Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

I Ordfront Magasin (nr 1-2/04) intervjuar Ami Lönnroth professorn i idéhistoria Ronny Ambjörnsson: 'Svart eller vitt — tänkande i baklås'.

Bild: från nätetIntervjun porträtterar en människa med den sällsynta förmågan att tänka nyanserat och självkritiskt, en som har genomskådat ungdomstidens överdrivna idealism och lämnat det svart-vita tänkandet bakom sig.

Huvudexemplet på det motsatta — politisk dogmatism — är vänsterns syn på Balkankrigen, om vilken Ambjörnsson säger: 'När Nato gör sina insatser mot Serbien för att skydda Bosnien eller till skydd för kosovoalbanerna så handlar det alltså från vänstersynpunkt om en gammal fiende, nämligen USA, som leder insatserna. Då sluts leden igen. Man flyttar över en gammal analys, som gällde Vietnamkriget till en situation trettio år senare.'

Ambjörnsson betonar att den gamla antiimperialistiska analysen inte kan användas rakt av: 'I fallet Jugoslavien kan det till exempel inte gärna vara den ekonomiska vinningen som styr insatserna.'

Andra halvan av intervjun ägnas åt att försöka förstå hur Ambjörnsson lyckas med att vara så nyanserad, pragmatisk, verklighetsgrundad och självprövande i sitt tänkande.

Professorn är med på noterna. Han påpekar att hans pragmatism faktiskt är mer politisk än dogmatismen: 'Det kräver att man sätter sig in i politiska realiteter, det kräver en intellektuell ansträngning. Det är mycket mer spännande än den enkla uppdelningen av världen och människorna i onda och goda.'

Vidare citeras Aristoteles — 'att vara modig är att välja medelvägen mellan feghet och dumdristighet' — och Ambjörnsson betonar att vägen till detta mod är 'att lära sig den svåra konsten att härbärgera motsatser inom sig utan att förneka eller gömma undan'.

Det är också viktigt att tåla angrepp, Ambjörnsson lyckas bra, genom att 'jag förhandlar med mig själv och kommer fram till en ny slutsats'.

Ami Lönnroth vill gärna veta varifrån Ambjörnsson 'fått den ödmjukheten ifrån'. 'Den tror jag faktiskt att jag lärt mig på universitetet', svarar han. 'Skolningen i att förstå den andre sätts i system på universiteten under medeltiden och fungerar alltjämt'. Men det är också en del av folkhemmet och folkbildningen. 'I vår politiska kultur har vi fått lära oss kompromissa mellan ytterlighetsåsikter.'

Det låter ju väldigt bra allt det där, särskilt för Ambjörnsson personligen, men också för institutionerna och debattklimatet. Om det nu fungerar som han säger.

Låt mig ändå gå tillbaka till det konkreta resonemang som leder till de stora slutsatserna om ambjörnssonska, akademiska och folkhemska tankebanor.

Ambjörnsson sa alltså: 'Se på Balkankrigen. När Nato gör sina insatser mot Serbien för att skydda Bosnien eller till skydd för kosovoalbanerna så handlar det alltså från vänstersynpunkt om en gammal fiende, nämligen USA, som leder insatserna. Då sluts leden igen. Man flyttar över en gammal analys, som gällde Vietnamkriget till en situation trettio år senare.'

Det är ett påstående om två olika förhållanden. Dels en beskrivning av vänsterns syn på Balkankrigen. Jag börjar där. Problemet är bara att jag inte vet var jag ska börja, påståendet pekar nämligen mot en verklighet jag inte känner igen, som jag tvivlar på någonsin har existerat, åtminstone inte i den centrala debatt som trängt fram i media.

Debatten om Kroatien- och Bosnienkrigen kom igång på allvar först 1995 efter tre års pinsam tystnad, uppenbarligen var de normalt talföra debattörerna alltför förvirrade eller möjligen likgiltiga för att yttra sig om de krig som blossat upp i vår egen världsdel.

Men så vaknade den gruppering till liv som så småningom samlade sig i Sarajevolistan. De kandiderade till EU-parlamentet med krav om att västmakterna skulle ingripa militärt till förmån för den bosnjakiska sidan i kriget. De mest kända namnen var Jes˙s Alcal·, Wilhelm Agrell, Per Svensson, Maciej Zaremba, Peter Englund och Bibi Andersson. De var visserligen kraftigt ensidiga och inte sällan dogmatiska i beskrivningen av konflikten, men det var ingen vänsterpräglad samling och de var inte särskilt kritiska till USA. Det kan alltså inte vara denna grupp — som dominerade debatten — som Ambjörnsson åsyftar.

Bland de mot Sarajevolistan oppositionella märktes i debatten — om än med mer begränsat utrymme — framför allt kulturredaktören Sören Sommelius, balkanforskaren Kjell Magnusson och DN:s Balkankorrespondent Christian Palme. Mycket sällan drog dessa in USA i förklaringen eller kritiken av krigsutvecklingen. Medan Palme betonade att serberna inte var de enda som begick övergrepp gick Magnussons och Sommelius kritik ut på att Sarajevolistan missat i omvärldsanalysen men då framför allt EU:s och Tysklands roll. Jag räknar mig själv till denna sida av debatten och gjorde en mindre insats med ett halvt dussin artiklar framför allt i Svenska Dagbladet.

Ska jag nu ta mig själv som exempel i Ambjörnssons belysning kan jag först konstatera att när Vietnamkriget startade var jag inte ens född och när det upphörde var jag tolv år gammal. Jag må framstå som ett omoget och oengagerat barn, men jag kan försäkra professorn att jag varken tog intryck av eller deltog i Vietnamdebatten. Jag letar också förgäves efter dogmatisk USA-kritik i mina Balkan-texter. I den bok jag så småningom gav ut om de nutida Balkankrigen, Ont blod (2001), gjorde jag ett försök till en pedagogisk sammanfattning av krigens orsaker och utveckling, på tre boksidor utan att låta komplexiteten gå alltför mycket förlorad. På dessa tre sidor (s. 56-58) nämns överhuvudtaget inte USA. Och inte heller Nato.

Min slutsats är att Ambjörnssons påstående om Balkandebatten stämmer väldigt lite överens med verkligheten. Påståendet tyder snarare på att Ambjörnsson i sitt huvudexempel ytterst lite satt sig in i 'politiska realiteter' och att han knappast alls utfört 'en intellektuell ansträngning'.

Jag tvingas rent av fråga mig vem det egentligen är som 'bortser från komplikationer, dels för att övertyga andra, dels för att övertyga sig själv' — är det vänstern, som Ambjörnsson syftar på, eller är det professorn själv?

Utöver själva debatten beskriver Ambjörnssons huvudtes också själva krigen. För det första att Natos insatser 1995 och 1999 handlade om att skydda Bosnien respektive kosovoalbanerna — och inget mer. Här är inte plats att ifrågasätta professorns tes, jag kan bara undra vilken 'intellektuell ansträngning' som ligger bakom detta påstående eftersom det är exakt samma påstående som Nato själv anförde som motiv för sina bombningar.

För det andra påstår Ambjörnsson att USA inte bär huvudansvaret. Jag vill inte säga emot honom, framför allt för att de olika krigen (det handlar om åtminstone fyra olika krig mellan 1991 och 1999) kräver olika förklaringar. (Jag förutsätter att Ambjörnssons omskrivna nyanseringsförmåga tagit in detta, även om det inte framgår av intervjun). Men jag kan inte köpa det enda belägg Ambjörnsson lägger fram för sin tes: 'I fallet Jugoslavien kan det till exempel inte gärna vara den ekonomiska vinningen som styr insatserna.'

Dels tycks argumentet ta för givet att USA kan vara ansvarig endast om ekonomiska intressen står på spel och då blir det precis så dogmatiskt som vi inte vill vara. Även om ekonomin är ytterst viktig och ibland avgörande skulle jag inte göra det till ett absolut villkor för amerikansk inblandning.

Dels tyder argumentet på en något inskränkt känsla för politiska realiteter. För det är väl inte en fördom om att Balkan bara är fattiga bergstrakter? Även om det senare vore sant förblir det häpnadsväckande att en professor i en historisk disciplin inte kan se en krigsinsats komplexa betydelse: som prejudikat (då Nato för första gången agerar utanför sitt eget territorium) som stormaktsspel (mellan USA, EU och Ryssland efter murens fall) och som motor för de militärindustriella komplexen över hela världen, vilket alltsammans direkt eller i förlängningen får stora konsekvenser för ledande ekonomiska intressen.

Det är naturligtvis svårt, även för det mest skolade ödmjuka sinne, att motstå en reporters smicker, om inte annat av artighet. Men nästa gång Ambjörnsson tänker inkarnera komplexitet, verklighetsförankring och blygsamhet borde han utgå från tillämpningar som i åtminstone någon liten mån präglas av just detta.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se