att älska
  Det är inte hennes fel att jag skriver sämre
  Småbrukarnas hederspris 2009 till Gunnar Lindstedt
  Marit Paulsen fick statliga miljonbidrag
  Tal mot politiskt våld i Uppsala
  Sök den bakomliggande tanken eller idén
  Nu ska hornen putsas på Wanja
  Ungkommunister nedslagna av provokatörer i Uppsala
  Marit Paulsen har hoppat i galen tunna
  Klimatet och det kommande massutdöendet
  Wanja ska ha sparken
  Rätten att sätta sig till motvärn
  USA ut ur Irak!
  Starkt stöd till Thage G Peterson
  Jan Myrdals stora pris - Leninpriset till Mattias Gardel
  Amnesty kritiserar Israels användande av vit fosfor
  Kultur(?)nyheterna
  Ivar Lo-priset till Fredrik Ekelund
  Språkförbudet
  Matchen ostoppad - missnöjet manifesterat
  Protestera mot matchen!
  Metalls ordförande Stefan Löfven vill bryta uran i Sverige
  ”Israel servar alltid”
  KONSTEN ATT SVÄLJA SIN STOLTHET
  Sveket
  Nya Strindbergsfejden
  Åsiktskontrollanter i vårt samhälle
  UTARMAT URAN, VIT FOSFOR OCH TUNGMETALLBOMBER
  Ont om sunt förnuft
  Politikerkultur
  Allt vi här drömma om
  Global enhetsfront
  AVHOPPAD GUANTANAMO-ÅKLAGARE
  Blockaden av Gaza måste nu hävas
  Kultur handlar ytterst om kunskap och vidgade perspektiv
  DILSAS UNDERLAND
  DEN OMÖJLIGA TVÅSTATSLÖSNINGEN
  Rätten till självförsvar
  Stoppa matchen - bojkotta Israel!
  Israel måste lämna Palestina!
  Journalisten och författaren Anders Isaksson död
  Vi äro tusenden 20090117
  Hamas har rätt att göra motstånd
  Ett nytt Omdurman
  Ingen tyst minut i skolan för Gazas offer
  Omar intervjuare Myrdal
  Nu måste det bli ett slut!
  Öppet brev till Svenska Tennisförbundet
  Ingela är inte ensam
  60 år av ockupation
  Samtal vid brevlådan
  ”Framtiden tillhör inte Israel”
  Svart jord – en uppgörelse med industrijordbruket
  Utarmat uran i Gazas offer
  Svart fredag i Gaza
  Det där landet har ju haft sin chans
  Sionismens terror är naken
  Vi äro trots allt tusenden ...
  En mordisk midnattsserenad: hur Israels ledare mördar för att vinna sitt folks röster
  Gaza och omvärlden: kommer någonting någonsin att förändras?
  Vad är Sderot?
  Stöd den Palestinska idrotten – Sportbojkott av Israel!
  Kuckeliku!
  Två Enanderska giftpilar på en gång:
  En rättsröta utan dess like
  Frige skokastaren Monthadar Al-Zaidi
  Varumärken till salu
  Staël von Holstein har svaret
  Genuint äckel
  M/S Tiden, en stor roman av Fredrik Ekelund
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Staten tar över Volvo
  OROANDE SIGNALER
  P O Enquist ger sig aldrig
  Är du lönsam gubbjävel?
  Föräldrar anser läsebok rasistisk
  Vår egen ankdamm
  Högförrädarna vann slaget om Lissabonfördraget
  Palestinamöte
  Ännu ett bakslag för demokratin
  Hej vad det går!
  NOKIAS nya fotboja
  Lurad igen?
  Författare och skribenter har det väl bra?
  Zimbabwemöte på socialistiskt forum 2008
  Krigshetsarna är tillbaka
  Svensk trupp bensin på brasan
  Tre flinande direktörer
  Obamas stabschefs far uttalar sig antiarabiskt
  Färre butiker, färre titlar
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Egyptisk resa 2008
  VÅLDSAPOSTLAR I EN SCHIZOFREN TID
  En snorkig liten skit
  Moderat adelsdam avslöjar fult politiskt spel i EU
  SENT PÅ AFTONEN DET SJUNDE DYGNET
  När ska bankdirektörerna ställas till ansvar
  Sd och mötesfriheten
  Ställ bankdirektörerna till ansvar
  UNT ledarstick 2008-10-12
  Mot kriget i Afghanistan
  MED STRYKJÄRN OCH MAUSERPISTOL
  Demonstration 8 oktober
  Blåtungan har drabbat jordbruksverket
  UNDANTAGSFIGURER I LÄRDOMENS LUND
  Skolskjutningar och medias ansvar
  De tomma stolarnas politik
  Krig som lösning på krisen?
  Uttalande antaget av FiB-stämman 2008
  Folket i Bild besökte Malmö
  Vad har Sverige där att göra?
  Recension av ”Allt om Naomi Kleins nakenchock”
  Bildt äventyrar Sveriges säkerhet
  En TV-krönikör kastar in handduken
  Djupt in i det tätnande mörkret
  Husförhör på nytt - debatt
  Etnisk rensning på France Monde
  Leif Strandberg vid dagens slut
  ODD UHRBOM
  Husförhör på nytt
  På väg mot en konfrontation mellan USA och Ryssland?
  Inte en skattekrona till uppstädning efter Federleys luder
  Tusentals nya fångar
  OLYMPISK RÖK OCH POLITISK ELD
  Holbrooke/Karadzic-pakten bekräftad
  Nixons och Kissingers kinapolitik var positiv
  Minister utan kunskap om GMO
  Flygplatsgestapo
  Giftermål mellan Andrea Gaytán Vega och Jan Myrdal
  Hur många döda i Zimbabwe?
  Fredrik Reinfeldt en god (av)lyssnare
  Dags för Volvo att betala sina skulder
  DN manipulerar opinionen
  Hallå där Ali Esbati
  Federley och centern saknar politisk ryggrad
  Hallå där Mohamed Omar
  Hallå där Åsa Linderborg
  Hallå där Ronny Eriksson
  Riksdagens e-postadresser
  EN STJÄRNSMÄLL I SOMMARNATTEN
  Sverige – det nya DDR
  UTTALANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATISKA EU-KRITIKERS STYRELSE:
  Hägglunds förlag återupptar nu verksamheten
  Lars Norén på tio minuter
  Åke Kilanders svar på Axsess´ inbjudan till seminariet om 1968 i Stockholms studenters kårhus
  1968 och ett fönster mot en annan tankevärld
  Borta är Anders Berge
  Apell vid Infra City i Upplandsväsby
  TILL FALLET CONDOLEZZA RICE
  YTTRANDEFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER
  Condolezza i Stockholm
  HJÄLP! VI DRUNKNAR I CRONACA!
  EN SLAKTARES NATTLIGA BOMBRAIDER
  Mordechays hand
  Makt och media vill glömma Tjernobyl
  Bengt Eriksson - minnesord
  Erlandsson inte klimatsmart
  Vem har de längsta käppparna?
  Condoleezza Rice kommer till Irakkonferensen i Stockholm
  Irak i Blixbelysning
  Vietnam var nära i Strängnäs
  Möte om terrorismen fyllde Brännösalen
  Sionism ska visst jämföras med Nazism
  Den judiska staten bör ifrågasättas
  HUMANISM MED OMÄNSKLIGT ANSIKTE
  Man ska inte behöva lida pin för att man är fin
  En tidning styrd av medlemmarna
  En sak är säker ...
  Den enes terrorist är den andres frihetshjälte
  Leve Ungdomshuset
  Europas politiska överklass
  Israelisk minister hotar med
  Natokolonin Kosovo
  USA i Kosovo
  Vem är Hashim Thaçi?
  Kosovo - lite fakta
  Kommentar till ett O
  Debatt om Wannsee
  Bara Persson inte sågar sig i foten
  Missförstånd (?) om antisemitism
  Terroristjakt påsvenska
  Lögner om ... 2
  Lögner om Emil i Lönnebergas skinka
  En Wannsee-konferens i Palestina
  Bryt blockaden av Gaza
  Anders Paulrud minnsesord
  Enhetsfront första maj 2008?
  1 maj 2008?
  Hur ska en enhetsfront se ut?
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se