Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

 Citat ur SvD:s utrikeschefs Per Forslind rapporter

SvD 12/12 1979

"SvD i Pol Pots hemliga läger

Efter ett års tystnad har de röda khmerernas ledare Pol Pol trätt fram. Till hans läger nådde SvD:s Per Forslind efter en våldsam nattlig bilfärd och en lång fotvandring på djungelstigar kantade av minor, fallgropar och förgiftade pilar.

BANGKOK (SvD). Kampucheas regeringschef Pol Pot, som har fördrivits från huvudstaden och nu tvingas operera från olika platser i djungeln, har gått till en diplomatisk offensiv.

Den regim, som för fyra år sedan drog sig undan allt internationellt umgänge för att bygga en sann kommunistisk stat från "år 0", söker nu all hjälp den kan få för att driva ut de vietnamesiska trupper som ockuperat Kampuchea och installerat en ny regim i Pnom Penh. Efter att ha varit tyst i månader, då han kunnat konstatera att det ute i världen ryktades att han var död, har Pol Pot nu, hårt pressad av en' effektiv vietnamesisk militärmaskin, börjat ge intervjuer.

Skotsk whisky
Under ett fyra timmar långt samtal som följdes av en två timmars lunch med fem rätter, skotsk whisky, thailändskt öl och cigarretter från Singapore utvecklade han sina synpunkter på kriget, den internationella situationen och planerna för det Kampuchea, som skall byggas när de vietnamesiska soldaterna drivits bort.

 Det talades under dessa sex timmar knappast om kommunism eller socialism. I stället betonades skarpt dem nationella aspekten och det sades att det nu gällde att föra en politik som var acceptabel för alla kampucheaner och där alla de som motsatte sig revolutionen också kunde dra fördel av resultatet.

Läger i norr
Pol Pot träffades denna gång i norra Kampuchea, vilket var en överraskning eftersom det sagts att han — om han inte var död — skulle uppehålla sig på den södra fronten. Men det är inte möjligt att exakt fastställa var detta tillfälliga högkvarter var beläget. Vi fördes dit i nattens mörker från Bangkok. Efter åtta timmars skakande på flaket till en liten lastbil som sällan körde under 100 km. i timmen hade vi passerat gränsen och befann oss i utkanten av ett djungelområde.

...

"Vissa misstag''
Vid en intervju med en man, som gjorts ansvarig för att tre miljoner av hans landsmän dog då han sökte bygga en sann kommunistisk stat, är det väsentligt att söka fastställa fakta bakom de anklagelser om ofattbara grymheter som skulle ha begåtts under Pol Pots regim. Han medger att det begicks "vissa misstag" som ledde till att "hundratals" människor berövades livet. Men att tala om att det skulle gälla hundratusentals eller miljoner det var inte annat än överdriven propaganda riktad mot hans regering.

 Den hade spritts av Vietnam och siffran tre miljoner var, förklarade premiärministern, det antal kampucheaner vietnameserna tänkte och måste döda i detta krig för att realisera sina planer.

Trampolin
Pol Pot betecknade gång på gång vietnameserna som "angripare och utrotare". De försöker utrota hela Kampucheas befolkning för att sedan använda landet som en trampolin för fortsatt expansion i Sydöstasien. För att nå detta mål tillgriper Vietnam alla vapen. Massor av kampucheaner dör varje dag av svält för att vietnameserna förstört de redskap de brukar jorden med och t.o.m. tagit från dem deras matbestick.

 Premiärministern sade att Vietnam också använde sig av kemiska giftvapen i kriget. Han hade inga bevis för om detta var en ny typ av kemiska vapen, eftersom de huvudsakligen används i avlägsna områden och man ännu inte var färdig med analysen av de löv och de vatten som besprutats. Anklagelserna om att regimen i Kampuchea gjort sig skyldig till folkmord var inget annat än ett försök av vietnameserna att för framtiden skylla ifrån sig sina dåd.

 Pol Pot leder en regering som alltjämt är den som erkänns av en majoritet av världens nationer och han talade som en regerande politiker.

Nationell koalition
Det viktigaste målet för Kampuchea i dag var inte att genomföra någon social revolution eller att bygga upp socialismen. Det viktigaste var att mobilisera alla styrkor för att driva ut vietnameserna.

 Pol Pot undvek att diskutera en allians med de anti-kommunistiska styrkor som skulle kunna ledas av den, förre premiärministern Lon Nol som nu bor i USA eller att närmare gå in på en gemensam aktion med prins Sihanouk. I stället sade han att han försökte kontakta "varje grupp" hur liten den än var. Enda villkoret för ett samarbete var att de andra var beredda att bekämpa de vietnamesiska angriparna.

 Pol Pot som när han efter tolv år som gerillakrigare kom till makten vid Vietnamkrigets slut avsade sig alla kontakter med omvärlden, förklarade nu att han önskade ett samarbete med alla länder och att Kampuchea var berett att godta utländska investeringar.

Långvarigt krig
Men det är i dag inte det demokratiska Kampucheas regering som har kontroll över landet utan den av Vietnamstödda regimen under Heng Samrin. I kampen mot överlägsna vietnamesiska styrkor som sägs uppgå till 220 000 man har Pol Pots armé tvingats till ett gerillakri. Det har nu pågått i elva månader och det kan bli långvarigt. Pol Pot, som uppträdde med stor självsäkerhet, medgav militära motgångar men konstaterade också att vietnameserna under två torrperioder inte kunnat krossa motståndet och att de tvingats till att föra in nya förstärkningar."

____________________________
Citat ur Per Forslinds atikel i SvD 16/12 1979

"SvD Söndag i Kampuchea

Den högreste 50-årige mannen är dömd till döden av vietnameserna. Anklagad för mord på 2—3 miljoner människor. När SvD:s Per Forslind möter Pol Pot i hans hemliga läger erkänner gerillaledaren att "det har begåtts misstag". Men att många miljoner dödats under hans maktutövning i Kampuchea är troligen en överdrift. Befrielsekriget har bringat ett folk på flykt. Över miljonen flyktingar har gått över gränsen till Thailand, och Kampuchea hotar att bli "Vietnams eget Vietnam".

Det som skulle bli en vietnamesisk blixtoperation mot det kommunistiska grannlandet håller på att förvandlas till ett långt och utdraget gerillakrig där de som var gårdagens mästare i gerillakrigföring nu möter problem som i mycket påminner om dem som till slut tvingade amerikanerna ätt ge upp kampen om Vietnam.

 Den fördrivne kampucheanske gerillaledaren Pol Pot hävdar naturligtvis att kampen skall fortsätta till dess den siste vietnamesen lämnat Kampuchea. Utsikterna för att han med sina röda khmerer skall kunna göra det torde vara; obefintlig och det är därför som han nu vädjar inte bara till FN utan direkt söker kontakt med de mest skilda grupper i världen för att få stöd.

 När jag träffade honom i hans tillfälliga högkvarter i norra Kampuchea uppskattningsvis någon mil från gränsen till Thailand var det en blixtvisit och vi fördes till hans gerillabas under natten och måste också lämna den i nattens mörker för att vi inte med on större säkerhet skulle kunna säga var lägret befann sig. Pol Pot, hans vice premiärminister Ieng Sary och dennes hustru socialministern Ieng Thirith lämnade också med säkerhet lägret dagen efter det att vi varit där och befinner sig nu på någon annan plats inom Kampuchea.

 Pol Pot, en gång känd under ämnet Saloth Sar, förflyttar sig ständigt mellan olika gerillabaser inom Kampuchea och har kunnat gäcka sina vietnamesiska motståndare som dömt honom till döden sedan han tvangs fly från Pnom Penh den första veckan i januari.

 Men han ger inte något intryck av att vara en man på flykt. Han är självsäker, till synes vid god hälsa. En ganska högrest man, kanske 50 år som talar med låg röst. Han använder sig aldrig av något annat språk än khmer vilket tolkas till omväxlande franska och engelska. Han är klädd i det som blivit en slags uniform för kommunisterna i Sydöstasien: vit skjorta, svarta byxor och gummisandaler.

 Han ler sällan under de sex timmar vi är tillsammans. Han uppträder med en betydande värdighet och det är svårt att föreställa sig honom som en man som gjorts ansvarig för att två eller kanske tre miljoner människor antingen mördades eller dukade under i en revolution som blev sällsynt grym och som han och hans närmaste tappade kontrollen över när de använde sig av totalt outbildade kadrer för att bygga den verkligt sanna kommunismen.

 Det är tydligt att han känner sig säker här i sin tillfälliga bas som skyddas av två ringar av gerillaförband och tre försvarslinjer med det indokinesiska gerillakrigets alla försåtliga och djävulska vapen.

 Hela lägret är omgivet av trampminor. Den som tar det minsta felsteg från de smala stigar som leder dit riskerar att spetsas på sylvassa bambustänger. Tunna lianer utlöser armborst som slungar i väg bambuspjut eller sänder ut en skur av pilar som preparerats med ormgift eller med den giftiga saven från ett träd söm växer i detta område.

...

När mörkret faller och de förstår att vi är trötta efter att inte ha varit ur kläderna på 35 timmar kommer geillasoldaterna med sina hängmattor och spänner upp dem åt oss. Jag somnar efter några minuter men vaknar då en gerillasoldat lägger en filt över mig. Det fågelkvitter som följt oss hela dagen har tystnat och efterträtts av ett crescendo från mångtusenden cikador.

Spionsatellit!
Genom lövverket tittar jag upp mot en gnistrande stjärnhimmel. Med lägereldarna flammande omkring är det som en vildmarksidyll. Men över idyllen ser jag plötsligt en av supermakternas spionsatelliter passera.

 Satelliterna som dag och natt vakar över denna krigsskådeplats är ett av uttrycken för att hela maktbalansen i Sydostasien rubbats genom vietnamesemas invasion av Kampuchea. Det är nu vietnameserna som styr landet. Den av Vietnam stödda regeringen Heng Samrin är en marionettregim utan makt.

 Men liksom en gång i Vietnam har den starkaste militärmakten endast full kontroll över städerna. Nu när det åter är torrperiod kan Pol Pots röda khmerer inte kontrollera några betydande områden men dess gerilla kan slå till överallt ute i landet. Vietnam har tvingats sätta in 220 000 man i Kampuchea och för in nya förstärkningar.

Impopulärt krig
Thailändska militärer säger sig veta att moralen är dålig bland de vietnamesiska styrkorna där soldaterna blir allt yngre. I Vietnam, där ekonomin stagnerat och ris skörden ännu en gång slagit fel, är detta ett impopulärt krig och det kommer att bli allt svårare för Hanoi att föra det allteftersom Kina ökar trycket mot Vietnam i norr.

 Men vem skall kunna driva ut vietnameserna ur Kampuchea och hindra att det bildas en stor indokinesisk federation under Vietnams ledning?

 Pol Pots röda khmerer är den enda motståndsgruppen av betydelse. Men de är inte tillräckligt starka. Det finns visserligen grupper ur de anti-kommunistiska fria khmererna som är beredda att gå samman med Pol Pot, men det år grupper som leds av oberäkneliga och närmast fascistiska typer. Den enda betydelsefulla grupp bland de fria khmererna, den som leds av Son San, har låtit förstå att en allians med Pol Pot är otänkbar.

Hur många dog?
Genom att göras ansvarig för miljoner människors liv är Pol Pot en omöjlig allierad. Att verkligen tre miljoner kampucheaner skulle ha dukat under för hans revolution är knappast troligt. Det är siffror som är omöjliga att kontrollera.

 Men det står klart att de var långt flera än "några hundra" som Pol Pot hävdar när han medger att det begicks vissa misstag. Det börjar nu komma fram bevis som länge saknats. Bland annat skall en tidigare medlem av hans regering som nu befinner sig i Thailand ha en detaljerad förteckning över 20 000 människor som mördades bara i fängelset i Pnom Penh.

 I och med att Pol Pot görs ansvarig för dessa grymheter är han ironiskt nog vietnamesernas bästa garanti för att den internationella pressen mot Hanoi inte blivit så kraftig som den skulle varit om den störtat en mindre blodbesudlad regim.

...

 Pol Pot är visserligen den av 91 av världens nationer lagligt erkända regeringen. Men vad Pol Pot inte kan eller vill inse är att den framgång hans regim noterade i FN i höstas inte var en röst för honom utan en röst mot Vietnams invasion av ett grannland.

Mörk situation
Situationen för Kampuchea liksom för stora delat av Sydöstasien ter sig därför mörk. Kampucheanerna anses ha tre—fyra år på sig att genomföra ett befrielsekrig. Har de inte lyckats om fem-sex år har Kampuchea ännu en gång blivit en koloni, denna gång under Vietnam.

 Men ett av hoten mot vietnameserna är naturligtvis den miljon flyktingar som nu finns vid gränsen till Thailand. De flyktingläger som växer upp här och sannolikt kommer att permanentas kan bli viktig bas för rekrytering av en ny gerilla."Publicerad på www.fib.se 2006-11-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se